Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

OTO JESTEM - POŚLIJ MNIE!

 

W szóstym rozdziale Księgi Izajasza, Izajasz miał widzenie Bożego tronu i ołtarza. Następnie Pan pyta: "Kogo mam posłać? Kto pójdzie dla nas" (Iz 6:8)? Izajasz odpowiedział: "Oto jestem, poślij mnie".

 

My również, musimy cały czas widzieć zarówno tron jak i ołtarz. Najpierw musimy zostać rozbici w pył świętością Boga, dopiero wtedy możemy być podniesieni, ponieważ oczyścić nas może tylko krew spływająca z ołtarza. Tylko wtedy możemy pójść i służyć Panu. Nie można też iść, jeżeli Bóg nas nie posyła, ponieważ jeśli pójdziemy bez Bożego polecenia, to nasza praca pójdzie na marne.

 

Większość chrześcijańskich ''misjonarzy'' nie została posłana przez Boga, ale idą na własną rękę lub zostali posłani przez jakieś organizacje i misje. Dzisiaj bardzo łatwo można się zaangażować w jakąś działalność chrześcijańską, ponieważ jest wiele potrzeb. Ale jeżeli chcemy wydać owoc, który będzie trwał na wieki, to musi nas wysłać sam Bóg. Ludzie mogą tylko potwierdzić nasze powołanie, które otrzymamy od Boga, ale nigdy nie mogą nas powołać.

 

Bóg osobiście powołał do służby Szawła i Barnabę, i potwierdził to później przez proroków (Dz 13:1-4). Kiedy Bóg nas powołuje, to On nam też powie gdzie mamy iść i co mamy głosić – tak jak powiedział Izajaszowi: "Idź i powiedz tym ludziom ....... " (Iz 6: 9).

 

Bóg jest wciąż ten sam, On nie zmienił się od czasów Izajasza. Dzisiaj nie słyszymy Boga naszymi fizycznymi uszami - tak jak Izajasz, ponieważ w nowym przymierzu Duch Święty mieszka w nas. Dzisiaj słyszymy Jego głos w naszych sercach. Ale jest On tak samo niepowtarzalny jak wtedy. Nigdy nie słyszałem Pana moimi fizycznymi uszami i nigdy nie widziałem Jego ani anioła moimi oczami. Ale za to, wyraźnie widziałem Go i słyszałem Jego głos w moim sercu, wiele razy w ciągu ostatnich lat.

 

Ludzie którzy w Niego uwierzyli nie widząc Go fizycznymi oczami, są bardziej błogosławieni niż ci, którzy uwierzyli ponieważ Go zobaczyli (Jan 20:29).

 

Zadanie, które Pan zlecił Izajaszowi było bardzo trudne. Powiedział mu:

 

"Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie lecz nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą a oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczami i nie słyszał swoimi uszami, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał! "(Iz 6:9-10).

 

Jezus cytował te słowa kiedy wyjaśniał dlaczego mówił do ludzi w przypowieściach (Mat 13:15).

 

Tak więc, co tutaj widzimy? Widzimy wizję Boga, wizję siebie, wizję łaski, która przynosi przebaczenie, wizję pomazanej służby, a na końcu wizję owocu (Iz 06:13). Święte nasienie, które wyjdzie z narodu Judy. Wtedy święta resztka zostanie powołana za pośrednictwem naszej służby.

 

                                                                                               Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <