Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA

 

58 - MODLITWA O POTRZEBY DUCHOWE

 

Dzisiaj będziemy mówić, jak Bóg odpowiada na nasze potrzeby duchowe, jeśli Go o to prosimy; i jak możemy ustrzec nasze życie od wszelkiego rodzaju zła i wszelkich złych wpływów.

 

Gdy w Mateusza 6:9-11, Jezus uczy swoich uczniów modlitwy, to mówi im żeby na pierwszym miejscu stawiali Boże imię, Boże królestwo i Bożą wolę. Potem uczy ich modlić się o własne potrzeby. Przede wszystkim o potrzeby duchowe i materialne. W takiej modlitwie nie ma niczego nie duchowego, bo jeśli nie będziemy sprawni fizycznie, to nie będziemy mogli robić niczego innego. Więc zdrowie fizyczne jest ważne, aby móc czynić Bożą wolę. Dlatego Jezus uczy modlić się: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” - gdyż to jest niezbędne do życia. Mówiliśmy o tym w naszym poprzednim rozważaniu.

 

Teraz przejdźmy do drugiej i trzeciej myśli, które dotyczą naszego życia. „Przebacz nam nasze winy” i „Wybaw nas od zła”. Mamy tutaj zawarte dwa wątki - jeden odnosi się do naszej przeszłości, a drugi do naszej przyszłości. Można ująć to tak, że w przeszłości robiliśmy wiele złych rzeczy, więc teraz potrzebujemy przebaczenia. Jednak ze względu na nasz zepsuty charakter, w przyszłości możemy także uczynić wiele zła. A więc z powodu tego zagrożenia nadal potrzebujemy Bożej pomocy, abyśmy mogli pokonać zło zakorzenione w naszej naturze i nie czynić zła w przyszłości. Dlatego można powiedzieć, że pierwsza z tych dwóch myśli dotyczy naszej przeszłości, a druga naszej przyszłości, bo nasza przeszłość i nasza przyszłość, są niczym dwie strony naszego życia.

 

Więc pierwsza myśl odnosi się tutaj do naszej przeszłości. „Panie, popełniłem wiele grzechów i proszę, abyś mi je wszystkie wybaczył”. Nie trzeba robić listy wszystkich swoich grzechów. Myślę, że to jest niemożliwe, aby ktokolwiek potrafił spisać miliony grzechów, które popełnił w swoim życiu. Przyznajemy, że jesteśmy grzesznikami i że zrobiliśmy wiele rzeczy, które nie podobają się Bogu prosząc Go, aby nam je przebaczył, tak samo jak my przebaczamy tym ludziom, którzy zawinili wobec nas. Zauważ, że to jest warunek. Kiedy przychodzimy do Pana i prosimy Go, aby nam przebaczył, to ważne jest, abyśmy najpierw sami odpuścili wszystkim ludziom, którzy nas skrzywdzili. Taka jest Boża sprawiedliwość.

 

Jezus opowiedział kiedyś historię o królu, który darował swojemu słudze wielki dług. Powiedzmy, że był to 1 milion złotych. Ten człowiek miał tak wielki dług i ten król mu go darował. Jeśli ktoś daruje Ci tak wielki dług, to jest to niesamowite doświadczenie. W euforii człowiek chce skakać i krzyczeć z radości, że tyle mu darowano. Następnie Jezus mówi, że ten człowiek skaczący z radości wyszedł na ulicę i spotkał swojego znajomego, który był mu winien załóżmy 1000 złotych. Złapał go za gardło i powiedział: „Oddaj mi pieniądze, które ci pożyczyłem, bo w przeciwnym razie każę cię zamknąć w więzieniu”. Po czym oddał sprawę do sądu, i sąd kazał go zamknąć za te 1000 złotych.

 

Czy wiesz, co zrobił król, gdy o tym usłyszał? Wezwał tego pierwszego sługę i rzekł: „Darowałem ci milion złotych, a ty nie podarowałeś tysiąca? Dlaczego tak postąpiłeś? Teraz będziesz miał lekcję. Jeśli ty nie darowałeś jemu, więc i ja nie daruję tobie. Pójdziesz do więzienia i będziesz tam siedział tak długo, aż oddasz mi cały ten milion, a on będzie siedział tak długo, aż odda tobie tysiąc. Na końcu tej historii Jezus mówi: "Tak samo Ojciec mój uczyni Tobie, jeśli nie odpuścisz innym”.

 

Chcę wam powiedzieć, drodzy przyjaciele, że jednym z największych grzechów współczesnego chrześcijaństwa na całym świecie, jest bezwzględność i brak miłosierdzia. Jezus powiedział, że jeśli w jakiejkolwiek sferze życia nie odpuścisz choćby jednej osobie, to twoje grzechy też nie zostaną odpuszczone. Nawet jeśli kiedyś ci odpuszczono, to Bóg to anuluje. Czy słyszałeś o tym kiedykolwiek? Tak jest. Bóg anuluje to, co zostało Ci już odpuszczone. Taki jest sens historii opisanej w Mateusza 18. Król wybacza słudze, ale później wycofuje to przebaczenie. Jezus powiedział: „Tak samo Ojciec mój uczyni Tobie”.

 

Zauważ, że nieprzebaczenie jest bardzo wielkim grzechem w oczach Boga. Ze wszystkich sześciu myśli, zawartych w Modlitwie Pańskiej (Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, przebacz nam nasze winy i uwolnij nas od zła), Jezus wybrał tylko jedną i umieścił ją na samym końcu tego fragmentu. Czy wiesz, o którą chodzi? To ta, o przebaczaniu innym. Jezus powiedział to też w Mateusza 6:14-15: „Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, wtedy odpuści wam Ojciec w Niebie. A jeśli nie odpuścicie, wtedy Ojciec nie odpuści i wam”.

 

Pomyśl o tym przez chwilę. Jeśli jest na ziemi ktoś, komu nie przebaczyłeś, wtedy Twój Ojciec w niebie nie przebaczy Tobie, bo to jest niemożliwe! Nie pójdziesz do nieba, jeśli nie przebaczysz wszystkim na tej ziemi. Pamiętaj o tym. Do Królestwa Bożego nie da się wejść, bez odpuszczenia grzechów przez Jezusa. Jednak, nie dostąpisz tego odpuszczenia, jeśli na ziemi jest choćby jedna osoba, której ty nie przebaczyłeś. Prosimy więc Pana, aby nam przebaczał i wybaczajmy każdej osobie, która nam kiedykolwiek wyrządziła krzywdę, aby i ją uwolnić od winy. Jeśli ty nie chcesz przebaczyć zła, to i Twoje przebaczenie jest nieważne. Bóg nie wymaga żebyś zapomniał o krzywdach, które Ci wyrządzono, tylko chce, żebyś przebaczył tym ludziom. Wystarczy wypowiedzieć przed Panem kilka prostych słów: "Panie, wybaczam tej, tamtej i jeszcze tamtej osobie; i nie zamierzam w żaden sposób działać przeciwko nim, bez względu na to, co mi zrobili”.

 

Teraz możemy przejść do następnej modlitwy: „Panie, chroń nas przed pokuszeniem i wybaw nas od zła”. A więc, „daj mi siłę, abym mógł przezwyciężyć pokusy”. Drodzy przyjaciele, starajcie się zachowywać jak dojrzali ludzie. Biblia mówi uciekajcie od bałwochwalstwa i unikajcie młodzieńczych pożądliwości. Czyli unikajcie miejsc, w których możecie być niepotrzebnie kuszeni, ponieważ przed miejscami nie da się uciec. W takich sytuacjach należy prosić Pana, aby nas chronił, gdy stajemy przed rzeczami, które są dla nas zbyt wielkie i mogą nas pochłonąć. „Panie, wybaw mnie od wszelkiego rodzaju zła i od grzechu; Proszę, wyzwól mnie od mojej grzesznej natury i wszystkich rzeczy, które nie przynoszą chwały Tobie i Twojemu imieniu, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała”. Kończymy stwierdzeniem Amen; czyli, niech tak się stanie.

 

Spójrzmy chwilę na ostatnią myśl modlitwy Pańskiej - „wybaw nas od zła”. Po raz kolejny nie prosimy tutaj tylko o siebie, ale także o naszych współwyznawców. Uchroń nas od zła ze względu na Twoje królestwo i Twoją chwałę. Panie, Twoje imię jest znieważane, kiedy osoby uważające się za chrześcijan, czynią zło. Więc, wybaw nas od zła i od wszystkiego, co hańbi Twoje imię. Tutaj mamy potwierdzenie, że człowiek nie potrafi się sam ochronić, tak samo, jak nie jest w stanie sam przebaczyć. Przebaczyć musi Bóg. Człowieka nie ochroni samokontrola ani determinacja, lub cokolwiek w tym rodzaju. Więc prośmy o to Boga, który jest jedynym władcą mogącym nas przed tym ochronić. „Panie, chroń mnie przed złem. Zdaję sobie sprawę, że jesteś jedyną osobą, która może uchronić mnie od zła. Diabeł jest dla mnie zbyt silny, tak samo jak pożądliwości mojego ciała i pożądliwość moich oczu. Ponieważ mój język jest niepohamowany, a gniew jest silniejszy ode mnie, dlatego proszę, chroń mnie przed gniewem i wybaw od pożądliwości moje oczy, uchroń mnie przed goryczą i niewłaściwymi postawami, oraz kłamaniem w pracy. Panie, czasami jestem pod bardzo silną presją, dlatego proszę wybaw mnie, bo tylko Twoja moc może to uczynić”.

 

Jezus kończy tą modlitwę, tak samo jak ją zaczynał, czyli myśląc o Bogu. Biblia pokazuje nam, że Bóg jest pierwszy i ostatni. Dlatego w tej modlitwie Jezus uczy nas, że kiedy kończymy się modlić to mamy wyznać, że Boże jest królestwo, moc i chwała na wieki. Modlitwa pokornego człowieka, który przyznaje, że Bóg jest wszystkim, a on sam nikim, wygląda tak: „Boże, Twoje jest królestwo, Twoja jest wszelka moc i chwała, tylko dzięki temu możemy żyć tak, jak powinniśmy”. Innymi słowy, ponieważ Ty to uczyniłeś i to Ty odpowiedziałeś na nasze modlitwy, dlatego nie będziemy niczego przypisywać sobie i udawać, że to nasza zasługa. To było Twoje działanie, dlatego Tobie oddajemy chwałę, bo ona się tylko Tobie należy.

 

Potem, pojawia się w tej modlitwie ostatnie słowo; Amen. Jest to hebrajskie słowo, które mówi: „tak jest” (niech się tak stanie). To jest słowo wiary. Ta modlitwa zaczyna się także słowami wiary - „Ojcze nasz, który jesteś w niebie i który nas kochasz - wszechmocny i suwerenny królu i władco wszechświata”, To również jest wyraz wiary. Słowo "Amen'' oznacza: „Panie, wierzę, że wszystko będzie tak, jak się modliłem. Wierzę, że gdy to się wypełni, wtedy Twoje imię będzie uwielbione, przyjdzie Twoje królestwo i urzeczywistni się Twoja wola na tej ziemi tak samo, jak urzeczywistnia się w Niebie. Wierzę, że Ty zaspokajasz nasze potrzeby i odpuszczasz nasze winy, bo chcesz nas uwolnić od wszelkiego zła, aby Twoje imię było uwielbione.

 

Gdy kończymy naszą modlitwę słowem 'amen', to jest to sygnał dla reszty zgromadzonych, że ktoś skończył modlitwę. To jest bardzo istotne oświadczenie. Mówimy wtedy, „zgadzam się z tym i wierzę, że stanie się tak, jak ten brat się modlił”. To także jest wyraz naszej wiary.

 

Modlitwy Pańskiej nie musimy powtarzać za każdym razem, kiedy się modlimy. Ponieważ w Mateusza 6:9, Jezus powiedział aby modlić się w taki sposób, co oznacza, że wszystkie nasze modlitwy powinny się zaczynać od skupienia na Bogu i wyrażać naszą wiarę oraz ufność, że oddając chwałę Bogu i modląc się z wiarą, Bóg odpowie na każdą naszą modlitwę. Oby tak wyglądały wszystkie nasze przyszłe modlitwy.

 

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/58-praying-for-our-spiritual-needs

 

tł. www.chlebznieba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <