Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

BÓG POWOŁUJE TYLKO LUDZI SUMIENNYCH


Amos zaczął prorokować ok 40 lat po Elizeuszu. Gdyby Gehazi, sługa Elizeusza, nie był chciwy na pieniądze Naamana (co go doprowadziło do ruiny), to możliwe, że to właśnie on otrzymałby podwójne namaszczenie Eliasza i byłby następnym prorokiem w Izraelu. Wtedy to on, napisałby to proroctwo zamiast Amosa. Jednakże Gehazi nie dostąpił tego przywileju.

 

Pan ostrzega nas, abyśmy byli czujni i aby nikt nie odebrał nam naszej korony (Objawienia 3:11). To jest korona, którą Bóg zachowa dla ciebie, jeśli będziesz Mu wierny w służbie, którą dla ciebie zaplanował. Jednakże stracisz tą koronę, jeżeli nie okażesz się w niej wierny. W takim przypadku, służbę którą ty miałeś pełnić, wypełni ktoś inny i otrzyma twoją koronę. Być może Amos otrzymał koronę przeznaczona wstępnie dla Gehaziego.

 

Amos nie chciał być prorokiem, ponieważ był zwykłym pasterzem tak samo, jak wielu apostołów było zwykłymi rybakami. Elizeusz uprawiał rolę, a Amos zajmował się krowami oraz owcami, i uprawiał figi. Kiedy został zapytany o kwalifikacje, powiedział: ''Nie jestem prorokiem ani uczniem proroka, tylko pasterzem i hodowcą Sykomór, lecz Pan zabrał mnie od trzody i rzekł do mnie: Idź, i wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego!” (Amosa 7:14-15).

 

Dlaczego Bóg wybrał Amosa, aby był pierwszą osobą, która napisała przesłanie prorocze?

 

Bóg musiał obserwować Amosa tak samo jak obserwuje nas wszystkich, aby zobaczyć, czy Amos ma bojaźń Bożą i czy jest sumienny w pracy. Amos nie był ani człowiekiem uczonym ani kapłanem, ale był bardzo sumienny w swojej pracy, miał bojaźń Bożą i miłosierdzie dla biednych i żył pobożnym życiem. Dlatego pewnego dnia, Bóg go powołał, mówiąc: ''Będziesz moim sługą''.

 

Bóg spogląda na nas każdego dnia i widzi, czy jesteśmy sumienni w naszym codziennym życiu, czy zawsze wybieramy drogę uniżenia, czy spędzamy czas z Panem, czy słuchamy Jego głosu, czy studiujemy Jego Słowo itd. Być może Amos był wierny Bogu tylko przez 25 lat, tego nie wiem. Wiem jednak to, że zanim Bóg powołał do głoszenia Jezusa, to był On sumienny we wszystkim, przez 30 lat życia w Nazarecie. Jeżeli będąc sumiennym przez długie lata w małych rzeczach, zaczynasz się zastanawiać czy przypadkiem Bóg nie zapomniał o tobie, to wiedz, że na pewno nie. Pewnego dnia, Bóg niespodziewanie przemówi do ciebie i powie ci, że od dzisiaj jesteś Jego sługą. Bóg powołuje tylko tych, którzy są sumienni w tym, co robią. Tak czynił też w Izraelu, dlatego na swoich apostołów również powołał mężczyzn, którzy byli sumienni w swoich świeckich zajęciach.

 

 

                                                                                                             Zac Poonen

 

 


Źródło: www.cfcindia.com/wftw/god-calls-those-who-are-faithful ....


tł. www.chlebznieba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <