Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

SIEDEM WSPANIAŁYCH ZALET DAWIDA


PIERWSZA

 

W pierwszym rozdziale drugiej Księgi Samuela, czytamy na temat śmierci Saula. Saul nienawidził Dawida tak bardzo, że ścigał go przez ponad dziesięć lat po całym Izraelu, by go zabić, aż w końcu sam zmarł. Gdybyś ty był na miejscu Dawida, jaka byłaby twoja reakcja na tę wiadomość? Zwróć uwagę na reakcję Dawida. Wiemy, że Saul popełnił samobójstwo (1Sam 31). Do Dawida przybył pewien Amalekita i okłamał go, by zyskać jego przychylność. Powiedział mu, że zabił Saula na jego własne życzenie. Jako dowód przyniósł koronę i bransoletę Saula. On liczył, że Dawid będzie zachwycony jego czynem i go wynagrodzi. Jednak Dawid rozdarł swoje szaty i na znak żałoby po Saulu cały dzień płakał i pościł (2Sam 1:1-11). Następnie przywołał owego młodzieńca i zapytał go: ''Nie bałeś się podnieść swojej ręki, by zabić pomazańca Pańskiego?''. Po czym rozkazał zabić tego Amalekitę, za to, że ośmielił się zabić Saula. Ten człowiek zapłacił cenę za wypowiedziane kłamstwo. Jednak zwróćmy uwagę na postawę Dawida w tym zdarzeniu. To była jedna z tych rzeczy, która uczyniła Dawida mężem według Bożego serca. Wiemy, że Jezus powiedział: ''Miłuj swoich nieprzyjaciół, błogosław tych, którzy cię przeklinają, czyń dobrze tym, którzy krzywdzą cię i wyrządzają ci zło, módl się za tych, którzy cię prześladują''. Dawid tak czynił. On miał nowotestamentową postawę w czasach Starego Testamentu. Dawid nie miał nienawiści do Saula. Nawet kiedy Saul utracił namaszczenie, Dawid zawsze mówił: ''Nie podniosę na niego ręki''.

 

DRUGA

 

Następnie napisał pieśń żałobną o Saulu i Jonatanie, Wypowiedział w niej słowa pochwalne o nich w całej szczerości swego serca. To jest lekcja dla nas, jak powinien się zachowywać Boży człowiek względem ludzi wyrządzających mu krzywdę. Dawid rzekł: ''Chluba twoja, o Izraelu, na twoich wzgórzach poległa... Jakże padli bohaterzy!” (2Sam 1:19,25,27). Oczywistym jest, że Dawid chwali tu Jonatana, gdyż był jego przyjacielem. Jednakże on również wychwala Saula, nazywając go bohaterem, który zwyciężył w wielu bitwach. On docenił dobro, które widział w Saulu i na tym poprzestał. Nie chciał go osądzać, sąd pozostawił Bogu. W tym przypadku Dawid również okazał się mężem według Bożego serca. Takiego właśnie męża wybrał Bóg na króla Izraela.

 

TRZECIA

 

W 2 Księdze Samuela 2:1 napisano, że Dawid pytał Pana. Dawid w każdej sprawie zawsze szukał Bożej woli (1Sam 23:2-4 i 30:8). W 2 Księdze Samuela 5:17-25 czytamy o dwóch bitwach z Filistynami, co do których Dawid szukał Bożej woli. Dzięki temu, Pan powiedział Dawidowi by zmienił strategię i zaatakował ich od tyłu. Pan za każdym razem zmieniał taktykę. Dawid był wielkim wojownikiem, ale jego strategia zawsze pochodziła od Pana i dlatego zawsze zwyciężał. Gdy zapanował głód w Izraelu, to Dawid również pytał Pana dlaczego tak się stało (2Sam 21:1).

 

CZWARTY

 

Najpierw przybyli do Dawida mężowie Judzcy i namaścili go na króla nad domem Judy. W późniejszym czasie został namaszczony na króla nad całym Izraelem (2Sam 5:3-5). Dawid miał 30 lat gdy został namaszczony na króla Judy. Jednak musiał czekać jeszcze siedem i pół roku, by stać się królem całego Izraela. W sumie musiał czekać przez ponad 20 lat na wypełnienie się Bożej obietnicy. Jego czas oczekiwania był prawie tak długi jak czas oczekiwania Abrahama! Jednakże Dawid czekał cierpliwie. Jesteśmy powołani również do tego, by uczyć się od mężów, którzy przez wiarę i cierpliwość dostąpili Bożych obietnic. Dawid nigdy nie kombinował jak zagarnąć tron dla siebie. On czekał aż Bóg mu go da, we właściwym czasie.

 

PIĄTA

 

W 2 Księdze Samuela 6:20 napisano: ''Dawid powrócił do domu aby pobłogosławić swój dom''. Błogosławienie własnego domu to bardzo wspaniały czyn, zwłaszcza gdy wracamy zmęczeni po tym jak tańczyliśmy na ulicy przez wiele kilometrów. Chciałbym, aby każdy mąż wracał do swojego domu po ciężkim dniu, by go pobłogosławić, a nie z pretensjami względem swojej żony. Dawid miał dokuczliwą żonę Michal, jednakże to nie gasiło jego radości w Panu! Gdy tylko przekroczył próg domu, ona zaczęła mu docinać, krzyczeć na niego i krytykować za to, że tańczył jak zwyczajny człowiek, zamiast zachować powagę jaka przystoi nowo wybranemu królowi. Co na to Dawid odpowiedział? On powiedział, że nie będzie się przejmował opinią Michal, ale będzie dalej tańczył przed Panem do końca swoich dni (2Sam 6: 20-22).

 

SZÓSTA

 

2 Księga Samuela 7:2. Dawid zapragnął zbudować Panu świątynię, pomimo że nikt mu nie kazał tego robić. Dawid myślał w swoim sercu: ''Ja mieszkam w pięknym pałacu, a Arka Przymierza znajduje się w namiocie”. Chciałbym, żeby więcej wierzących myślało w taki sposób: ''Panie, wygodny dom sobie zbudowałem i wiele pieniędzy w niego zainwestowałem, ale mało ofiarowałem na Twoje dzieło! Gdyż trochę za mało się nim interesuję!''. Boże dzieło wymaga pracowników, którzy poświęcą siebie, swoje ambicje, swój czas i pieniądze. Wielu wierzących pracuje więcej niż trzeba, przynosząc zysk swoim pracodawcom. Czy jako Boży słudzy nie powinniśmy pracować w nadgodzinach dla Pana, nie narzekając, że nikt nam za to nie płaci? Dawid był mężem według Bożego serca, gdyż jemu zależało na domu Boga. Każdy z nas powinien mieć takie serce do końca swoich dni i powinno nam zawsze bardziej zależeć na domu Boga niż na własnym. Jeżeli ty zatroszczysz się o jego ''dom'', to Bóg na pewno zatroszczy się również o twój.

 

SIÓDMA

 

Dawid przygotował dla Salomona wszystkie materiały do budowy świątyni. Pokonał wszystkich wrogów Izraela i zgromadził też całe złoto i srebro potrzebne w świątyni. Jednakże to Salomonowi przypadł zaszczyt zbudowania jej. Czy jesteśmy gotowi tak uczynić? Czy bylibyśmy w stanie wykonać ciężką pracę i pozwolić komuś innemu zebrać oklaski za nasza pracę? Czy raczej szukamy uznania dla samych siebie? Człowiek według Bożego serca wykonuje zakulisową pracę by innym było łatwiej, i cieszy się gdy inni za to zbierają oklaski.

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <