Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

JESTEŚMY POWOŁANI
ABY BYĆ ODRZUCENI I PRZEŚLADOWANI

Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie,
prześladowanie znosić będą (2Tm 3:12)


Jezus powiedział swoim uczniom, że w świecie będą doznawać ucisków (Jana 16:33); i modlił się do Ojca aby nie zabierał ich z tego świata (Jana 17:15). Apostołowie nauczali, że do Królestwa Niebios będą mogli wejść tylko ci, którzy doświadczyli wielu ucisków (DzAp 14:22).

 

Jezus powiedział, że jeśli ludzie nazwali gospodarza Belzebubem, to Jego domowników będą nazywać jeszcze gorzej (Mat 10:25). Po tym poznajemy, że jesteśmy wiernymi członkami Jego ''domostwa''.

 

Niektóre z określeń jakimi nazywają mnie ludzie ''wierzący'' to: diabeł, syn diabła, zły duch, antychryst, zwodziciel, terrorysta, morderca, diotrefes. Osobiście czuję się zaszczycony, że tym sposobem zostałem zaliczony do grona domowników Jezusa. Wszyscy, którzy służą Panu na pewno tego doświadczą.

 

Jezus powiedział również, że prawdziwy prorok jest pozbawiony czci „pośród swoich krewnych” (Mr 6:4). Sam Jezus również był nieakceptowany przez członków swojej rodziny. Prawdziwy prorok Boży będzie zawsze odrzucony i pozbawiony czci przez swoich krewnych, nawet dzisiaj. Podobnie prawdziwy apostoł będzie „spotwarzany i traktowany przez wszystkich jak śmieć tego świata i omieciny” (1Kor 4:13). Cierpienie i odrzucenie od zawsze były wyznacznikiem losu największych Bożych sług.

 

Nauczanie mówiące o tym, że kościół zostanie pochwycony przed „wielkim uciskiem” jest bardzo popularne wśród większości wierzących, ponieważ zadowala ono ich cielesną naturę. Jednakże Jezus dał nam jasno do zrozumienia w Ewangeli Mateusza 24:29-31, że On powróci aby zabrać swoich wybranych po ”wielkim ucisku”. W całym nowym testamencie nie ma ani jednego wersetu, który naucza, że kościół uniknie wielkiego ucisku, poprzez wcześniejsze pochwycenie. Ta doktryna została wymyślona przez Angielskiego duchownego dopiero w połowie XVIII wieku. Jako kościół musimy przygotowywać się na prześladowania.

 

 

Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <