Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

NASZE DECYZJE
TWORZĄ NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę w Eden, to dał im pełną wolność we wszystkim, ale postawił jedno ograniczenie. Zabronił im spożywać owoce z jednego drzewa. Było to celowe. Bez możliwości osobistego wyboru, nikt nie może stać się ani dzieckiem Bożym, ani świętym. Gdyby Bóg nie dał Adamowi możliwości wyboru, wysyłając go do ogrodu Eden, to Adam nigdy nie mógłby się stać synem o jakim myślał Bóg. Często nie zdajemy sobie sprawy, jaki wielki wpływ mają wybory, których dokonujemy w naszym życiu, na nasze życie na ziemi, a tym bardziej na nasze życie w wieczności.

 

Jednym z największych darów jakie dał nam Bóg, jest wolność wyboru. Bóg nigdy, nikomu nie odbierze tej wolności. Sam decydujesz czy chcesz być dzieckiem Bożym, czy wolisz żyć dla samego siebie. Jednak cokolwiek wybierzesz, to pod koniec twojego życia, poniesiesz konsekwencje tego wyboru.

 

Biblia mówi: „Co człowiek sieje, to i żąć będzie”. Biblia mówi również: „A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”. Jednakże, w tym ostatecznym dniu, Bóg nie będzie sądził ludzi arbitralnie. Jego sądy będą oparte o wybory, których każdy człowiek dokonał. Ta zasada dotyczy również małżeństwa. Możesz wybrać czy chcesz mieć życie szczęśliwe czy nieszczęśliwe. To jest już twój wybór, nie Boga. Adam również mógł podporządkować swoje życie diabłu lub Bogu.

 

W Ogrodzie Eden były dwa drzewa, które reprezentowały one dwa sposoby życia. Drzewo życia symbolizowało życie z Bogiem – gdzie Bóg decyduje o każdej decyzji jaką człowiek podejmuje. Natomiast drzewo poznania dobra i zła, symbolizuje życie skoncentrowane na sobie, w którym człowiek niczego nie konsultuje z Bogiem i sam decyduje co jest dla niego dobre a co złe. Parafrazując, Bóg powiedział do Adama i Ewy w ogrodzie Eden tak: „Możecie sobie teraz wybrać według którego sposobu chcecie żyć”.

 

Wszyscy wiemy co wybrał Adam – on wybrał życie skoncentrowane na sobie. Wszystkie okropne rzeczy które widzimy wokół nas - nieszczęścia, tragedie, morderstwa itp. są spowodowane tym, że człowiek chce sam określać, co jest dobre a co złe, i nie chce konsultować tego z Bogiem. To jest również przyczyną wszystkich rozbitych małżeństw - również wśród Chrześcijan. Wielu chrześcijan stawia samych siebie w centrum swojego życia i w konsekwencji tego, zbierają to co zasiali.

 

Gdy Bóg stworzył Adama, to chciał żeby on panował na ziemi. Adam został stworzony by być królem, a nie niewolnikiem. Chciał również aby Ewa była królową u boku Adama. Jednak co widzimy dzisiaj? Dzisiaj tak samo kobiety jak i mężczyźni są niewolnikami własnych żądzy i skażenia rzeczami ziemskimi.

 

Gdy Bóg stwarzał ziemię, to wszystko uczynił pięknym. Zakazane drzewo i jego owoce również były piękne. Gdy Adam i Ewa stanęli przy tym drzewie, to również musieli podjąć decyzję: Czy wybierają piękne rzeczy które Bóg stworzył czy wybierają samego Boga?

 

To jest również decyzja jaką każdy z nas musi podejmować każdego dnia. Jeśli w naszym życiu jesteśmy skoncentrowani na nas samych, to zawsze będziemy podążać wyłącznie za bożymi darami (rzeczami, które on stworzył), a nie za Bogiem. Większość kłótni w domach, jest spowodowanych rzeczami ziemskimi. Takie kłótnie pojawiają się gdy mąż i żona pragną rzeczy stworzonych przez Boga, zamiast samego Boga - i w ten sposób zbierają konsekwencje własnych wyborów. Sieją tylko dla ciała i zbierają zniszczenie. Człowiek staje się niewolnikiem kiedy wybiera rzeczy, zamiast Stworzyciela tych rzeczy.

 

Jezus przyszedł aby uwolnić nas z tej niewoli. Dzisiaj ludzie są niewolnikami pieniędzy, pozamałżeńskiego seksu, opinii innych ludzi i wielu, wielu innych rzeczy. Człowiek nie jest wolny. Bóg stworzył go by był wolny jak ptak, który lata wysoko. Jednak wszędzie widzimy człowieka w łańcuchach, nie potrafiącego okiełznać swojego gniewu, ani kontrolować swojego języka i pożądliwości oczu. Jezus przyszedł, nie tylko po to by umrzeć za nasze grzechy, ale również by uwolnić nas od tego zniewolenia.

 

Biblia mówi, że Bóg jest Światłością i Miłością. Miłość jest Jego Światłem. W ciemnym pokoju, światło usuwa ciemność. Właśnie tak działa Boża moc. Życie bez Jego miłości, będzie jedynie ciemnością.

 

Całe nasze życie na ziemi jest okresem wielu prób i testów, aby przygotować nas na królestwo w wieczności, gdzie będzie panować prawo miłości we wszystkim. Każda sytuacja i okoliczność przez którą Bóg nas dzisiaj przeprowadza jest zaplanowana przez Niego, by przetestować nas w jednej dziedzinie - czy będziemy żyć prawem miłości. To dlatego Bóg pozwala na tyle doświadczeń i trudności w naszym życiu. Bóg jest wszechmocny, mógłby więc stworzyć takie życie na ziemi, w którym nie ma żadnych problemów. Jednakże Bóg, w swojej wielkiej mądrości, zaplanował próby jako sposób uczenia nas prawa miłości. Jeśli pokonamy nasz egoizm i założymy, że jedynie miłość będzie kierować naszym życiem, to Bóg będzie mógł nas przygotować na zarządców w Jego nadchodzącym królestwie. Musimy myśleć o tym już teraz, bo w przeciwnym wypadku odkryjemy w wieczności, że przegapiliśmy możliwości które Bóg dał nam na ziemi – i nigdy nie nauczyliśmy się tego co powinniśmy byli się nauczyć.

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <