Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

RZEKA ŻYCIA I DRZEWO ŻYCIA

I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów (Obj 22:1-2)

 

To jest oczywiście obraz Ducha Świętego. O tej rzece czytamy również w Księdze Ezechiela 47:1-12: ''gdzie tylko potok popłynie, tam każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło; i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok” (werset 9). Ta rzeka przynosi życie wszędzie gdzie popłynie. Jezus odwołując się do tego fragmentu, powiedział: ''Kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej'' (Jan 7:37-38).

 

Ezechiel wchodził w tą rzekę głębiej i głębiej, aż doszedł do miejsca w którym jego stopy opuściły ziemię. Od tego momentu był przez rzekę samoczynnie niesiony do przodu i do góry. Jest to obraz życia pełnego Ducha Świętego, kiedy przestajemy być już cieleśni. Nasze stopy opuszczają wtedy ziemię i Duch Święty prowadzi nas do przodu i do góry.

 

Napisano o niej, że jest „czysta jak kryształ”. Te same określenia na temat czystości i przeźroczystości tej rzeki widzimy również w rozdziałach 21 i 23, zamiennie ze słowami: czyste, przeźroczyste, czyste jak szkło. Napisano tam również, że rzeka ta, wypływa spod tronu Boga i Baranka. Uczy nas to, że moc Ducha Świętego będzie działać w naszym życiu tylko wtedy, gdy Bóg i Chrystus zajmą w nim właściwe miejsce. W ten sposób, ponownie zaoferowano ludziom szansę spożywania z drzewa życia, którą zaprzepaścił Adam.

 

Znajdujemy jeszcze wiele podobieństw pomiędzy 1 Księgą Mojżesza 2 i Księgą Objawienia 22.

 

Drzewo życia symbolizuje życie samego Boga – jest to życie wieczne albo Boża natura, w której teraz możemy uczestniczyć. Życie wieczne nie oznacza „wiecznego istnienia”, ponieważ ci którzy trafią do jeziora ognia również spędzą tam wieczność, ale oni nie dostąpią życia wiecznego. Życie wieczne, to takie życie, które nie ma początku ani końca. To życie samego Boga. To właśnie symbolizuje drzewo życia.

 

Adam bezmyślnie podszedł do drzewa poznania dobra i zła, zamiast do drzewa życia, tak jak czyni dzisiaj wielu wierzących, którzy szukają tylko wiedzy biblijnej zamiast samego życia. W Księdze Objawienia 22 nie znajdujemy już drzewa poznania dobra i zła, bo Ono zniknęło.

 

Naprzeciw drzewa życia, Bóg postawił płonący miecz wirujący (1Moj 3:24). To nas uczy, że jeśli chcemy spożywać z drzewa życia, to na całe nasze życie musi spaść Boży miecz. Większość Chrześcijan wybiera dziś drzewo poznania, przy którym nie ma tego miecza, z tego względu, gdyż znajomość wiedzy biblijnej nie wymaga umierania ani codziennego brania własnego krzyża. Jednak aby stać się uczestnikiem Bożej natury, trzeba „śmierć Jezusa nosić na swoim ciele” (2Kor 4:10). Dlatego musimy pozwolić by ten miecz spadł również na nas.

 

Droga do drzewa życia, jest drogą krzyża, gdyż ten miecz spadł na Jezusa, na Golgocie. Jeżeli my również jesteśmy z Nim krzyżowani, to ten miecz musi spaść i na nas. Dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do drzewa życia, które daje każdego miesiąca nowy rodzaj owocu i którego liście przynoszą uzdrowienie.

 

Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <