Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

CHWAŁA JEZUSA


Duch Święty jest jednym z głównych tematów Nowego Testamentu. Duch Święty jest również jedną z głównych myśli przewodnich w Izajasza 40 do 66.

 

„Oto sługa mój, którego popieram...” (Iz 42:1). Prawdziwy sługa Boży to ten, którego wspiera Bóg,

to nie ten który ma pieniądze, albo za którym stoi jakaś organizacja czy agencja religijna. To Pan jest tym jedynym, który ma nas cały czas wspierać. Ludzie mogą nas obdarzać prezentami. Jednak nigdy nie możemy być zależni od ludzi lub ich pieniędzy. Słowo „wspiera” odnosi się do tego, od którego jesteśmy zależni. Powinniśmy być zależni tylko od Pana, bo kiedy docieramy do miejsc bezsilności, to wtedy Bóg daje nam Swojego ducha.

 

W Księdze Izajasza 42:2,3 jest napisane: „Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu”. Ten fragment jest przytoczony również w Mateusza 12:19, w odniesieniu do Jezusa gdzie napisano: „Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego”.

 

To oznacza, że Pan nigdy nie zniechęci nikogo kto zmarnował swoje życie, ale zachęci takiego człowieka

i uzdrowi. Pan nigdy nie dogasi knota gasnącego, ale rozpali ten płomień. Bóg jest zainteresowany pomaganiem słabym wierzącym, którym się nie powiodło. On pragnie pomóc tym, którzy są zniechęceni czy w depresji i chce podnieść ich na duchu.

 

Prawdziwy sługa Pana będzie zawsze podnosił na duchu i będzie zachętą dla tych, którzy są w depresji, czują się bezsilni i mają dość życia. Każdy z nas powinien tak czynić, ponieważ wszyscy ludzie tego potrzebują.

 

W Księdze Izajasza 42:6-7: Pan mówi: „Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności”.

 

To jest bardzo ważna służba. Jednak pamiętaj, że Pan również powiedział (Iz 42:8): „nie oddam mojej czci nikomu”. Nigdy więc nie powinniśmy przyjmować za to chwały. Szukanie własnej chwały lub własnego uznania innych ludzi, jest bardzo poważnym występkiem. To jest znacznie gorsze niż kradzież pieniędzy. Bóg może błogosławić ciebie i twoją służbę, i może użyć cię na różny sposób. Jednakże On nigdy nie odda nikomu Swojej czci. Jak tylko zaczniesz przywłaszczać sobie Bożą chwałę, to zniszczysz samego siebie, tak zniszczyło samych siebie już wielu sług Pana. Gdy tylko zaczniesz promować samego siebie i przyciągać ludzi do siebie zamiast do Pana lub przypisywać sobie, to co Bóg uczynił, to stanąłeś na bardzo śliskim gruncie. To właśnie w ten sposób tysiące ludzi straciło Boże namaszczenie nad swoim życiem.

 

W Księdze Izajasza 42:19 napisano też: „Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa, i głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana?”. To jest bardzo zagadkowy werset. Szczególnie, że (czytając ten fragment od pierwszego wersetu) odnosi się do Jezusa.

 

Co to oznacza? Znaczy to, że prawdziwy sługa Boga będzie ślepy i głuchy na wiele rzeczy, które widzi

i słyszy wokół siebie. On widzi wiele rzeczy lecz się nimi nie zajmuje (Izajasza 42:20). Nie chodzi wokoło szukając grzechu w innych. Nie chodzi wokoło podsłuchując ludzi by ich przyłapać na czymś co mówią,

bo właśnie tacy byli faryzeusze – którzy zawsze próbowali przyłapać Jezusa na czymś co powiedział, by go później oskarżyć. Niestety, ale wielu chrześcijan się tak właśnie zachowuje - zawsze szukają powodów, by oskarżyć kogoś, o to co kiedyś powiedział - ponieważ są zazdrośni o jego służbę. Ty nie bądź taki, ale bądź ślepy i głuchy na wiele rzeczy, które widzisz i słyszysz. Czy słyszałeś, że ktoś niesłusznie cię o coś oskarża? Gdybyś był głuchy, nie usłyszałbyś tego. Bądź więc na to głuchym! Czyż nie jest właściwe dla sługi Pana by być ślepym na atrakcyjne kobiety? Masz oczy, ale nie widzisz, bo jesteś na to ślepy! Masz uszy, ale nie słyszysz! Ponieważ nie sądzisz według tego co twoje oczy widzą lub co twoje uszy słyszą. Tak właśnie żył Jezus, i tak powinniśmy żyć również i my (Izajasza 11:3).

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


 

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <