FAŁSZYWE ODRODZENIE


Jezus i apostołowie wielokrotnie ostrzegali uczniów, że czasy ostateczne będą charakteryzowały się szeroko rozprzestrzenionym zwiedzeniem i mnogością fałszywych proroków (Mat 24:3-5,11,24; 1Tym 4:1). W ciągu kilku ostatnich dekad obserwujemy ich całe mnóstwo. Dlaczego miliony Chrześcijan zostaje zwiedzionych przez fałszywych proroków oraz fałszywe odrodzenia, i dlaczego tak wielu kaznodziejów pada ofiarą chciwości i niemoralności?

 

Oto, co według mnie jest tego głównymi powodami:

 

1. Większość Chrześcijan nie jest świadomych czego naucza Nowy Testament, ponieważ nie czytają go uważnie i bezkrytycznie podążają za naukami kościelnych liderów, zamiast za nauką Nowego Testamentu.

 

2. Znaki i cuda są dla nich ważniejsze, niż charakter ponad naturalnego życia.

 

3. Materialne dostatek jest dla nich ważniejszy, od duchowego bogactwa.

 

4. W wyniku ignorancji wielu nauk Nowego Testamentu, nie potrafią odróżnić transu i psychomanipulacji od prawdziwego poruszenia Ducha Świętego.

 

5. Nie są też w stanie, rozróżnić psychosomatycznego uzdrowienia, które wynika z nastawienia umysłu, od ponad naturalnego uzdrowienia w Imieniu Jezusa.

 

6. Emocjonalizm i cielesne doznania, są dla nich ważniejsze niż duchowa radość w Panu.

 

7. Dla kaznodziejów, służba stała się ważniejsza od relacji z Bogiem.

 

8. Także aprobata ludzi, jest dla nich ważniejsza od aprobaty Boga.

 

9. Frekwencja jest dla nich ważniejsza niż to, czy ludzie są w pełni oddani Chrystusowi.

 

10. Budowanie własnych królestw i korporacji finansowych, stało się dla nich ważniejsze od budowania lokalnego kościoła i bycia w nim sługą (Jer 6:13).

 


To wszystko jest całkowicie przeciwne nauce Jezusa, a osoby przeciwne Chrystusowi są nazwane w Nowym Testamencie antychrystami. Jeśli chrześcijanie tego nie zrozumieją, to kiedy na arenie świata pojawi się antychryst, czyniący fałszywe znaki i cuda (2Tes 2:3-10), to takie osoby bezkrytycznie zaakceptują również jego. Osoby prowadzone przez Ducha Świętego, cechują dążenia przeciwne od wymienionych powyżej.

 

Oto parafraza słów Jezusa z Ewangelii Mateusza 7:13-27 (w kontekście rozdziałów 5-7 Mateusza):

 

„Zarówno brama jak i droga do życia wiecznego, są bardzo wąskie (Mat 5-7). Jednak fałszywi prorocy przyjdą i powiedzą wam, że brama i droga nie jest aż tak wąska, ale łatwa i szeroka. Strzeżcie się ich. Będziecie w stanie łatwo ich rozpoznać, obserwując owoce ich charakteru. Oni nie różnią się od ludzi tego świata i nie są wolni od gniewu, pożądliwości kobiet, miłości do pieniędzy i pogoni za dobrami materialnymi. Głoszą sprzecznie z tym co Ja czyniłem (Mat 5:21-32 i 6:24-42). Mogą posiadać ponad naturalne moce, czynić cuda i uzdrawiać ludzi w moim imieniu, lecz w dniu ostatecznym i tak poślę ich do piekła, ponieważ nie poznali Mnie jako świętego, dlatego nie przestali grzeszyć (Mat 7:21-23). Jeśli więc chcesz budować kościół na skale, który się nie zachwieje i nie upadnie teraz, ani w wieczności, to bądź skrupulatny w czynieniu wszystkiego co nakazałem (Mat 5-7) i nauczaj innych, aby też tak czynili. Wówczas zawsze będę cię wspierał, a moje namaszczenie zawsze będzie na tobie (Mat 28:20-18). Jednak jeśli tylko wysłuchasz tego co ci powiedziałem lecz nie będziesz tego czynił, to wszystko co wówczas zbudujesz, będzie wielkie i imponujące tylko w oczach ludzi, ale pewnego dnia się zachwiej i upadnie (Mat 7:25).”

 


Jak w takim razie, budować niezniszczalny kościół w naszych czasach?

 


1. Musimy żyć kazaniem na górze (Mat 5-7), i głosić je nieprzerwanie.

 

2. Musimy żyć w Nowym Przymierzu, a nie w starym. W tym celu należy dokładnie poznać różnice pomiędzy Starym, a Nowym Przymierzem (2Kor 3:6), i głosić Nowe Przymierze.

 

Kiedy w dzisiejszych czasach kaznodzieje popadają w grzech, to usprawiedliwiają się przykładami świętych Starego Testamentu, którzy popadali w grzech, a po okresie ciszy, ponownie rozpoczynali swoją służbę. Cytują przykłady Dawida, który popełnił cudzołóstwo lub Eliasza, który popadł w depresję i mówią: A jednak Bóg wciąż ich używał !!! Jednak nigdy nie cytują przykładu Pawła, który żył w zwycięstwie i nieskazitelności do końca swojego życia. Tacy kaznodzieje, jak i większość współczesnych chrześcijan nie widzi tego, że święci Starego Testamentu nie są dla nas przykładami na dzisiaj. W Nowym Przymierzu otrzymaliśmy od Boga znacznie więcej łaski, a ''od tego, któremu więcej dano, więcej się wymaga'' (Łuk 12:48).

 

To nie Dawid, ani nie Eliasz są dla nas przykładami, sprawcami naszej wiary i pośrednikami Nowego Przymierza, lecz Jezus. Różnica pomiędzy Jezusem a świętymi Starego Testamentu z Hebrajczyków 11, jest bardzo wyraźnie przedstawiona w Hebrajczyków 12:1-4, lecz niewielu chrześcijan żyje realiami tego fragmentu i dla tego nie zauważa, że Bóg w nowym przymierzu zapewnił nam coś lepszego (Hebr 11:40).

 

Jeśli nie będziemy baczni i czujni, to każdy z nas może upaść, tak jak upadło już wielu kaznodziejów, ponieważ szatan jest bardzo przebiegłym wrogiem. Nasze bezpieczeństwo zależy od posłuszeństwa naukom Nowego Testamentu i od poddania się pobożnym pasterzom (za pobożnych pasterzy uważam tych, którzy nie wykazują żadnej z cech, wymienionych w powyższych dziesięciu punktach). Uniknąć tych rzeczy możemy tylko wtedy, jeśli potrafimy się uczyć na cudzych błędach.

 

Tak więc, niech nasze oblicza będą w każdym czasie zniżone przed Panem do ziemi - bo tylko w ten sposób można otrzymać Boże objawienie, tak jak Jan (Obj 1:17). Jeśli się ukorzymy, to otrzymamy łaskę aby stać się zwycięzcami (1Ptr 5:5). A kiedy Duch Święty pokazuje nam w Słowie Bożym prawdę na nasz temat, to bądźmy całkowicie szczerzy i pokochajmy ją, aby mogła nas wyzwolić od wszystkich naszych grzechów. W ten sposób będziemy chronieni przez samego Boga od wszelkiego zwiedzenia (2Tes 2:10-11). Amen.

 

 

                                                                                                Zac Poonen

 

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/article/counterfeit-revival

 

tł. www.chlebznieba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA