Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

MAMY KOCHAJĄCEGO OJCA


Wielu ludzi żyje z błędnym wyobrażeniem, że tylko Jezus ich kocha, a Bóg Ojciec jest bardzo surowy i wymagający. Jest to szatańskie zniekształcenie prawdy, ponieważ to miłość Ojca posłała Jezusa na krzyż, aby nas zbawił nas od grzechów. Jezus powiedział do uczniów: Ojciec miłuje was (Jan 16:27). Powiedział im również, że jeżeli ich niebiański Ojciec karmi ptaki i przyodziewa kwiaty, to na pewno zajmie się też nimi. Nie ma potrzeby aby się o nie martwić, gdyż niebiański Ojciec zna wszystkie ich potrzeby (Mat 6:26-34). Jezus powiedział im też, że jeżeli ziemscy ojcowie wiedzą które dobre rzeczy mają dawać swoim dzieciom, to niebiański Ojciec tym bardziej da dobre rzeczy swoim dzieciom (Mat 7:11).

 

Można by powiedzieć, że to wszystko jest bardzo oczywiste. Jednak wielokrotnie, przychodząc do Boga w modlitwie, nie wierzymy, że On zamierza odpowiedzieć na naszą prośbę, bo nie jesteśmy pewni jego łagodnej, kochającej i ojcowskiej opieki nad nami. W ten sposób, przez naszą niewiarę, ograniczamy Boga. Czy naprawdę wierzysz, że gdy się modlisz, to mówisz do kochającego Ojca, który cię z radością słucha i troszczy się o ciebie?

 

Niektórzy myślą, że Bóg wysłucha ich tylko wtedy, gdy będą dojrzali w świętości. Czy ziemski ojciec mając kilkoro dzieci, bardziej słucha 20-letniego syna niż 3-letniej córki? Czy powie on swojej córeczce: Nie mogę cię wysłuchać, bo jesteś jeszcze za mała by ze mną rozmawiać? Na pewno nie. On prawdopodobnie jest bardziej wpatrzony w młodsze dzieci niż w starsze. Tak też jest z Bogiem. Bóg ojciec mówi: wszyscy mnie poznają jako Ojca; od najmniejszego aż do największego (He 8:11). Zauważ, że młodsi są tu wymienieni jako pierwsi!

 

Nawet jeśli narodziłeś się na nowo dopiero wczoraj, to możesz śmiało przyjść do Boga i mówić: Boże, jesteś moim Ojcem, a ja jestem Twym dzieckiem i dlatego mam prawo zwracać się do Ciebie. W taki sposób Jezus zachęcał swoich uczniów, aby przychodzili do Boga w modlitwie.

 

Za każdym razem gdy się modlimy, powinniśmy przychodzić do Boga jako do kochającego Ojca, który się nami interesuje i troszczy się o nas. Tylko w ten sposób rodzi się wiara; a bez wiary nie ma sensu się modlić. Bóg jest dobrym Bogiem, który z radością daje dobre rzeczy swoim dzieciom.

 

Psalm 84:12, mówi: Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego co dobre tym, którzy żyją w niewinności. A Psalmie 37:4, czytamy: Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje! Te Staro Testamentowe obietnice zostały potwierdzone i poszerzone przez Jezusa w Nowym Testamencie, tak samo jak wiele innych obietnic. Świadome uznanie Boga jako kochającego Ojca, również powinno być fundamentem naszej wiary.

 

                                                                                                        Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <