Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

JAKA JEST TWOJA RELACJA Z PANEM

 

Ozeasz uczy, że jedynym sposobem aby skutecznie służyć innym, jest przejście przez cierpienia w życiu osobistym. Bóg nie ma standardowego programu nauczania dla wszystkich Swoich dzieci, ale używa do tego bardzo różnych metod względem ludzi. Ozeasza pouczał przez trudną żonę, a Jeremiasza nauczył bez żony, umieszczając go w głębokich dołach. Pawła także uczył bez żony. Procedura nie jest taka sama względem wszystkich, ale taka sama jest zasada: że jeśli chcesz służyć Bogu to musisz cierpieć. Paweł powiedział, że Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką Bóg nas pociesza (2Kor 1:4). Bez osobistych utrapień będziemy mogli przekazywać innym tylko teoretyczną wiedzę.

 

Ozeasz poślubił Gomer, ale kilka z jej dzieci urodziło się z innych ojców. Jej pierwszy syn był dzieckiem Ozeasza, ale następna dwójka prawdopodobnie nie była jego. Imiona tych dzieci wskazywały na Boże karanie Jego ludu. Bóg mówił: Gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy powie: Nuże, wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz (Oz 2:9). Żona Ozeasza odeszła od niego tak jak Izrael odszedł od Boga. Gdy Izrael znalazł się w tarapatach, to na nowo szukał Boga. Większość ludzi szuka Boga tylko wtedy gdy jest w tarapatach. Gdy dojdą do tego, że pieniądze nie rozwiążą ich problemów i gdy inni ludzie ich zawiodą, to dopiero wtedy wracają do Boga i proszą Go o pomoc. I Bóg im pomaga. Bóg powiedział do Ozeasza: przyjmij swoją żonę, nawet jeśli traktuje cię jak ostatnią deskę ratunku.

 

Pan powiedział: ona nie wie, że to Ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili sobie Baala (Oz 2:10). Ten wiersz można także zastosować do nas. Czy zdajesz sobie sprawę, że wszystko co masz pochodzi od Boga? Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje zdrowie jest Bożym darem? Pieniądze które posiadasz są Bożym darem. Inteligencja którą masz jest Bożym darem. Izrael zużywał złoto i srebro do odlewania figurek Baala. Czy ty także zużywasz to co Bóg ci dał, aby korzystać z tego świata i jego przyjemności?

 

Przypomnij sobie przypowieść o synu marnotrawnym. On wziął pieniądze od ojca, ale nie wydał ich zgodnie z wolą ojca. Wydał je na siebie. To jest cecha typowa dla ludzi, którzy odpadli od Boga, którzy otrzymując wiele dóbr od Boga, mówią: Moje ciało należy do mnie i mogę robić z nim, co mi się podoba. Mam swój rozum i będę używał go do mnożenia zysków. Te pieniądze są moje, bo je zarobiłem i mogę je wydawać na co mi się podoba. To jest właśnie marnowanie złota i srebra które dał nam Bóg, aby czcić Baala. Bóg mówi, że oni nie zdają sobie sprawy z faktu, że wszystko co posiadają mają ode mnie. A jak to wygląda w twoim życiu? Jeśli przyznajesz, że wszystko należy do Boga, to wtedy oddajesz Mu wszystko z powrotem i mówisz: Panie, dałeś mi wszystkie te dary i ja chcę używać ich dla Twego Królestwa.

 

Jednak pomimo niewierności Izraela, Pan mówi: Dlatego teraz Ja zwabię ją, zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca (Oz 2:16). Żaden mąż nie odzywa się tak czule do żony, która nie była mu wierna. Ale Pan mówi: I dam jej tam winnice, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei, i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej (Oz 2:17). Achor to miejsce, w którym został zabity Achan, za kradzież tego co należało do Pana z Jerycha (Joz 7). Było to miejsce wyroku za grzech. I teraz Pan mówi: Mam zamiar zmienić to miejsce wyroku na drzwi nadziei dla ciebie. Nawet jeśli nie powiodło ci się, i sąd i nagana spadły na Ciebie, to teraz, gdy wyznałaś swoje grzechy, otworzę dla Ciebie w tym miejscu drzwi nadziei, że coś pięknego wyjdzie z twojego życia w nadchodzących dniach.

 

To wspaniała wiadomość dla tych, którzy oddalili się od Boga i dla tych, którzy zmarnowali wiele lat życia. Wielu jest zniechęconych, bo chcieli poznać te prawdy gdy byli młodzi, ale później o nich zapomnieli i wiele lat swojego życia poświęcili na robienie złych rzeczy, przez które później cierpieli. Teraz Pan mówi do nich: Nie zniechęcaj się. Uczynię Dolinę Achor bramą nadziei dla ciebie.

 

Następnie Pan mówi: W owym dniu powie do mnie: Mężu mój! (Oz 2:18). W czasach starego przymierza ludzie nie znali takiej relacji, jaką my możemy mieć dziś z Panem. Tak bliskiej relacji jak mąż z żoną. Taki związek wnosi w nasze życie Duch Święty. Podobnie jak sługa Abrahama przywiódł Rebekę do Izaaka, tak Duch Święty doprowadza nas do Jezusa, abyśmy stali się Jego oblubienicą. W Starym Testamencie ludzie znali Boga jako swego Pana. Teraz zaś Bóg mówi: W owym dniu powie do mnie: Mężu mój!

 

Jaki jest rodzaj twojej relacji z Panem? Czy wiesz, że On dziś chce być przede wszystkim twoim Mężem? Dla wielu ludzi służba dla Pana jest nudna i ciężka, bo oni Mu służą jak najemny służący swojemu panu. To służba wyłącznie za wynagrodzenie. Ale dobra żona nie służy swojemu mężowi dla wynagrodzenia. Żaden szef nie będzie się dzielić swoim majątkiem z pracownikiem, ale podzieli się nim wyłącznie z żoną, bo mąż dba o swoją żonę. Żadna kochająca żona nie służy mężowi dla pieniędzy, ale z miłości do niego. Pan mówi: I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana (Oz 2:21-22). Zobacz ogromną miłość Boga, nieustannie szukającą ludzi którzy odeszli od Niego. Tak Pan dba o każdego z nas.

 

Żona Ozeasza sprzedała się jak niewolnica. Ale Ozeasz nabył ją sobie za piętnaście srebrników i za półtora korca jęczmienia (Oz 3:2) i powiedział jej: Siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie (Oz 3:3). To jest obraz miłości Boga.

 

                                                                                                   Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <