Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA

 

28 - NOWA PIEŚŃ POCHWALNA

 

W tym rozdziale dalej będziemy mówić o tym wspaniałym kluczu, który odgania diabła i tworzy tron dla Boga w naszych sercach i w naszych domach, a którym jest chwalenie Boga.

 

W Objawieniu Jana znajdujemy o wiele więcej obrazów Nieba, niż w jakiejkolwiek innej księdze. Smutne jest to, że wielu wierzących w ogóle nie czyta tej księgi. Diabeł nie chce, żebyśmy ją czytali, ponieważ ona mówi o jego ostatecznej klęsce, gdy zostanie wrzucony do jeziora ognistego. Jeśli do tej pory nie czytałeś Księgi Objawienia, to chciałbym Cię zachęcić, abyś zaczął czytać tę księgę i to na poważnie.

 

W tej księdze pojawia się wiele siódemek. Mówi ona o siedmiu lampach, siedmiu piorunach, siedmiu trąbach i wielu innych siódemkach. Jedna z tych siódemek nie została nawet wymieniona. To siedem obrazów nieba, ukrytych w przesłaniu całej księgi. Jeśli masz cierpliwość, aby je przebadać, wtedy dostrzeżesz, że w każdym z tych miejsc mowa jest o wielbieniu Boga. Chciałbym, abyśmy pobieżnie przyjrzeli się tym fragmentom.

 

1. W Objawieniu Jana 4:10-11, można zauważyć 24 starców chwalących Boga, którzy mówią: „Ty jesteś godzien” i kładą przed Nim swoje korony.

 

2. W rozdziale 4:8-14, widzimy jak owi starcy, cztery postacie i miliony aniołów mówią jednym głosem. Zauważ, że oni nie mówią po cichu. Werset 12 mówi, że donośnym głosem chwalą Boga i Baranka.

 

3. Kolejny przykład widzimy w rozdziale 7:9-12. Mamy tutaj tłum ludzi, którzy narodzili się na nowo i zostali oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa. W wersecie 10 wołają oni donośnym głosem do tego, który siedzi na tronie: „Zbawienie jest w Bogu naszym, który siedzi na tronie, i w Baranku”, po czym wszyscy aniołowie kłaniają się przed Bożym tronem i wielbią Boga mówiąc: „Błogosławieństwo, chwała, mądrość, dziękczynienie, cześć i moc, Bogu naszemu na wieki wieków. Amen”.

 

4. Czwarty obraz znajdujemy w rozdziale 11:15-18. Czytamy tutaj o donośnych głosach, które mówią: „Królestwa tego świata stały się królestwami naszego Pana i jego Pomazańca; który będzie królował na wieki wieków”.

 

5. Piąty obraz widzimy w rozdziale 14:1-4, gdzie 144.000 ludzi stoi z Barankiem na górze Syjon i śpiewa nową pieśń.

 

6. Szósty obraz jest w rozdziale 15:1-4. Widzimy tam szkliste morze i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, jako stojących z harfami i śpiewających pieśń Mojżesza i Baranka, słowami: „Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie”.

 

7. Siódmy obraz nieba znajduje się w rozdziale 19:1-6. W tym fragmencie liczny tłum śpiewa donośnym głosem: „Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił na niej krew sług swoich”, a w wersecie 6, liczny tłum, donośnie niczym szum morza i huk błyskawic oddaje chwałę Bogu, mówiąc: „Alleluja”.

 

Czy potrafisz sobie teraz wyobrazić jak wygląda niebo? Czym jest w niebie dźwięk pochwał, donośny niczym grzmoty? Tam nie ma ani jednego anioła, który siedzi przygnębiony albo ponury, lub narzeka i jest przestraszony tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Tam nikt się nie boi. Wszyscy całym sercem chwalą Boga, bo wiedzą, że ich Bóg siedzi na tronie. Chwalą Boga za Jego suwerenność, świętość i sprawiedliwe wyroki. W całym niebie nie ma ani jednego anioła, który jest smutasem lub ponurakiem. Takie anioły są w piekle. Im bardziej jesteś ponury, tym więcej wnosisz do swojego życia diabelskiego ducha. A im bardziej jesteś radosny i szczęśliwy z tego powodu, że Bóg zasiada na tronie w Twoim sercu, domu, zborze i w niebie, tym więcej jest w Twoim życiu Ducha Świętego.

 

W tych wszystkich migawkach, cały czas widać ludzi wołających „Alleluja” i „Amen”. To jest bardzo istotna pochwała. Oni wołają „Alleluja”, ponieważ to uczynił ich suwerenny Bóg, którego chwalą za Jego wielkość i świętość. Jeśli Duch Święty przyszedł z nieba do naszych serc, aby wnieść do nich atmosferę nieba, to chce przyjść także do naszych domów i zborów, aby i tam wnieść atmosferę nieba. Jaka wobec tego powinna ona być? Powinna to być atmosfera chwalenia Boga.

 

Możesz mówić: „Dobrze, zacznę chwalić Pana, gdy będę w niebie”. Dlaczego więc Duch Święty nie zostaje nam dany dopiero w niebie? Bo On przyszedł, aby nas przygotować na niebo i nauczyć niebiańskiego języka, zanim się tam znajdziemy. Jeśli chcesz wyemigrować i do końca życia mieszkać we Francji, to co będziesz robić przed wyjazdem? Na pewno będziesz się uczyć języka, który jest używany we Francji. Nie będziesz czekać, aż się tam znajdziesz, lecz będziesz się go uczyć, zanim tam wyjedziesz. Czy wobec tego wiesz, jaki jest język nieba? To język pochwał. Dlatego należy się go uczyć już teraz, zanim pójdziemy do nieba.

 

Jest to język, który nie narzeka, nie szemra i na nic się nie skarży. To język ciągłej pochwały. Uczmy się go już teraz, zanim pójdziemy do nieba. W Objawieniu Jana 14:3, mamy fragment, który mówi o 144.000 ludzi, którzy śpiewają nową pieśń, której nikt się nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy przyszli z ziemi. Teraz zastanówmy się, co to jest za pieśń, którą śpiewa te 144.000 ludzi? Już w Objawieniu Jana 4 i 5 widzimy, że nowa pieśń jest pieśnią oddającą cześć Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. A jeśli to jest nowa pieśń, wobec tego jaka jest stara pieśń?

 

Stara pieśń to ta, którą śpiewa każdy człowiek na ziemi. Pieśń narzekania i skargi przeciwko innym ludziom i okolicznościom. Pierwsza, druga i trzecia zwrotka tej pieśni mówi to samo; że ktoś mi coś zrobił lub coś poszło nie tak. Ludzie codziennie śpiewają tę pieśń, a jej wszystkie zwrotki mówią zawsze to samo: „wszystko idzie źle; ktoś mnie skrzywdził; ktoś jest zły, bo źle mnie traktuje; ktoś mnie oszukał; warunki są złe i ciągle brakuje pieniędzy”. Jej każda zwrotka, jest tą samą starą śpiewką, którą śpiewa każdy człowiek tego świata. Ale czy wiesz, czego Bóg oczekuje od Ciebie, jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi? Bóg chce, abyś się nauczył nowej pieśni, która będzie Go chwalić. Nie czekaj, aż dostaniesz się do nieba. Zacznij się jej uczyć już teraz i mów: „Panie, jestem chętny, aby umrzeć razem z Jezusem, bo wiem, że Ty zasiadasz na tronie”.

 

Ludzie narzekają, bo nie znają sposobu na zmianę pewnych spraw, które nie spełniają ich oczekiwań, a przecież wszystko dzieje się zgodnie z Bożym planem. Dobrze, że to Bóg siedzi na tronie, a nie my. Jeśli nadal chcesz zasiadać na tronie swojego życia, to zepsujesz w nim wszystko. Jeśli Bóg siedzi na tronie, wtedy wszystko staje się dobre. Gdy ludzie chwalą Boga w niebie, to chwalą Go za Jego suwerenność. Dlatego jeśli wierzymy, że Bóg jest wszechmogący i suwerennie kieruje całym wszechświatem, to też będziemy za wszystko wdzięczni.

 

Pokażę Ci teraz trzy fragmenty Nowego Testamentu, które mówią, za co mamy Bogu dziękować. Tego nie znajdziesz w Starym Testamencie, ponieważ wtedy ludzie nie mieli Ducha Świętego. W Starym Testamencie, ludzie szli w szabat do świątyni, aby uwielbiać Boga, a następnie wracali do domu i przez sześć dni narzekali i szemrali, aby w kolejny szabat ponownie iść do świątyni i uwielbiać Boga. Dzisiaj jest bardzo wielu takich chrześcijan, którzy chodzą w niedzielę do zborów, aby uwielbiać Boga, po czym wracają do domów, żeby przez sześć dni narzekać i szemrać, a w kolejną niedzielę ponownie iść do zboru uwielbiać Boga. Tak wygląda życie w Starym Przymierzu. Można uważać, że to jest lepsze niż nic, lecz tak naprawdę jest to tylko obłuda, która nie jest prawdą w pozostałych sferach życia tych ludzi. Nowy Testament mówi, abyśmy zawsze dziękowali, a nie tylko czasami.

 

Po pierwsze, 1 List do Tesaloniczan 5:18, mówi: „za wszystko dziękujcie, bowiem taka jest wola Boża względem was”. Wobec tego, za co w świetle tego wersetu, trzeba dziękować? Za absolutnie wszystko. Ale jak można dziękować za wszystko, jeśli niektóre rzeczy nie wydają nam się dobre? Ja wierzę w to, co napisano w Liście do Rzymian 8:28, że pomimo, iż sytuacja czasami wygląda źle, to „Bóg we wszystkim działa ku dobremu z tymi, którzy Go miłują z całego serca” (Rzym 8:28). To jest niczym filtr. Nie wszyscy wiedzą, jak działają filtry wody używane w rurociągach, dzięki którym mamy czystą wodę. Taki filtr poddaje wodę promieniom ultrafioletowym i posiada system neutralizujący wirusy i bakterie. Można przez niego przepuścić dowolną ilość brudnej wody i uzyskać z niej całkowicie czystą wodę. Werset Rzymian 8:28 jest niczym taki filtr, który wszystko zmienia na dobre. Dlatego za wszystko należy dziękować.

 

Po drugie, w Liście do Efezjan 5:20 napisano: „Dziękując zawsze i za wszystko Bogu Ojcu w imieniu naszego Pana”. Oznacza to, że powinniśmy Bogu zawsze dziękować, za każdą rzecz. Ostatni werset jest w 1 Liście do Tymoteusza 2:1, gdzie napisano: „Zanoście dziękczynienia za wszystkich ludzi”. Czy teraz rozumiesz, że mamy zanosić dziękczynienia za wszystko i za wszystkich ludzi, w każdej sytuacji i w każdym czasie?

 

Gdy zaczniesz tak postępować, wtedy poznasz nową pieśń, której można się nauczyć tylko na ziemi. Dlaczego tylko na ziemi? Ponieważ w niebie nie ma trudnych sytuacji, ani trudnych ludzi i nikt się nie boryka z problemami. Tylko na ziemi można się nauczyć tej nowej pieśni, która wielbi Boga w każdej sytuacji i w każdych okolicznościach. Dlatego zacznij modlić się słowami: „Panie, wierzę, że Ty zasiadasz na tronie nawet wtedy, gdy rzeczy mogą być dla mnie trudne, a nawet zbyt trudne”. Zachęcam Cię, Drogi Przyjacielu, abyś zaczął się uczyć takiego uwielbienia już teraz.

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/28-the-new-song-of-praise

 


Powyższy tekst jest jednym z 70 rozdziałów ksiażki Zac'a Poonena'a pt: Duchowe prawdy Nowego Przymierza + Pięćdziesiąt cech faryzeuszów, która została wydana w jezyku polskim i którą można zamówić pod adresami: brata@o2.pl lub pio.zadlo@gmail.com Wiecej tutaj: www.chlebznieba.pl/index.php?id=450

 


tł. www.chlebznieba.pl ©

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <