Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

NOWA PIEŚŃ ZWYCIĘZCÓW

''Usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu;
a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach.
I śpiewali przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi nową pieśń;
i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych,
którzy zostali wykupieni z ziemi.'' (Objawienie Jana 14:2-3)

 

To jest właśnie opis zwycięzców - oblubienicy Chrystusa. Oni należeli do Nieba już wtedy gdy żyli jeszcze na ziemi. Ci zwycięzcy zaśpiewali nową pieśń przed tronem Boga, której nikt nie mógł się nauczyć poza tymi którzy zostali wykupieni z ziemi. Dlaczego nikt nie mógł się nauczyć tej pieśni? Czy dlatego, że ci inni byli pozbawieni talentu muzycznego? Nie. Ponieważ to nie ma nic wspólnego z muzykalnością. Wszystko o co tu chodzi, to bycie skupionym na niebie, bo szatan też ma wielu ludzi którzy są muzykalni.

 

Muzyka w niebie jest pełna chwały, uwielbienia i ekstatycznej radości w obecności Ojca. Jednak te 144 tyś. ludzi którzy stanęli na górze Syjon, nauczyło się tej pieśni jeszcze na ziemi. W przeciwieństwie do innych ludzi, oni skończyli z wszelkim szemraniem, narzekaniem, krytykowaniem, obmawianiem, osądzaniem innych i spotwarzaniem. Zamiast tego nauczyli się dziękować za wszystko i wszystkich, chwalić i uwielbiać Boga w każdej sytuacji.

 

Tą nową pieśnią jest wyznanie: ''Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo''. To jest pieśń, w której nie ma żadnego szemrania ani narzekania. Ilu z nas się jej już nauczyło? Bóg daje każdemu z nas tylko jedno życie, aby nauczyć się tej niebiańskiej pieśni chwały i dziękczynienia. Ile jest dzisiaj takich osób, które nauczyły się być wolne od narzekania.

 

Większość wierzących narzeka kiedy jedzenie jest nie smaczne albo kiedy ktoś obieca, że coś dla nich zrobi, ale tego nie robi, albo kiedy ktoś pozbawia ich jakiś praw, albo kiedy wyrządza krzywdę im lub im dzieciom, albo kiedy ktoś źle mówi o nich albo o członkach ich rodziny.

 

W takich okolicznościach mamy bardzo wiele możliwości do naśladowania Jezusa, by wziąć swój krzyż i uczyć się tej nowej pieśni! Jest rzeczą niemożliwą, aby nauczyć się tej pieśni, jeżeli nie jesteśmy gotowi, aby wziąć nasz krzyż i umrzeć dla naszych praw, pozycji i reputacji.

 

Te 144 tysiące ludzi, to ci, którzy byli posłuszni Słowu Bożemu, aby:

''Czynić wszystko bez szemrania i powątpiewania'' (Flp 2:14)

''i za wszystko dziękować; bo taka jest wola Boża względem was,
w Jezusie Chrystusie” (Tes 5:18).

W Księdze Objawienia 14:3, słowo ''nauczyli się'' wskazuję na proces nauczania. To znaczy, że musimy się uczyć śpiewać tą nową pieśń. Na początku, żaden z nas tego nie potrafi. Dlaczego tak jest, że nikt inny poza tymi 144 tyś. nie nauczył się tej pieśni? Dlatego, że inni słyszeli o braniu własnego krzyża, ale tak naprawdę nigdy go nie wzięli. To bardzo smutne, gdy ktoś jest wierzącym od 20 lat i wciąż nie ma zwycięstwa nad szemraniem, gniewem, narzekaniem, obmawianiem i spotwarzaniem! Większość wierzących uważa, że skoro przyjęła Jezusa to wszystko jest z nimi w porządku. W ten sposób żyją w ciągłej iluzji.

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <