Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

WYCZEKUJ CUDOWNEGO ROKU Z CHRYSTUSEM


1. Już dziś uczyń nowy start:


W przypowieści o synu marnotrawnym czytamy, że ojciec przyniósł najlepszą szatę, dla syna który bardzo go zawiódł. Takie jest całe przesłanie Ewangelii: Bóg daje to co ma najlepszego, nawet tym, którzy go zawiodą. Ale zawsze mogą zacząć od nowa, ponieważ Bóg nigdy z nikogo nie rezygnuje. To jest wielka zachęta dla tych, którzy w zeszłym roku upadli. Bez względu na to, jakich błędów i upadków się dopuściłeś, teraz możesz zacząć życie z Bogiem od nowa. Nawet jeśli już tysiąc razy rozpoczynałeś od nowa w przeszłości i za każdym razem upadałeś, dziś możesz znowu zacząć po raz tysiąc pierwszy. Bóg wciąż może uczynić coś chwalebnego z twoim życiem. Więc bądź mocny w wierze i ufaj, że Bóg uczyni ci rzeczy, które do tej pory uważałeś za niemożliwe. (Rzym 4:20).

 

2. Uchwyć się Bożych obietnic:

 

Jeśli każdego dnia będziesz się chwytał Bożych obietnic, to nowy rok może być lepszy niż wszystkie minione lata. Bóg obiecał wszystkim Izraelitom, że wprowadzi ich do ziemi Kanaan (2Moj 3:17), a jednak wszedł do niej tylko Jozue i Kaleb, ponieważ tylko oni wierzyli. To w co wierzysz, musisz wyznać swoimi ustami (Rz 10:8-9). Oto osiem obietnic, które możesz wyznać, i których możesz uchwycić się w tym roku.

 

 • Bóg Ojciec kocha mnie tak samo jak kochał Jezusa.
  Więc zawsze będę się radował (Jan 17:23).
 • Bóg przebaczył mi wszystkie moje grzechy.
  Dlatego nie będę już żył z poczuciem winy (1J 1:9 i He 8:12).
 • Bóg napełnił mnie Duchem Świętym.
  Więc jestem wystarczająco silny do każdego zadania (Łuk 11:13).
 • Bóg ustalił wszystkie moje granice.
  Więc zawsze będę zadowolony (Dz 17:26; He 13:5).
 • Wszystkie Boże przykazania są dla mojego dobra.
  Dlatego będę posłusznym wszystkim Bożym przykazaniom (1J 5:3; 5Moj 10:13).
 • Bóg ma pod kontrolą wszystkich ludzi i wydarzenia, które mają na mnie wpływ.
  Dlatego zawsze będę Mu za wszystko dziękował (Rz 8:28; Ef 5:20; 1Tes 5:18).
 • Jezus pokonał szatana i uwolnił mnie od jego mocy.
  Datego już nigdy nie będę się bał (He 2:14-15; He 13:6).
 • Bóg chce uczynić mnie błogosławieństwem.
  Dlatego od dziś będę błogosławieństwem dla innych (1Moj 12:2; Gal 3:14).

 

Nasza wiara i Boże obietnice są jak dwa przewody elektryczne. Tylko gdy się stykają mogą coś uruchomić. Więc wierz, że w tym roku, każda z tych obietnic może wypełnić się w twoim życiu.

 

3. Bądź miłosierny dla innych:

 

Przez cały rok. nigdy nie zapominaj jak wielkie miłosierdzie okazał ci Bóg. Dlatego w taki sam sposób bądź miłosierny także dla innych ludzi. Otrzymałeś od Pana bardzo wiele, zupełnie za darmo. Dlatego dawaj darmo innym, tak samo jak ty otrzymałeś (Mat 10:8). Zwolnij z zobowiązań każdego, kto jest ci coś winny i wybacz każdemu, kto cię skrzywdził. Pogrzeb dawne urazy i nigdy już ich nie wspominaj, lecz okazuj każdemu człowiekowi miłosierdzie – i w taki właśnie sposób zacznij z Panem nową rok już dziś.

 

4. Każdego dnia postępuj według Ducha:

 

Apostoł Jan usłyszał ''w Duchu”, głos Pana głośny niczym trąba (Obj 1:10). Jeśli będziesz postępował według Ducha Św. to każdego dnia tego roku, ty również będziesz słyszał prowadzący i zachęcający głos Pana, tak głośno jak trąbę. Niech twoje postępowanie każdego dnia będzie kierowane przez Ducha Świętego, bądź wyczulony na grzech i chodź w pokorze przed obliczem Boga.

 

5. Wielbij Boga:

 

Bóg powołał cię przede wszystkim, abyś był Jego czcicielem – a to oznacza, abyś pragnął jedynie Jego. Wtedy ujrzysz Bożą chwałę tak samo jak Izajasz. Izajasz dostrzegł natychmiast także swoją grzeszność – tak będzie i z tobą (Iz 6:1-5). A więc bądź czcicielem Boga i oczyść swoje życie ze wszystkich nie-Chrystusowych aspektów, które Bóg ci wskaże. Wtedy, dzień po dniu, Bóg pozwoli ci czerpać coraz więcej ze swojego charakteru.

 

6. Możesz doświadczyć przedsmaku Nieba w tym roku:

 

W starym przymierzu Mojżesz powiedział Izraelitom, że Bóg chciał ich dni i dni ich synów były jak dni nieba na ziemi (5Moj 11:21 - KJV). To jest Bożą wolą dla ciebie w nowym przymierzu. Bóg chce, abyś w tym roku doświadczył przedsmaku radości, pokoju, miłości, czystości i dobroci nieba w domu i zborze. Jezus żył na tej ziemi niebiańskim życiem. Jeśli utkwisz swoje oczy w Nim i będziesz go szczerze naśladował, to wtedy każdy dzień tego roku będzie dla ciebie niczym niebo na ziemi.

 

7. Zaufaj Panu, aby w tym roku uczynił cię błogosławieństwem dla innych:

 

Bóg powiedział do Abrahama: ''Będę ci błogosławił... i będziesz błogosławieństwem dla wszystkich plemion ziemi” (1Moj 12:2-3). To błogosławieństwo jest dziedzictwem tez dla ciebie, w Duchu Świętym (Gal 3:14). Bóg chce ci błogosławić przez namaszczenie twojej głowy olejkiem w taki sposób, że twój kielich zacznie się przelewać błogosławieństwem dla wielu innych ludzi. W Bożym namaszczeniu jest tyle mocy i błogosławieństwa, że starczy, aby pobłogosławić każdą jedną osobę, która stanie na twojej drodze tego roku. Możesz tego roku ubłogosławić swoich bliźnich i sąsiadów. Więc nalewaj tej oliwy do życia innych ludzi. Jeśli jednak, egoistycznie zachowasz to Boże błogosławieństwo tylko dla siebie, to zacznie ono śmierdzieć jak manna schowana na następny dzień. Ten który nawadnia innych, sam będzie nawodniony przez samego Boga (Prz 11:25). Oby tak było w twoim życiu. Życzę ci błogosławionego i skupionego na Chrystusie Nowego Roku.

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <