CO ODRÓŻNIA GRZESZNĄ NATURĘ OD CIELESNOŚCI

 

Ziemia Kanaan z Księgi Jozuego nie jest pięknym obrazem nieba - jak niektórzy śpiewają w swoich hymnach - ponieważ w niebie nigdy nie zginął żaden olbrzym! Ziemia Kanaan jest opisem życia wypełnionego duchem zwycięstwa, w którym zostają ukrzyżowani grzeszni olbrzymi, czyli pożądliwości naszego ciała. One nie poginęły w jednej chwili, lecz były zabijane jeden po drugim.

 

Aby dojść do ziemi Kanaan, Izraelici musieli przejść przez dwie wody. Jedną z nich było Morze Czerwone, a drugą rzeka Jordan. Obydwie mówią o śmierci. W 1 Liście do Koryntian 10 widzimy, że przejście przez Morze Czerwone jest obrazem chrztu wodnego. Natomiast rzeka Jordan jest obrazem z innego rodzaju śmierci, który miał miejsce 1500 lat później, kiedy Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa.

 

Biblia uczy nas, że nasza grzeszna natura została ukrzyżowana wraz z Chrystusem (Rz 6:6), bo człowiek nie jest w stanie ukrzyżować swojej grzesznej natury. Dlatego nasza grzeszna natura, która chciała grzeszyć, musiała zostać ukrzyżowana wraz z Chrystusem. To robi Bóg. Ale jest jeszcze coś, co sami musimy krzyżować. Tym czymś jest nasze ciało, które jest magazynem egoistycznych pragnień. List do Galacjan 5:24 mówi: „A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciała wraz z jego namiętnościami i żądzami”.

 

Co więc odróżnia nasze ciało od grzesznej natury. Ciało wraz ze swoimi pożądliwości jest jak banda złodziei, którzy wdzierają się do naszego serca, aby nas zanieczyścić. Natomiast grzeszna natura jest jak nieuczciwy sługa, który mieszka w ludzkim sercu i otwiera drzwi złodziejom, gdy przychodzą kraść. Kogo z nich zabija Bóg? Bóg zabija nieuczciwego sługę, ale banda złodziei nadal jest w świetnej formie. Dlatego po nowym narodzeniu wszyscy są tak samo kuszeni, jak przed nowym narodzeniem. To dowodzi, że złodzieje wciąż żyją. Po nowym narodzeniu, oni nadal chcą wejść do naszych serc. W nas umarł tylko nieuczciwy sługa (grzeszna natura), który otwierał im drzwi, bo kiedy narodziliśmy się na nowo, to Bóg go zabił i włożył do naszych serc nowego sługę, który nie otwiera złodziejom drzwi. Gdy teraz przychodzi do nas pokusa, to nowy sługa mówi jej: Nie.

 

W takim razie, dlaczego odrodzeni ludzie upadają? Ponieważ niedostatecznie karmią nowego sługę, w wyniku czego nie jest on wystarczająco silny, aby zamknąć drzwi, gdy napierają pokusy i wierzący ludzie zaczynają grzeszyć.  Między nowym człowiekiem, który grzeszy, a niewierzącym, który grzeszy jest ogromna różnica, bo odrodzony człowiek nie chce grzeszyć, a niewierzący lubi grzeszyć. W rzeczywistości jest to test, czy narodziliśmy się na nowo. Dowodem nowego narodzenia nie jest to, czy grzeszysz, tylko to, czy lubisz grzeszyć. Jeśli nadal lubisz grzeszyć, to chcę ci powiedzieć, że nie narodziłeś się na nowo. Gdy ludzie zostają zanurzeni w wodzie, to zadaję im pytanie: „Czy nadal lubisz grzeszyć?”. Nie pytam ich czy nadal będą grzeszyć, bo nikt nie może stwierdzić, że więcej nie zgrzeszy. Cechą grzesznej natury jest pozytywne nastawienie do grzesznego życia.

 

Nowy Testament mówi o dwóch rodzajach śmierci. Obydwa są pięknie zobrazowane w historii Izraela. Obrazem grzesznej natury jest armia faraona, która w jednej chwili została zatopiona w Morzu Czerwonym. Kto to zrobił? To zrobił Bóg. Tak samo Bóg krzyżuje naszego starego człowieka (grzeszną naturę). Natomiast przejście Izraela przez Jordan, obrazuje inny rodzaj śmierci. Ludzie zazwyczaj błędnie myślą, że wraz z Chrystusem ukrzyżowali swoje cielesne pożądliwości. Dlatego często jest tak, że osoby należące do Chrystusa usprawiedliwiają tym swoje grzeszne pożądliwości, które nadal istnieją, tak samo jak w tamtych czasach nadal ziemią rzadzili olbrzymi. Ale Jozue wraz z Izraelem zdecydowali się zabijać jednego olbrzyma po drugim. Dlatego uśmiercanie jednej pożądliwości po drugiej należy do nas. Mocą, którą dał nam Duch Święty musimy też uśmiercać uczynki naszego ciała (Rz 8:13), które są zupełnie czymś innym, niż armii Egiptu, którą Bóg zatopił w wodzie w jednej chwili.

 

Pismo jest niesamowicie precyzyjne, jeśli chodzi o jego zastosowanie w Nowym Testamencie. Gdy otwieramy się na Ducha Świętego, to On nam objawia ukryte rzeczy. Biblia jest bardzo ekscytującą księgą, bo Stary Testament jest pełen idealnych i bardzo dokładnych typologii, które obrazują życie w Nowym Przymierzu. Pobożni ludzie w czasach Starego Testamentu nie rozumieli tych wszystkich rzeczy, ale my wiemy, że tamte wydarzenia obrazują także naszą rzeczywistość. Ziemia Kanaan symbolizuje nasze ciało, które przez wiele lat było zdominowane przez olbrzymie pożądliwości, ale teraz przyjęliśmy stanowisko: „chcę być martwy dla grzechu”, bo Jezus powiedział, że każdego dnia musimy brać swój krzyż. On nie mówił, że mamy zabijać naszą grzeszną naturę (która została ukrzyżowana podczas chrztu), tylko codziennie w mocy Ducha, aż do śmierci mamy brać swój krzyż i zapierać się samych siebie - a to oznacza uśmiercanie własnej woli - czyli uśmiercanie tego, co Biblia nazywa pożądliwościami naszego ciała.

 

Jeśli człowiek przyjmie w swoim życiu liberalną postawę wobec grzechu, to odrodzi w sobie starą naturę (Ef 4:22). A osoba, która (po chrzcie) nadal kieruje się pożądliwościami swojego ciała, umrze duchowo nawet wtedy, jeśli teraz jeszcze żyje. Bardzo jasno mówi to List do Rzymian 8:13, który został napisany do wierzących ludzi.

 

 

                                                                                                 Zac Poonen

 

 

 

The Difference between the Old Man and the Flesh - 28.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA