Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

DWIE WIELKIE WĘDRÓWKI W STARYM TESTAMENCIE


W Starym Testamencie są szczegółowo opisane dwie wielkie wędrówki Izraela. Wędrówka z Egiptu do ziemi Kaanan i wędrówka z Babilonu do Jerozolimy.

 

Wędrówka z Egiptu do ziemi Kaanan symbolizuje nasze osobiste życie - wyjście z niewoli grzechu i z szatańskiej dominacji, czyli ze świata, aby poprzez krew Jezusa, chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym zacząć zwycięskie życie nad grzechem i osobiste chodzenie z Bogiem. Natomiast wędrówka z Babilonu do Jerozolimy symbolizuje nasze życie we wspólnocie, rezygnację z chrześcijaństwa trwającego w kompromisie i przyłączenie się do prawdziwego Ciała Chrystusa.

 

Wielu chrześcijan uważa, że Babilon to określenie odnoszące się do tradycyjnych kościołów chrześcijańskich, i wydaje im się, że gdy wyjdą z tradycyjnych kościołów to opuszczą Babilon, lecz nie jest to prawda.

 

Babilon jest systemem korporacyjnym. Celem działania wszystkich systemów korporacyjnych jest zysk, czyli tylko korzyść jaką można uzyskać. Jeżeli chrześcijanin kieruje się w swoim życiu zasadą: ''co będę z tego miał?'', czyli ile mogę zyskać przyłączając się do jakiegoś kościoła lub organizacji i robiąc tam coś dla Pana, to nadal jest motywowany przewodnim założeniem Babilonu.

 

Chrześcijanin, który żyje według ciała i szuka tylko samorealizacji, nawet jeśli znajdzie się w najzdrowszej denominacji świata, cały czas będzie częścią Wielkiego Babilonu, bo duchowość Wielkiego Babilonu znajduje się przede wszystkim w ludziach, a nie w instytucjach.

 

Jeruzalem, jest miastem poświęcenia się. Ta duchowość jest przeciwieństwem korporacyjnego ducha biznesu jaki obserwujemy w Wielkim Babilonie. To jest Duch, którego możemy łatwo rozpoznać w słowach Dawida mówiącego: „Nie chcę składać Panu, Bogu mojemu darmowych całopaleń” (2Sam 24:24).

 

Budowanie ciała Chrystusa - Nowego Jeruzalem - wymaga ducha bezinteresownosci, któremu zależy jedynie na tym, aby chwałę odebrał sobie tylko Bóg, który nie szuka własnego interesu. Osoby z takim duchem można czasami spotkać nawet w martwych denominacjach. Gdyż duch Nowego Jeruzalem to głównie o rzeczy wewnętrzne, nie o zewnętrzne.

 

Jeśli pragniemy budować Ciało Chrystusa, to jest rzeczą bardzo ważną, abyśmy zebrali razem ludzi, którzy rozumieją zasadę poświęcenia się, w przeciwnym wypadku, zbudujemy kolejną korporację na wzór do Wielkiego Babilonu.

 

 

Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <