Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE                 

 

JAKO RZECZNIK BOGA

 

W Ks. Jeremiasza 15:16-21 widzimy trzy warunki, które trzeba spełnić, aby być rzecznikiem Boga.

 

Pierwszy: „Panie, ilekroć pojmowałem Twoje Słowo, pochłaniałem je; a ono było dla mnie rozkoszą i radością mego serca” (werset 16). Słowo Boże musi być rozkoszą i radością naszych serc. Podobnie jak przedsiębiorcę cieszy zarabianie pieniędzy, tak twoja radość musi wynikać ze zgłębiania Bożego Słowa. Dzisiaj wiele osób chce być kaznodziejami bez zgłębiania Bożego Słowa i bez traktowania go, jak rozkoszy i radości swoich serc.

 

Drugi: „Nigdy nie siadam w gronie hulaków” (werset 17). Kiedy inni mieszkańcy Judy udawali się na zabawę, wtedy Jeremiasz przebywał sam na sam z Bogiem. Jeśli nie zdystansujesz się od lekkoduchów tego świata, to nie będziesz mógł być rzecznikiem Boga. Nie twierdzę, że poczucie humoru i przyzwoite żarty są złe, ale wielu chrześcijan nie wie, gdzie leży granica tych spraw, pozostając wiecznymi żartownisiami. Jeremiasz wiedział, że nie należy przebywać z takimi ludźmi.

 

Trzeci: W wersecie 18, Jeremiasz skarży się Bogu, mówiąc: „Panie, mój ból trwa wiecznie, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Czy masz być dla mnie jak kłamca i strumień w którym niema wody?". Na co Pan odpowiada: „Nie rozmawiaj ze mną w taki sposób". Pan udzielił Jeremiaszowi nagany za wypowiadanie słów pełnych niewiary (werset 19). Bóg nigdy nie zawodzi i nie jest jak zawodny strumień. Jeremiasz kierował się swoimi odczuciami, bo patrzył na otaczające go okoliczności. Pan wtedy powiedział: „Jeśli pozbędziesz się nawyku mówienia tego, co wszyscy - pospolitych słów, pełnych niewiary, które przed chwilą wypowiedziałeś - i zaczniesz wypowiadać tylko cenne słowa - pełne miłości i wiary - wtedy staniesz się moimi ustami”.

 

Ilu z was chce być rzecznikami Boga? Nie mówię teraz o byciu kaznodzieją wygłaszającym puste kazania pochodzące z książek, które akurat czytali, ale o prawdziwych rzecznikach Boga. Jeśli chcesz nim być, to nie marnuj czasu dla swojej firmy, ale odkupuj go i spędzaj na zgłębianiu Bożego Słowa. Niech to będzie twoją radością. Zrezygnuj pospolitych rozmów, a w rozmowach z innymi zawsze wypowiadaj słowa dotyczące wiary. Wtedy Pan sprawi, że staniesz się Jego ustami. U Boga nie ma dwuznaczności. Potem Pan rzekł do Jeremiasza: „Niech oni zwracają się do ciebie, ale ty nigdy nie zwracaj się do nich” (Jer 15:19).

 

Nie pozwól, aby świat i skorumpowane chrześcijaństwo miało na ciebie jakikolwiek wpływ. Nie pozwól, aby mieli na ciebie wpływ odstępczy pastorzy i kaznodzieje teologii sukcesu. Niech tylko Bóg ma na ciebie wpływ, abyś mógł prowadzić innych do pobożności. Boża obietnica mówi, że wtedy Bóg nas uczyni dla tego ludu „warownym murem spiżowym, którego oni nie przemogą” (Jer 15:20). Alleluja! Za bycie sługą Bożym, trzeba płacić wysoką cenę. W przypadku Jeremiasza, częścią tej ceny był to, że nigdy nie założył rodziny.

 

Pan mu powiedział: „Nie pojmiesz sobie żony i nie będziesz miał ani synów, ani córek na tym miejscu!” (Jer 16:2). Niektóre osoby, takie jak apostoł Paweł czy Jeremiasz, nie zostały powołane do życia małżeńskiego i musiały zaakceptować fakt, że takie jest ich powołanie. Jeremiaszowi nie wono było nawet wchodzić do domu żałoby, ani do domu biesiady (Jer 16:5-8). Prorocy muszą kontrolować też swoje nawyki żywieniowe, jeśli chcą służyć Panu. Czy potrafisz sobie wyobrazić, co o Jeremiaszu mówili ludzie widząc, że był osobą aspołeczną? Zapewne był traktowany jak wyrzutek społeczeństwa, bo nie trwonił czasu na wygłupy, jak inni ludzie, ponieważ czekał na Słowo od Boga. Dzisiaj wiele osób chce być rzecznikami Boga, ale nie chce płacić tej ceny. Tacy kaznodzieje, nie tylko nie robią niczego dobrego dla Bożego ludu, ale wyrządzają im wiele szkód.

 

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

 

 

Being a Spokesman for God - 16.07.2017

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <