KRYZYS SUMIENIA - Rajmond Franz

 

Kryzys Sumienia to książka dla Świadków Jehowy, która została napisana przez byłego członka najwyższego gremium Towarzystwa Strażnica. Ujawnia ona manipulacje Słowem Bożym i nadużycia, majace miejsce od czasu powstania tej organizacji.

 

 

 

 

Raymond Franz od 1942 roku miał pełnoczasową służbę głoszenia na terenie USA i Ameryki Łacińskiej. W 1965 roku, ówczesny prezes Towarzystwa Strażnica Nathan Knorr, zaproponował Franzowi pracę w głównej siedzibie kierownictwa Świadków Jehowy na Brooklynie, a w 1971 roku Franz zostaje przyjęty do ciała kierowniczego Towarzystwa Strażnica, które wg wierzeń Świadków Jehowy jest 17 osobowym kanałem, przekazującym ''Bożą wolę'' wszystkim wyznawcom tej religii na całym świecie. W 1980 roku Franz zrezygnował z członkostwa w ciele kierowniczym, a dnia 01.09.1981 został wykluczony z organizacji. W swoich wypowiedziach ujawnił min, że żaden z członków Komitetu Przekładu Biblii, odpowiedzialnych za tłumaczenie i interpretacje biblii Nowego Świata, nie znał oryginalnych języków Pisma Świętego, i że grono najwyższych przywódców Świadków Jehowy, nigdy nie jest zgodne co do prawdziwości głoszonych przez siebie nauk. R.Franz, po wyjściu z organizacji powiedział tak:

 

 

Blisko czterdzieści lat spędziłem jako pełnoczasowy pracownik Organizacji. Miałem na swym koncie pracę na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Końcowe piętnaście lat spędziłem w międzynarodowej centrali, z czego przez ostatnie dziewięć byłem członkiem Ciała Kierowniczego Organizacji Świadków Jehowy. Właśnie te ostatnie lata były dla mnie okresem decydującym. Moje iluzje zderzyły się z rzeczywistością. Od tamtego czasu doceniam słuszność słów wypowiedzianych przez nieżyjącego już męża stanu. Stwierdził on: „Wielkim wrogiem prawdy często nie jest kłamstwo – świadome, obmyślane czy nieszczere, lecz uporczywy, przekonywający i nierealny mit.” Teraz zaczynam sobie uświadamiać, w jak wielkiej mierze to, na czym oparłem całe moje dorosłe życie, było właśnie takim uporczywym, przekonywającym ale nierealnym mitem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA