Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

SŁUŻBA EZDRASZA I NEHEMIASZA


Księga Nehemiasza pokazuje nam niesamowite przebudzenie, jakiego Bóg dokonał wśród Żydów za pomocą dwóch pobożnych ludzi - Ezdrasza i Nehemiasza.

 

W 8 rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy, że Ezdrasz zebrał wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy byli w stanie pojąć Słowo Boże, wziął Pismo do ręki i przeprowadził z nimi sześciogodzinne studium Biblijne. Czytamy, że ''uwaga całego ludu była skupiona na treści Zakonu'' (Neh 8:3). Rozpoczęli oni to spotkanie chwaląc Boga (Neh 8:4-6). Następnie Ezdrasz wyjaśniał im sens wszystkiego co przeczytał w Bożym Słowie (Neh 8:8). Jednak, wcześniej Ezdrasz spędził wiele miesięcy i lat badając Słowo Boże, aby teraz móc jasno objaśnić je każdemu człowiekowi w Izraelu. Bóg przygotowywał go na czas. W Izraelu zaczęło się przebudzenie bo ludzie pokutowali z powodu swoich grzechów (Neh 8:9). Następnie, zostali zobowiązani aby dzielić się tym z innymi. Lud posłusznie odpowiedział na to wezwanie i czyniąc to doświadczał radości w Panu, która stała się ich ostoją (Neh 8:10).

 

Następnego dnia Ezdrasz prowadził studium Biblijne dla nauczycieli (Neh 8:13). Gdy Izraelici zrozumieli, że Słowo Boże nakazuje, aby każdego roku w siódmym miesiącu obchodzić "Święto Szałasów", natychmiast tego usłuchali. Wtedy pierwszy raz od około 900 lat, obchodzono to święto. Izrael nie przestrzegał tego polecenia od czasów Jozuego (Neh 8:14-17). Nawet Dawidowi, mężowi według Bożego serca, nie udało się nakłonić Izraelitów do przestrzegania tego nakazu. Ezdrasz prowadził studium Biblijne dla całego ludu przez kolejne siedem dni (Neh 8:18).

 

Natomiast w 9 rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy o tym,
co Bóg uczynił przez Nehemiasza.

 

Rozdział rozpoczyna się od postu, wyznania grzechów i oddzielenia się od pogan (Neh 9:1-2). Następnie Izrael poświęca trzy godziny na studium Biblijne, a przez kolejne trzy chwali Pana i wyznaje swoje grzechy, po czym, po raz kolejny doświadcza przebudzenia (Neh 9:3). Następnie Lewici zaczynają wołać donośnym głosem do Pana (Neh 9:4) i dalej od wersetu 5 do 38, widzimy najdłuższą modlitwę, jaka została spisana w Biblii. Lewici przypomnieli ludziom całą historię Izraela od czasów Abrahama - ich nieposłuszeństwo podczas wędrówki po pustyni, czasy sędziów i królów, przyznając jednocześnie, że każdy Boży sąd był słuszny i sprawiedliwy. Oni pokutowali, po czym podpisali przed Bogiem oświadczenie (Neh 10:1), w którym Nehemiasz podpisał się pierwszy (Neh. 10:2).

 

To wszystko miało miejsce dzięki dwóm bogobojnym mężom: Ezdraszowi i Nehemiaszowi. Ich wspólna służba jest obrazem funkcjonowania zboru w czasach Nowego Testamentu prowadzonego przez dwóch bogobojnych starszych. Ta historia powinna być dla wszystkich przykładem do naśladowania!!!

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

 

 

 


 

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <