Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA

 

44 - BÓG MOŻE DAĆ CI MĄDROŚĆ

 

W poprzednim rozdziale mówiliśmy o bezpieczeństwie, jakie mamy w Bogu jako naszym Ojcu. Zastanówmy się nad tym nieco głębiej. Jestem przekonany, że gdy rozwiążesz w swoim życiu problem niepewności, wtedy zniknie z Twojego życia także wiele innych problemów.

 

Cudowne jest widzieć, jak Bóg się troszczy o każdą naszą potrzebę. Gdy Bóg stworzył Adama, wówczas nie dał mu grzesznych pożądliwości, lecz cielesne potrzeby, takie jak na przykład potrzeba jedzenia, w wyniku której Adam odczuwał głód i pragnienie. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak straszne byłoby życie, gdyby Bóg wyzwolił w Adamie potrzebę spożywania pokarmu i picia wody, lecz nie dostarczył mu tego? W wyniku braku pokarmu i wody życie Adama byłoby ciągłą udręką.

 

Ale widzimy, że gdy Bóg stworzył w Adamie taką potrzebę, wtedy wszystkim ludziom żyjącym na ziemi zapewnił też odpowiednią ilość żywności i wody. Tak samo wygląda sytuacja ze snem, dlatego wszyscy ludzie potrzebują snu. Bóg stworzył słońce, dookoła którego obraca się ziemia wokół własnej osi i dzięki temu mamy dzień i noc, podczas której ludzie śpią. Bóg wiedział, że gdy będziemy zmęczeni, wtedy nasz organizm będzie zasypiał. Podobnie jest z popędem płciowym. Czy wiesz, co by było, gdyby Bóg stworzył mężczyznę z popędem płciowym, nie dając mu żony? Wtedy człowiek byłby całkowicie sfrustrowany. Bóg dał Adamowi żonę, ponieważ stworzył go z taką potrzebą. Wobec tego, czego nas uczą te rzeczy? To nas uczy, że jeśli mamy w sercu jakaś potrzebę, którą włożył tam Bóg, to na pewno ją też zaspokoił.

 

Tak samo jest ze sprawami duchowymi. Każdy człowiek odczuwa w swoim sercu tęsknotę za Bogiem, którą Bóg chce wypełnić. Jedną z największych potrzeb człowieka jest poczucie bezpieczeństwa oraz chęć uwolnienia się od samotności i zagubienia w tym świecie. To jest bardzo częste uczucie. Można mieć wielodzietną rodzinę albo być członkiem dużej społeczności, a jednocześnie odczuwać samotność. W rzeczywistości jest wiele osób, które spotykają się w małych społecznościach domowych, liczących po kilka osób, którym znacznie mniej dokucza samotność, niż osobom, które uczęszczają do 300-osobowych zborów.

 

Dookoła nas jest bardzo wielu ludzi, którym dokucza samotność. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli myślisz, że lekarstwem na samotność jest znalezienie sobie przyjaciół, to nigdy nie będziesz w pełni usatysfakcjonowany i pewnego dnia całkowicie się rozczarujesz. Odpowiedzi na samotność trzeba szukać w Bogu Ojcu i Jezusie. Biblia mówi, że tylko Jezus Chrystus jest przyjacielem, który będzie Ci bliższy niż brat. A więc, jeśli poznasz Boga jako swojego Ojca, który się o Ciebie troszczy, wtedy przestaniesz być sierotą.

 

Jak już mówiłem, sierotą jest ten, kto nie ma ojca ani matki. Do kogo ma się więc udać sierota, jeśli ma jakąś nagłą potrzebę? Może iść do jakiegoś wujka lub cioci, ale wtedy będzie się czuć jak żebrak i nie będzie mieć pewności, czy oni zechcą jej pomóc i czy źle jej nie potraktują. Natomiast jeśli ma kochającego ojca, to on nie potraktuje swojego dziecka jak żebraka. Dobrego ojca można bez wahania poprosić o dowolną kwotę pieniędzy lub jakąkolwiek inną pomoc. Na pewno będziesz się wahać, jeśli miałbyś o to zapytać wujka, ciocię lub kogokolwiek innego. Gdy człowiek ma kochającego ojca, wówczas czuje się bezpieczny, bo jeśli ma jakiś problem, którego nie potrafi rozwiązać, to zawsze może z nim porozmawiać. A jeśli przebywa w odległym miejscu, to może do niego zadzwonić. Wspaniale jest mieć takiego ojca. Dokładnie tak samo jest w kwestii duchowej.

 

Jeśli poznasz Boga jako swojego niebiańskiego Ojca, wtedy już nigdy nie będziesz odczuwać samotności, gdyż wasza linia telefoniczna nigdy nie będzie zajęta. Gdziekolwiek będziesz, zawsze możesz do Niego zadzwonić i powiedzieć Mu o wszystkich swoich potrzebach. Tak naprawdę, to On je wszystkie zna, zanim Mu o nich powiesz i ma odpowiedź na wszystkie problemy, z jakimi się stykasz. Mogę Cię o tym zapewnić i mam nadzieję, że Ty też w to wierzysz. Chcę Ci powiedzieć, że rodzaj problemu i jego rozmiar nie ma dla Boga żadnego znaczenia, bo w imieniu Jezusa Bóg zawsze ma rozwiązanie. Jeśli przyjdziesz do Niego w wierze jak do Ojca, który chce Ci pomóc, to On Cię za to na pewno nie skarci.

 

Pokażę Ci piękną obietnicę z Listu Jakuba, aby Twoja wiara nie opierała się tylko na moich słowach. Wiara się rodzi z czytania Słowa Bożego. Ja mogę do Ciebie mówić, ale skąd wiesz, że mówię prawdę? Przecież mogę Cię mamić jakimiś psychologicznymi iluzjami, które na chwilę poprawią Ci samopoczucie, ale za dwie chwile znikną. Po wizycie u psychologa też można się poczuć lepiej, lecz gdy staniesz przed rzeczywistym problemem, wówczas nadal będziesz bezradny. Żeby ponownie się uspokoić, musisz iść do niego po raz kolejny. Ja nie mam zamiaru uspokajać Cię psychologicznie.

 

Tylko Słowo Boże daje prawdziwe rozwiązanie rzeczywistych problemów. Napisano w nim: „Jeśli komuś z was brakuje mądrości, to niech prosi Boga, a będzie mu dana, bo Bóg chętnie obdarza nią wszystkich i bez wypominania” (Jk 1:5). Jeśli komuś z was brakuje mądrości! Co jest w takim razie mądrością? Pomiędzy mądrością i wiedzą jest wielka różnica. Wiedza to zgłębianie jakiegoś konkretnego tematu, na przykład z chemii, matematyki lub teologii, aby mieć wiedzę z matematyki, chemii lub teologii. Jednak mając wiedzę z chemii, matematyki lub teologii, można wciąż mieć problemy, bo wiedza z chemii i teologii nie jest praktyczna i nie pomaga w życiowych problemach. Jest wielu ludzi, którzy posiadają wiedzę teologiczną, lecz nadal są niespokojni, problematyczni, zazdrośni, kłótliwi, rywalizują i walczą z innymi ludźmi, gdyż nie czują się bezpieczni. Ich wiedza teologiczna jest tym samym, co wiedza z matematyki lub jakiejkolwiek innej nauki.

 

Czym w takim razie jest mądrość? Mądrość jest Bożą wiedzą, która daje praktyczne rozwiązanie. Mądrość nie jest czymś, co teoretycznie powinno działać. Mądrość to praktyczne rozwiązanie problemu, z którym masz do czynienia. Mądrość nie jest wiedzą książkową, lecz pochodzi od Boga. Czy wiesz, że jest bardzo wielka różnica między znajomością Pisma Świętego a znajomością Boga?

 

Przypuśćmy, że we wczesnym dzieciństwie zostałeś oddzielony od swojego ojca i przez 25 lat żyliście osobno. W tym czasie przeczytałeś szczegółową książkę o życiu swojego ojca, lecz po jej przeczytaniu nadal go nie znasz, bo nigdy z nim nie rozmawiałeś. Ale inne dziecko, które przez 5 lub 6 lat wychowuje się z Twoim ojcem, ale nigdy nie przeczytało o nim żadnej książki, zna go znacznie lepiej, niż Ty. Biblię czyta bardzo wielu ludzi. Jednak samo czytanie Biblii, jest jak czytanie biografii Twojego ojca, którego nigdy nie znałeś.

 

Mądrość wynika z poznania Boga jako Ojca. Wtedy rozwiązanie problemu, przed którym stajemy, przestaje być zależne od rodzaju problemu. Nie ma znaczenia, jaki to jest problem. To może być problem rodzinny, finansowy, małżeński, z dorastającymi dziećmi, z edukacją, zatrudnieniem lub znalezieniem mieszkania. W naszym świecie jest bardzo wiele problemów, ale odpowiedź jest zawsze w Bogu.

 

Zwrot: „Jeśli brak komuś mądrości” oznacza, że każdemu człowiekowi może braknąć mądrości. Czy już wiesz, co należy robić w sytuacji, gdy nie wiesz, jak rozwiązać jakiś problem? Biblia mówi: „Proś Boga o mądrość, a będzie Ci dana”. Czy to znaczy, że masz biegać po ludziach i prosić o pomoc? Dlaczego nie robisz wtedy, tak jak jest napisane? Dlaczego nie pytasz Boga? Przecież Bóg Cię słyszy tam, gdzie jesteś. Nawet jeśli teraz zawołasz do Boga, to On Cię usłyszy i na pewno Ci pomoże, bo jest dobrym Ojcem. On nie jest Twoim wujkiem ani sąsiadem. Nawet pomocny sąsiad może nam pomóc, a o ileż bardziej nasz niebiański Ojciec. On jest najlepszym Ojcem ze wszystkich ojców, dlatego da Ci to, co jest najlepsze.

 

Jezus powiedział: „Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, to o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą?”. Jeśli Twój syn prosi Cię o chleb, to czy dasz mu kamień? Nie. Jeśli prosi cię o jajko, to czy dasz mu skorpiona? Czy dasz mu coś, co mu zaszkodzi? Nie! Dasz mu to, czego potrzebuje. Tak samo robi Bóg. Da nam dokładnie to, czego potrzebujemy. Jakub mówi w wersecie 1:5, że Bóg daje „chętnie”. To nie jest tylko kilka kropel. Jeśli poprosisz Go o łyżkę, wtedy da Ci całe wiadro, ponieważ jest hojny.

 

Czytamy tu, że Bóg daje bez wypominania i nie robi żadnych wyrzutów. Ojcowie często karcą swoje dzieci, mówiąc: „Ty ośle, jak możesz nie znać odpowiedzi na tak proste pytanie?”. Pamiętaj, że Bóg nigdy Cię za to nie skarci i nie będzie pytał: „Dlaczego nie znasz odpowiedzi na tak proste pytanie?”. On Ci da mądrość, pod jednym warunkiem. Zwróć uwagę jakim! Musisz prosić z wiarą. To napisano w Liście Jakuba 1:6-7: „Kto bowiem wątpi, niechaj nie mniema, że coś od Pana otrzyma”.

 

Jeśli potrzebujemy mądrości, wtedy Bóg nam ją chętnie da. To jest jedyne właściwe rozwiązanie. Jednak możemy jej nie otrzymać, gdy będziemy prosić bez wiary. To jest bardzo proste. Może właśnie to jest powodem, dlaczego nadal nie wiesz, jak rozwiązać swoje problemy. Dlaczego nie uwierzyć już dzisiaj w Boże rozwiązanie, które daje Bóg Ojciec przez Jezusa? Przecież On zna każdą Twoją potrzebę. To może być potrzeba uzdrowienia fizycznego, potrzeba duchowa lub cokolwiek innego. To może być potrzeba rozwiązania jakiegoś problemu rodzinnego, który ciągnie się od wielu lat. Może nie uda Ci się od razu rozwiązać całego problemu, ale przynajmniej jakąś niewielką część, która Ci najbardziej przeszkadza.

 

Pytaj i wierz. Powiedz: „Panie, od dzisiaj zamierzam Ci wierzyć. Chcę wierzyć, że rozwiążesz mój problem, bo jesteś moim Ojcem, który mnie kocha, a ja jestem Twoim dzieckiem. Jezus umarł za mnie i zostałem oczyszczony Jego krwią, dlatego mam prawo Cię pytać”. Dlaczego nie zapytasz Boga już teraz? Powiedz Bogu, że masz bardzo specyficzny problem. Nie bądź ogólnikowy, ale wyrażaj się konkretnie: „Panie, przychodzę do Ciebie ze szczególnym problemem i oczekuję, że dasz mi konkretną odpowiedź”. Jeśli tak zrobisz, to możesz mieć całkowitą pewność, że Bóg obdarzy Cię mądrością hojnie i bez wypominania, aby Jego imię było uwielbione. A gdy nadejdzie już odpowiedź, wówczas nie zapomnij oddać Mu chwały.

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/44-god-can-give-you-wisdom

 

 

Powyższy tekst jest jednym z 70 rozdziałów ksiażki Zac'a Poonena'a pt: Duchowe prawdy Nowego Przymierza + Pięćdziesiąt cech faryzeuszów, która została wydana w jezyku polskim i którą można zamówić pod adresami: brata@o2.pl lub pio.zadlo@gmail.com Wiecej tutaj: www.chlebznieba.pl/index.php?id=450

 


tł. www.chlebznieba.pl  ©

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <