Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

SIEDEM CECH PRAWDZIWEGO SŁUGI BOŻEGO


W drugim rozdziale Księgi Malachiasza, prorok porównuje współczesnych mu Lewitów z tymi wcześniejszymi (5-6). Pan Jezus przypomina nam dziś kim byli ci pierwsi apostołowie i pokazuje, że oni zostawili wszystko, aby podążać za Nim. Bóg nam chce powiedzieć: Porównajcie się do nich (...) bo celem mojego przymierza z Lewitami był pokój i życie. Oto co im podarowałem i to zobowiązało ich do okazywania mi czci oraz szacunku. I rzeczywiście wielce mnie uhonorowali.

 

W wyżej wymienionych wersetach znajdujemy siedem cech, które charakteryzowały wczesnych Lewitów a które powinien posiadać każdy prawdziwy Boży sługa.

 

1. Lewici czcili Boga. Okazywanie Bogu czci i szacunku jest podstawą mądrości.

 

2. Boże imię miało dla nich wielką wagę. Jezus nauczył nas modlić się tymi słowami: Niech się święci imię Twoje. Musimy dążyć do tego, by imię Jezusa było poważane w naszym kraju.

 

3. Lewici nauczali całej Bożej prawdy. Wielu nauczycieli nie przekazuje dziś pełnego Słowa Bożego ponieważ spadłaby ich popularność.

 

Byłem kiedyś zaproszony na serię spotkań, gdzie miałem być jedynym mówcą. Tydzień wcześniej, napisali do mnie organizatorzy prosząc, abym na żadnym ze spotkań nie poruszał kwestii chrztu wodnego, aby niektórych nie urazić. Odpisałem im, że w związku z tym będą musieli poszukać sobie innego kaznodziei, gdyż nie mogę przyjąć zaproszenia od osoby który narzuca charakter nauczania. Będąc sługą Bożym, jestem zobowiązany mówić tylko to, co Pan położy mi na sercu.

 

4. Nienawidzili grzechu. Nie kłamali i nie oszukiwali, bo w ich sercach była nienawiść do grzechu.

 

5. Chodzili z Bogiem. Pielęgnowali codzienną społeczność z Bogiem.

 

6. Żyli sprawiedliwie. Wszystko co w życiu czynili było sprawiedliwe i niczym niewykrzywione. Nienaganny był ich stosunek do pieniędzy i jak prowadzenie Bożych spraw.

 

7. Odwodzili od grzechu. W poniższych wersetach mamy piękny opis tego, jakim powinien być prawdziwy sługa Boży.

„Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania,
gdyż on jest posłańcem Pana Zastępów.” (Malachiasza 2:7)

Aby przekazać Boże Słowo innym, najpierw musimy otrzymać je od Pana. Boży posłaniec musi mieć Boże Słowo na swoich ustach. Niestety Lewici, tak jak wielu innych kaznodziejów dzisiaj, opuścili Boże drogi i zdeprawowali Jego przymierze, a swym nauczaniem przyczynili się do upadku wielu ludzi. Mówi o tym werset 8 i 9 drugiego rozdziału Księgi Malachiasza.

 

                                                                                                 Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <