Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

CECHY POBOŻNEJ ŻONY


W Pierwszej księdze Mojżesza czytamy, że Bóg stworzył Ewę po to, aby była pomocą dla mężczyzny. Sens tej służby staje się czytelny gdy zwrócimy uwagę na słowo „Pomocnik”, którego Jezus używa również w odniesieniu do Ducha Świętego (Jana 14:16). Tak jak Duch Święty, niezauważalnie i bezszelestnie - a jednak z wielką mocą - pomaga wierzącemu, tak samo kobieta, została stworzona by pomagać mężczyźnie. Tak jak Duch Święty spełnia swoją rolę ''poza sceną'', tak samo powinna wyglądać służba kobiety.

 

Życie Jezusa jest wzorem również dla kobiet, ponieważ Słowo Boże stwierdza, że mąż jest głową żony w dokładnie takim samym stopniu jak Bóg Ojciec jest głową Chrystusa (1Kor 11:3). Jezus był zawsze posłuszny swojemu Ojcu. Bogobojna siostra będzie również tak postępowała względem swojego męża. Błąd jaki popełniła Ewa w Ogrodzie Eden polegał na tym, że podjęła decyzję, nie pytając o zdanie swojego męża - i wtedy zwiódł ją szatan (1Tm 2:14). Bóg wzywa wszystkie zamężne chrześcijanki do oddania chwały Bogu również w tej sprawie, w której upadła Ewa, poprzez uniżenie się względem swoich mężów. Tak uczynił Jezus względem Ojca, a kościół powinien uczynić względem Jezusa (Efezjan 5:24).

 

Grzech pojawił się na świecie poprzez bunt Lucyfera. Zbawienie przyszło poprzez posłuszeństwo Chrystusa. Duch pokory i uniżenia względem Bożych zasad jest największą mocą jaka istnieje we wszechświecie – jest to bowiem Duch Chrystusowy, który na krzyżu pokonał wszystkie zbuntowane demony. Gdy żona jest posłuszna swojemu mężowi, to tak naprawdę jest posłuszna Bożemu Słowu, które nakazuje jej tak czynić; bo wtedy jest posłuszna największej mocy we wszechświecie. Nawet niewierzący mężowie mogą zostać wtedy przekonani poprzez tę moc (1P 3:1-2). Jeśli ona żyje w tym uległym duchu, to będzie zwycięzcą i zostanie zakwalifikowana by królować z Jezusem w wieczności (Objawienie Jana 3:21).

 

Szatan zwodzi kobiety w taki sam sposób jak zwodził anioły i poprzez ducha buntu doprowadza je upadku ten sam sposób, w jaki doprowadził do upadku zbuntowane anioły. Zbuntowana żona zmienia swój dom w jałową ziemię, gorszą niż każda pustynia (implikacja Przypowieści Salomona 21:19). Natomiast bogobojna i posłuszna żona traktuje swojego męża jak króla i w ten sposób zmienia swój dom w pałac (Prz.Sal 12:4). Używając języka duchowego, twój dom może być albo pałacem albo pustynią. Wszystko od tego, jaką jesteś żoną. Nic dziwnego, że Bóg najbardziej ceni u kobiet pokornego, łagodnego i cichego ducha (1Piotra 3:4).

 

W Przypowieściach Salomona 31:10-31 widzimy niektóre z cech bogobojnej żony. Jej serce, ręce i język są opisane jako doskonałe. Nie ma tu w ogóle wzmianki o jej zewnętrznym pięknie lub kobiecych wdziękach, które (Prz.Sal 31:30) są nakreślone jako bezwartościowe i zwodnicze. Byłoby wspaniale gdyby wszystkie kobiety i dziewczęta, jak również i mężczyźni poważnie myślący o małżeństwie, wzięli sobie to do serca.

 

Pobożna żona opisana w Przypowieściach Salomona 31:30 ma serce przepełnione bojaźnią Pańską. To fundament jej całego życia. Pracuje ona swoimi rękami, szyjąc ubrania, gotując posiłki, zasadzając drzewa i pomagając ubogim (Prz.Sal 31:13-22). Jej słowa są zawsze uprzejme i pełne mądrości (Prz.Sal 31:26). Jest bogobojna, dobroduszna, ciężko pracuje. Nawet jeśli nie jest piękna, to oddaje Bogu chwałę czystym sercem, szorstkimi rękami i łagodnym językiem. (przeciwieństwem są kobiety w świecie, które mają nieczyste serce, gładkie dłonie i cięty język). To właśnie w tych dziedzinach Bóg chce objawić Swoją chwałę i szuka do tego kobiet, przez które będzie mógł to uczynić.

 

Pobożna żona jest prawdziwą pomocą dla swojego męża. Wyświadcza mu dobro bezustannie po wszystkie dni swojego życia – a nie tylko od czasu do czasu (Prz.Sal 31:12). Nigdy nie traci ognia swojej pierwszej miłości do niego. Dopasowuje się również do jego pracy zawodowej i do jego powołania, dopełniając jego pracę, swoją cichą pracą w domu, będąc gospodarną i oszczędną tak, ich pieniądze nie zostaną zmarnowane. Ona odciąża męża od obowiązków domowych, aby mógł sprawować służbę dla Pana (Prz.Sal 31:23-27). Nic więc dziwnego, że mąż chwali ją mówiąc, że spośród wszystkich kobiet w świecie - również kobiet jako premierów i kaznodziejów – ona wszystkie je przewyższa (Prz Sal 31:29). Taka kobieta zasługuje na to, aby być przykładem dla innych kobiet (Prz.Sal 31:31), ponieważ rozumie sens swojego powołania jako kobiety.

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <