Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE                 

 

POSŁUSZEŃSTWO, MIŁOŚĆ
I CZŁOWIECZEŃSTWO CHRYSTUSA

 

Jednym z najważniejszych tematów 1 Listu Jana jest ten fragment: „Każdy duch, który wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, z Boga jest” (1J 4:2). Trzy główne tematy tego listu to: posłuszeństwo przykazaniom Bożym, miłość wzajemna i wyznanie, że Jezus przyszedł w ludzkim ciele.

 

Pamiętajmy, że Jan obserwował powstawanie Kościoła przez 65 lat. Tutaj mówi, że jeśli chcemy nadal budować Kościół w Boży sposób, to należy podkreślić te trzy sprawy: posłuszeństwo Bożym przykazaniom, miłość wzajemną i człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Czy te trzy tematy są podkreślane w twoim zborze? Jeśli nie, to wasz zbór nie jest budowany jako Ciało Chrystusa.

 

W 1 liście Jana 4:4, Jan zachęca wierzących, mówiąc: „Dzieci, wy jesteście z Boga i ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie”. Dlatego w każdym czasie możemy być zwycięzcami i nie musimy się bać diabła, ani nikogo innego na tym świecie.

 

Następnie Jan wraca do tematu miłości wzajemnej i mówi, po czym można rozpoznać osoby znające Boga (1J 4:7-8). Jan powtarza tutaj słowa, które wcześniej powiedział w Ewangelii, oraz to, że: „Boga nikt, nigdy nie widział” (1J 4:12). To stwierdzenie pojawia się w Biblii tylko dwa razy. W Ewangelii Jana 1:18 i tutaj. Kiedy połączymy te dwa fragmenty Pisma, to dowiadujemy się wielkiej prawdy. Ewangelia Jana 1:18 mówi: „Boga nikt nigdy nie widział, ale objawił nam Go Jednorodzony syn, który jest na łonie Ojca”. A w 1 liście Jana 4:12 mówi: „Gdy Jezus poszedł do Nieba, to świat może poznać jaki jest Bóg po tym, jak się wzajemnie miłujemy”. Świat nie zna Boga, ale Bóg pozostawił tutaj swój Kościół, żeby ludzie zobaczyli, jaki On jest. Kiedy Jezus był na ziemi, wtedy On był Ciałem Chrystusa. Ludzie wtedy mogli zobaczyć Boga w Jezusie. Teraz Ciałem Chrystusa jesteśmy my, jako Kościół. Ludzie muszą w nas zobaczyć Boga, dlatego musimy się wzajemnie miłować. Jeśli będziemy szukać Boga i jego społeczności pomiędzy sobą, wtedy nasze życie zacznie pokazywać, że Bóg jest zarówno światłością i miłością.

 

Kiedy Jezus był na ziemi, to powiedział: „Jeśli mnie widziałeś, Ojca widziałeś” (J 14:9). Dzisiaj, jako Ciało Chrystusa powinniśmy umieć powiedzieć: „Jeśli nas widzieliście, to widzieliście namiastkę tego, kim jest Jezus i czym jest Królestwo Niebieskie. Jeśli pomieszkasz w moim domu, wtedy zobaczysz skrawek tego, czym jest Niebo. Jeśli będziesz miał ze mną społeczność, to będziesz mógł zakosztować, jaki jest Jezus i jakie są relacje w Niebie”. Takie powinno być nasze świadectwo. Jeśli nasze świadectwo takie nie jest, to należy się przyznać, że zawiedliśmy. Można nauczać, ewangelizować i wykładać Biblię, ale jeśli miłość Boża nie będzie się objawiać w naszym codziennym życiu, to nasze świadectwo jest porażką. Wtedy ludzie żyjący wokół, nas nie dostrzegą w nas Boga. To jest dramat współczesnego chrześcijaństwa.

 

W 1 liście Jana 4:17, Jan idzie jeszcze dalej i mówi: „Jaki jest Jezus, tacy i my jesteśmy na tym świecie”. To jest niesamowity werset. Jesteśmy powołani, aby na tym świecie być takimi jak On. Oznacza to też, że tak samo jak Jezus, możemy mieć władzę nad szatanem. Wierzysz w to? Jest to jedyny sposób, aby żyć godnie i z odwagą, oraz ufnie patrzeć w przyszłość. Chciałbym położyć ten werset przed każdym odrodzonym dzieckiem Bożym. „Jaki jest Jezus, tacy i my jesteśmy na tym świecie”. Żyj z tą świadomością, a nie będziesz się bać. Gdy uświadomisz sobie jak bardzo Bóg Cię kocha (1Jana 4:18), wtedy przestaniesz żyć w strachu. Strach pojawia się tylko wtedy, gdy wiemy, że Bóg nas chce za coś ukarać. Ale nie wtedy, kiedy wiemy, że Bóg nas niezmiernie kocha. Wtedy i my kochamy Pana za to, że On nas umiłował pierwszy (1J 4:19). Im bardziej zdajemy sobie sprawę, jak bardzo Jezus nas umiłował, to nasza miłość do Niego spontanicznie wzrasta. Doskonała miłość usuwa lęk, ale nikt nie może powiedzieć, że kocha Boga, jeśli nie kocha braci i sióstr w Chrystusie. Taki człowiek nie jest osobą wierzącą, lecz kłamcą (1J 4:20). To odnosi się do osób „które widzimy” (1J 4:20). Łatwo jest kochać ludzi, których nigdy nie widziałeś, które zamieszkują odległe kraje. Ale testem czy rzeczywiście kochasz Boga, jest wyłącznie brat lub siostra, których spotykasz na co dzień.

 

 

                                                                                                  Zac Poonen

 

 

 

Obedience, Love and Christ’s Humanity - 01.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <