Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

JEZUS, NASZ OBLUBIENIEC


W Pieśni nad Pieśniami 1:1, widzimy, że pieśń Salomona to głównie pieśń Oblubieńca, a nie Oblubienicy. To oznacza, że jest to pieśń naszego Pana, w pierwszej kolejności dla nas, nie nasza pieśń dla Niego. „My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy umiłował nas” (1Jana 4:19). To nie my umiłowaliśmy go pierwsi, ale to On umiłował nas pierwszy. Tylko dlatego, że on zaśpiewał tę pieśń pierwszy dla nas, to my możemy teraz śpiewać tą pieśń dla Niego. Nigdy, przenigdy nie myśl najpierw o twojej miłości do Pana. Naszym punktem odniesienia powinna zawsze być Jego miłość do nas. Wtedy nie popełnimy błędu. Jeżeli tak zaczniemy myśleć, to nigdy nie będziemy zniechęceni lub potępiający samych siebie.

 

Oblubieniec mówi, „Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna! Chodź!”. Zaprasza tu swoją Oblubienicę by wyszła ze świata. “Bo oto minęła zima ... Kwiatki ukazują się na ziemi...” (PNP 2:11-12). Bliskość lata jest porównana tutaj do bliskości powrotu Pana na ziemię (Mat 24:32,33). Żyjemy teraz w czasach gdy zbliża się lato. Następnie Oblubieniec mówi w uroczy sposób „Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin! Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać” (PNP 2:14). Skałą tutaj jest Chrystus, w którym jesteśmy ukryci. Te słowa pokazują intensywność miłości Pana, uczucia i troskę o nas. Gdybyśmy w to wierzyli, to zostalibyśmy całkowicie uwolnieni od braku poczucia bezpieczeństwa i strachu.

 

Następnie Oblubieniec mówi, „Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają!” (PNP 2:15). To jest słowo, które powinniśmy słyszeć nieustannie. Bardzo łatwo jest widzieć wielkie lisy - widoczne grzechy - które niszczą naszą winnicę. Jednak to małe liski, które zakradają się do winnicy i jedzą winogrona – te są bardziej niebezpieczne, ponieważ trudno je dostrzec. W życiu małżeńskim są różne wielkie zagrożenia na które zawsze zwracamy uwagę, jak na przykład mąż bijący żonę. Większość z nas, nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Małe liski, które niszczą małżeństwo to zazwyczaj nerwy i podniesiony głos. Złap te liski i zniszcz je zanim zrujnują twoje małżeństwo, bo jest ono ta jak winnica. Chroń je, tak jak chroniłby je każdy mądry farmer. Twoja relacja z Panem jest również jak winnica. To nie te wielkie grzechy jak cudzołóstwo lub morderstwo oddzielają wierzących od Pana. To małe rzeczy jak nieczyste myśli, miłość pieniędzy, brak przebaczenia i tak dalej, to one stają pomiędzy nami i Panem i psują nasze chodzenie z Panem. Bądźmy więc gorliwi aby połapać te małe liski.

 

W rozdziale 4, słyszymy jak Oblubieniec długo wychwala swoją Oblubienicę. Jednym ze znaków duchowego wzrostu jest to, że uczymy się słuchać głosu Pana bardziej niż siebie. Oblubienica dojrzewa. W miarę jak Oblubienica zaczyna słuchać, to odkrywa, że Oblubieniec wyraża słowa podziwu wobec niej. On podziwia każdą z jej części i zakończa mówiąc „Cała jesteś piękna, moja przyjaciółko...” (PNP 4:7). Następnie zaprasza ją mówiąc: „Zstąp z Libanu, oblubienico, zstąp z Libanu, wejdź, pośpiesz się ze szczytu Amanu, ze szczytu Seniru i Hermonu, od jaskiń lwów.” (PNP 4:8). To jest zaproszenie by żyć w królestwie niebiańskim. Pan mówi tutaj: „Nie patrz na rzeczy z ziemskiego punktu widzenia. Wejdź ze mną na Niebiosa i patrz na wszystko z Mojego punktu widzenia. Jak będziesz spoglądać na wszystko z Nieba, to rzeczy ziemskie staną się wtedy małe, nikłe i bezwartościowe”. Pan chce nas wznieść na wyższy poziom. To prawda, że są tam lwy – demony, złe księstwa i moce. Jednak będziemy tam z Panem i razem z Nim pokonamy wszystkie te złe moce.

 

Oblubieniec nazywa Oblubienicę „ogrodem zamkniętym” (PNP 4:12), ogrodem wyłącznie dla Oblubieńca. Ona nie należy do nikogo innego. Ona należy wyłącznie do jej Pana. Czy twoja relacja z Panem jest właśnie taka? Czy Pan może ci powiedzieć „ Jesteś moim prywatnym ogrodem, należącym tylko do mnie”? Jest wiele rzeczy w świecie, które mogą nas pociągać jak możliwości zarobienia większej ilości pieniędzy niż potrzebujemy, aby zdobyć ziemskie wpływy i sławę i aby nasze imię się rozsławiło i tak dalej. Tego rodzaju pokusy mogą być porównane do innych mężczyzn, którzy chcą skusić oblubienicę. Jednak oblubienica tutaj nie jest tym zainteresowana. Ona jest zachwycona jej Ukochanym. Ona należy wyłącznie do jej Oblubieńca.

 

Bardzo niewielu wierzących żyje w takiej relacji z Chrystusem i dlatego właśnie nie znają Go intymnie i nie rozumieją Jego słowa. Kluczem do zrozumienia Biblii jest posiadanie najpierw intymnej relacji z Panem – kto lepiej niż On sam może nam wyjaśnić co Jego Słowo oznacza. Chodź z Nim jak pierwsi uczniowie chodzili i pragnij aby On do Ciebie mówił. Wtedy twoje oczy otworzą się jak ich otworzyły się i twoje serce będzie płonąć jak ich płonęły. To właśnie odkryłem po wielu latach chodzenia z Panem.

 

Oblubienica mówi o tym co się wydarzyło pewnej nocy. ”Ja spałam, lecz moje serce czuwało...” (PNP 5:2). Nagle usłyszała głos jej Oblubieńca. Pan woła nas czasami znienacka, on chce abyśmy czuwali cały czas by usłyszeć jego głos. Czytamy w Starym Testamencie, że Bóg wielokrotnie wołał Abrahama znienacka mówiąc: „ Abrahamie, Abrahamie”. Abraham zaś odpowiadał natychmiast mówiąc, „Oto jestem” – nawet gdy było to w środku nocy, gdy był w głębokim śnie. W pierwszej księdze Mojżeszowej 16:16 i 17:1 czytamy, że po trzynastu latach ciszy, Bóg nagle zawołał Abrahama. Abraham zaś odpowiedział natychmiast! Pomimo mnóstwa zajęć, on był zawsze czujny by usłyszeć głos Pana. Pan zawołał również Samuela w środku nocy – Samuel obudził się i słuchał. Tak właśnie powinniśmy być czujni.

 

Jednak tutaj widzimy, że gdy Oblubieniec przyszedł w środku nocy wołając „Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko...” (PNP 5:2), to oblubienica była zbyt leniwa aby ubrać się i otworzyć drzwi (5:3). Ona martwiła się bardziej o to, że zabrudzą się jej stopy. On próbował sam otworzyć drzwi (PNP 5:4). Wtedy Oblubienica zmieniła zdanie i otworzyła drzwi, ale Oblubieńca już wtedy nie było. On odszedł ponieważ ona nie odpowiadała kiedy ją wołał.

 

Tak może stać się również z nami. Pan może powiedzieć do nas, „Teraz zostaw wszystko co robisz, przestań czytać tę książkę. Zakończ tę rozmowę. Pójdź ze mną i mów do Mnie, Pójdźmy razem na spacer”. A my możemy odpowiedzieć mówiąc, ”Panie, poczekaj, mam coś ważnego do zrobienia. Skończę to robić za 15minut. Wtedy z Tobą pójdę”. Piętnaście minut później, gdy skończyliśmy tę ważną rzecz, mówimy ”Panie, jestem teraz gotowy”. Jednak spostrzegamy, że On już zniknął i nie możemy go znaleźć. To właśnie przydarza się wielu wierzącym. Pan testuje nas by zobaczyć czy On jest ważniejszy dla nas niż rozmowa z naszymi przyjaciółmi, książka, którą czytamy i tak dalej. On będzie testował nas by zobaczyć czy jesteśmy gotowi wszystko porzucić i słuchać Jego. Czy chcesz być efektywnym sługą Bożym? Rozwiń ten nawyk porzucania wszystkiego kiedy Pan Cię woła i rozwiń nawyk słuchania go. Nigdy tego nie będziesz żałował.

 

Oblubieniec następnie wyraża podziw wobec Jego Oblubienicy (PNP 6:4-10). On mówi, że pośród wszystkich kobiet, żadna nie jest tak doskonała jak jego Oblubienica. Wybrałem ją spośród wszystkich innych. Każdy mąż powinien patrzeć na swoją żonę w ten sposób. „Jest wiele atrakcyjnych kobiet w świecie, jednak nie ma nikogo jak moja żona. Ona jest Numer Jeden w moich oczach”. To właśnie Pan mówi o nas. On ceni nas bardziej niż wszystkich zdolnych, bogatych i wielkich ludzi w świecie.

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <