FAŁSZYWE ODRODZENIE

 

Jezus i apostołowie wielokrotnie ostrzegali uczniów, że czasy ostateczne będą nacechowane wielkim zwiedzeniem i mnogością fałszywych proroków (Mt 24:3-5,11,24; 1Tm 4:1), których w ostatnich dekadach pojawiło się całe mnóstwo. Dlaczego więc miliony chrześcijan zostaje zwiedzionych przez fałszywych proroków i fałszywe przebudzenia, i dlaczego tak wielu kaznodziejów pada ofiarą chciwości i niemoralności?

 

Oto, co według mnie jest tego głównymi powodami:

 

1. Większość chrześcijan nie rozumie czego uczy Nowy Testament, bo nie studiują go uważnie, ponieważ bezkrytycznie podąża za naukami swoich liderów, a nie za nauką Nowego Testamentu.

 

2. Znaki i cuda (ponadnaturalne dary) stały się dla nich ważniejsze, niż ich duchowe życie i przemiana ich charakteru.

 

3. Materialny dobrobyt stał się dla nich ważniejszy od duchowego bogactwa.

 

4. Ponieważ ignorują nauki Nowego Testamentu, dlatego nie potrafią odróżnić psychomanipulacji i ostrego obłędu, od prawdziwego poruszenia Ducha Świętego.

 

5. Nie są w stanie odróżnić uzdrowienia psychosomatycznego (wynikającego z nastawienie umysłu) od ponad naturalnego uzdrowienia przez Jezusa.

 

6. Emocjonalizm i cielesne dziwactwa stały się dla nich ważniejsze, niż duchowa radość w Panu.

 

7. Dla liderów służba zaczęła być ważniejsza od relacji z Bogiem.

 

8. Aprobata ludzi stała się dla nich ważniejsza, niż aprobata Boga.

 

9. Liczebność zboru jest dla nich ważniejsza niż to, czy ci ludzie są w pełni oddani Chrystusowi.

 

10. Budowanie własnych królestw i korporacji finansowych stało się dla nich ważniejsze, niż budowanie Ciała Chrystusa i bycie sługami innych (Jer 6:13).

 

To wszystko jest całkowicie przeciwne temu, czego nauczał Jezus, a ludzi przeciwnych Chrystusowi, Nowy Testament nazywa antychrystami. Jeżeli chrześcijanie tego nie zrozumieją, to kiedy na arenie świata pojawi się antychryst z fałszywymi znakami i cudami (2Tes 2:3-10), to takie osoby ślepo zaakceptują także jego. Ludzi prowadzonych przez Ducha Świętego cechują dążenia przeciwne od tych, które wymieniłem w powyższych punktach.

 

Oto parafraza słów Jezusa z Ewangelii Mateusza 7:13-27 (w kontekście rozdziałów 5-7 Mateusza):

 

„Zarówno brama jak i droga do życia wiecznego, są bardzo wąskie (Mt 5-7). Ale fałszywi prorocy przyjdą i powiedzą wam, że brama i droga nie jest aż tak wąska, ale łatwa i szeroka. Strzeżcie się ich. Łatwo ich rozpoznacie obserwując owoce ich charakteru, bo nie różnią się od ludzi tego świata i nie są wolni od gniewu, pożądliwości kobiet, miłości mamony i pogoni za dobrami materialnymi, dlatego głoszą przeciwnie do tego, co Ja czyniłem (Mt 5:21-32 i 6:24-42). Fałszywi prorocy mogą posiadać ponad naturalną moc, mogą czynić cuda i mogą uzdrawiać w moim imieniu, lecz w dniu ostatecznym i tak poślę ich do piekła, bo nie poznali Mnie jako świętego i nigdy nie przestali grzeszyć (Mt 7:21-23). Jeśli więc chcesz budować kościół na skale, który się nie zachwieje i nie upadnie teraz , ani w wieczności, to bądź skrupulatny w czynieniu wszystkiego co nakazałem (Mt 5-7) i tak nauczaj, aby i inni to wszystko czynili. Wówczas zawsze będę cię wspierał, a moje namaszczenie zawsze będzie na tobie (Mt 28:20-18). Ale jeśli tylko wysłuchasz tego, co powiedziałem, a nie będziesz tego czynił, to wszystko co wówczas zbudujesz, będzie wielkie i imponujące tylko w oczach ludzi, ale pewnego dnia się zachwiej i upadnie (Mt 7:25)”.

 

Jak zatem należy budować niezniszczalny Kościół w naszych czasach?

 

1. Żyj kazaniem na górze (Mat 5-7) i głoś je nieprzerwanie.

 

2. Żyj w Nowym Przymierzu, a nie w starym. W tym celu, trzeba wyraźnie poznać różnice dzielące Stare Przymierze od nowego (2Kor 3:6). Trzeba także głosić Nowe Przymierze.

 

Gdy w dzisiejszych czasach kaznodzieje popadają w grzech, to usprawiedliwiają się przykładami świętych Starego Testamentu, którzy popadali w grzech i po pewnym czasie ponownie rozpoczynali swoją służbę. Cytują przykład Dawida, który popełnił cudzołóstwo lub Eliasza, który popadł w depresję i mówią: A jednak Bóg wciąż ich używał !!! Jednak nigdy nie cytują przykładu Pawła, który żył w zwycięstwie i nieskazitelności do końca swojego życia. Tacy kaznodzieje jak i większość współczesnych chrześcijan, nie widzi tego, że święci Starego Testamentu nie są przykładami na dzisiaj. W Nowym Przymierzu otrzymaliśmy o wiele więcej łaski, a „od tego, któremu więcej dano, więcej się wymaga (Łk 12:48).

 

To Jezus jest naszym przykładem, sprawcą naszej wiary i pośrednikiem Nowego Przymierza, a nie Dawid i Eliasz. Różnica pomiędzy Jezusem a świętymi Starego Testamentu z Listu do Hebrajczyków 11, jest bardzo wyraźnie przedstawiona w Hebrajczyków 12:1-4, lecz niewielu chrześcijan żyje realiami tego fragmentu, dlatego nie zauważają, że Bóg w Nowym Przymierzu zapewnił nam coś lepszego (Hbr 11:40).

 

Jeśli nie będziesz uważny i czujny, to możesz upaść tak samo, jak upadło wielu kaznodziejów - bo szatan jest bardzo przebiegłym wrogiem. Nasze bezpieczeństwo zależy wyłącznie od posłuszeństwa naukom Nowego Testamentu i od uznania pobożnych pasterzy (za pobożnych pasterzy uważam tych, którzy nie mają żadnej z cech, wymienionych w powyższych dziesięciu punktach). Jeśli potrafisz się uczyć na cudzych błędach, to będziesz mógł uniknąć popełnienia tych samych błędów.

 

Tak więc, niech nasze oblicza będą w każdym czasie zniżone do ziemi przed Panem - bo tylko w ten sposób można otrzymać Boże objawienie, tak jak Jan (Obj 1:17). Jeśli się ukorzysz, to otrzymasz łaskę, aby stać się zwycięzcą (1Pt 5:5). A kiedy Duch Święty pokazuje ci w Słowie Bożym prawdę na twój temat, to bądź całkowicie uczciwy i pokochaj ją, aby mogła cię wyzwolić z twoich grzechów. W ten sposób będziesz chroniony przed wszelkimi zwiedzeniami przez samego Boga (2Tes 2:10-11). Amen.

 

 

                                                                                                Zac Poonen

 

 

 

 

www.cfcindia.com/article/counterfeit-revival

 

tł. www.chlebznieba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA