Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA

 

65 - KŁAMSTWO

 

W tym rozdziale przyjrzymy się pewnej ludzkiej przypadłości, która jest bardzo powszechna i powoduje wiele zniszczeń oraz szkód w relacjach międzyludzkich. Można ją pokonać wyłącznie z Bożą pomocą. Każdy człowiek popełnia ten grzech i tylko Bóg może od niego uwolnić.

 

W Ewangelii Jana 8:44 Jezus mówi do Żydów, którzy w Niego uwierzyli: „Ojcem waszym jest diabeł”. To zdumiewające, że Jezus mówi takie słowa do ludzi, którzy w Niego uwierzyli (J 8:30-31). Istnieje pewien rodzaj wiary, która wynika z ludzkiego intelektu, za sprawą którego człowiek nadal pozostaje dzieckiem diabła. Ludzie w dzisiejszych czasach nie mają tyle odwagi, aby powiedzieć innym, że są dziećmi diabła. Ale Jezus ma, dlatego mówi: „Waszym ojcem jest diabeł, dlatego chcecie się kierować jego pożądliwościami”. To nie było obrażanie ani przeklinanie ludzi. To jest stwierdzenie faktu w tym celu, aby pokazać ludziom, jak można być wybawionym z tej sytuacji i stać się dzieckiem Bożym. Jednak nikt nie zostanie z tego wybawiony, zanim nie uzna tego za fakt. Bóg nikogo nie jest w stanie wybawić, dopóki człowiek nie przyzna, że tak właśnie jest.

 

Dalej, w Ewangelii Jana 8:44 Jezus mówi: „Diabeł od samego początku był mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo w nim nie ma prawdy”. Oto cecha charakterystyczna szatana. Nie trwa w prawdzie, bo w nim nie ma prawdy. Następnie Jezus mówi: „Kłamstwo wynika z jego natury. Jest ojcem kłamstwa, dlatego zawsze kłamie”. We wcześniejszych rozdziałach widzieliśmy, że Bóg jest miłością, a szatan nienawiścią. To samo widzimy tutaj, gdy Jezus mówi: „Ja jestem prawdą”, a diabeł notorycznym kłamcą, który nie mówi prawdy, bo w nim nie ma prawdy. Ilekroć wypowiada kłamstwo, to mówi zgodnie z własną naturą. Oznacza to, że kłamstwo jest zakorzenione w jego naturze, dlatego jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wszystkie kłamstwa pochodzą od szatana, jako ojca kłamstwa. Gdy kłamiesz, wtedy kłamstwo jest dzieckiem szatana, jako ojca kłamstwa i Twoim, jako jego matki, bo wtedy oddajesz szatanowi swoje serce i język, aby zrodzić dziecko, którym jest kłamstwo. Bóg nigdy nie płodzi kłamstw. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się zawsze mówić prawdę, gdy stajemy się osobami wierzącymi.

 

Odnośnie naszej mowy, Jezus powiedział: „Niechaj wasza mowa niech będzie: Tak – tak, nie – nie. Wszystko ponadto, pochodzi od złego” (Mt 5:37). Powiedział też: „Nie przysięgajcie” (Mt 5:34). Nie przysięgajcie, bo gdy człowiek składa przysięgę, wtedy kładzie rękę na Biblii i przysięga na Boga, na Niebo lub coś innego. Jezus tutaj chce powiedzieć, że tacy ludzie zawsze kłamią, ale teraz obiecują mówić prawdę, ponieważ zostali związani przysięgą. Jezus mówi: „Nie róbcie tak. Po prostu zawsze mówcie prawdę, wtedy nie trzeba przysięgać”. Twoje oświadczenie złożone pod przysięgą, nie powinno się niczym różnić od oświadczenia, które składasz bez przysięgi. Obydwa, zawsze powinny być takie same. Wszystko, co jest ponad to, pochodzi od złego.

 

Jaka jest pierwsza rzecz, której wymaga od nas Bóg, gdy do Niego przychodzimy? To nie jest doskonałość, czystość, dobro, miłość, ani nic z tych rzeczy. Jedną rzeczą, której Bóg od nas wtedy wymaga jest uczciwość. W Księdze Jeremiasza 3:13-14 zapisano słowa, które Pan mówi przez proroka: „Uznaj tylko swoją winę, że zbuntowałeś się przeciwko Jahwe, Bogu swemu i nawróć się, wtedy cię przyjmę i zaprowadzę na Syjon”. To znaczy, że jeśli tylko uznasz swoją winę, wtedy Jezus Cię przyjmie do swojego Kościoła. Innymi słowy, chodzi tutaj o bycie uczciwym. Jaką zaletę mogła mieć kobieta przyłapana na cudzołóstwie? Była nią uczciwość! Innej zalety nie miała. Jaką zaletę miał łotr wiszący na krzyżu? Uczciwie przyznał, że zasłużył na śmierć. Drugi łotr nie okazał skruchy i powiedział: „Zdejmij nas z tego krzyża, bo nie zasłużyliśmy na śmierć”. On poszedł do piekła, nie dlatego, że był przestępcą, ale dlatego, że był nieuczciwy. Natomiast Łotr wiszący z drugiej strony mógł być większym przestępcą, ale był uczciwy i przyznał, że na to zasłużył, dlatego poszedł do Raju.

 

Raj nie jest przewidziany dla ludzi idealnych, tylko dla ludzi uczciwych, którzy chcą mówić prawdę. Na czym polegał pierwszy grzech wymieniony w Biblii? (Rdz 3). To nie jest grzech Ewy, gdy zjadła owoc z drzewa poznania. To jest wcześniejszy grzech wspomniany w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, którego nie popełnił człowiek, tylko szatan. Gdy zapytał Ewę: „Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?”, wtedy Ewa odpowiedziała: „Bóg powiedział, że jeśli zjemy z drzewa, które jest w środku ogrodu, wtedy umrzemy”. Wówczas wąż powiedział: „Na pewno nie umrzecie” (Rdz 3:4). Pierwszym grzechem wspomnianym w Piśmie jest kłamstwo, które mówi, że można być nieposłusznym Bogu i nie pójść za to do piekła, ponieważ nie ma kary za grzech. Właśnie tym szatan zwiódł Ewę. Od tamtego czasu, przez kilka tysięcy lat, szatan oszukuje w ten sposób wszystkich ludzi. Dzisiaj też są kaznodzieje, którzy pocieszają w ten sposób ludzi żyjących w grzechu. Są też kaznodzieje, którzy w ten sposób pocieszają ludzi wierzących, którzy żyją w grzechu, mówiąc: „Zbawienia nie można utracić. Jeśli przyjąłeś Pana, to i tak pójdziesz do nieba, niezależnie od tego, jak żyjesz”.

 

W Księdze Kaznodziei Salomona (Koheleta) 8:11 napisano: „Ponieważ wyroku za zły czyn nie wykonuje się natychmiast, dlatego w sercach ludzi wzrasta chęć czynienia zła”. Ludzie żyją w grzechu, ponieważ Bóg nie sądzi natychmiast. Dlatego diabeł mówi: „Bez obaw, nie będziesz ukarany. Wierzący wokół ciebie robią znacznie gorsze rzeczy i żadna kara ich nie spotyka”. Jednak Bóg mówi, że oni nie unikną kary. Po prostu Boży wyrok jeszcze nie nadszedł. To wszystko. To, że można grzeszyć i uniknąć kary, jest kłamstwem, na które szatan nabiera wszystkich ludzi. Biblia mówi: „Jeśli żyjesz według ciała, to umrzesz” (Rz 8:13). A szatan mówi: „Bez obaw, nie umrzesz. Bóg cię kocha i jest pełen łaski. Jeśli prosiłeś Jezusa, aby wszedł do twojego serca, to nie umrzesz nawet wtedy, gdy będziesz żyć według ciała”. To jest oszustwo. Jeśli żyjesz w harmonii ze swoim ciałem, wtedy czeka Cię śmierć. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Szatan jest ojcem kłamstwa i też przekazuje swoją naturę swoim dzieciom. Wierzący także mogą się nią zarazić. Więc gdy zaczynasz kłamać, wtedy poddajesz się szatanowi, stając się jego kolejnym dzieckiem.

 

W Księdze Objawienia 22:15, znajdujemy ostatni grzech wymieniony w Biblii. Jest tam mowa o tych, którzy w dniu ostatnim znajdą się poza Bożym miastem: „Na zewnątrz są wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je”. Czy zauważyłeś kiedyś, że pierwszym i ostatnim grzechem wymienionym w Biblii jest kłamstwo? Kłamstwo jest bardzo poważnym grzechem. Okłamywanie Boga, okłamywanie ludzi i każda inna forma kłamstwa, zawsze zostaje spłodzona przez szatana. Piotr powiedział do Ananiasza: „Dlaczego okłamałeś Ducha Świętego?”. Z powodu tego Ananiasz stracił życie. Kłamstwo było pierwszym grzechem, który został osądzony we wczesnym Kościele. To jest niezwykle poważna sprawa. Dlatego jedną z najważniejszych rzeczy, jaką muszą robić rodzice, jest oduczenie dzieci kłamania. Nasze dzieci rodzą się z upadłą naturą, więc od urodzenia kłamią. Dlatego należy im pokazać, jak poważny jest to grzech. Jeśli zobaczą kłamstwo w Twoim życiu, to nigdy się tego nie oduczą. One muszą zobaczyć, że Ty jako rodzic, bardzo poważnie traktujesz prawdomówność i jeśli coś mówisz, to tak robisz. Dlatego, jeśli obiecujesz coś swoim dzieciom, to musisz dotrzymać danego słowa lub wyjaśnić, gdy wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwią spełnienie obietnicy.

 

Prawdomówność jest cnotą. Jeśli chcesz ją posiąść, to musisz o nią walczyć całym sercem. Duch Święty jest Duchem prawdy. Jeśli chcesz żyć zgodnie z prawdą, to proś Ducha Świętego o to, aby Cię napełnił i umartwił w Tobie nawyk kłamania. Jeśli tak zrobisz, to zobaczysz, że Bóg da Ci też rozeznanie odnośnie kłamstw, którymi szatan chce Ciebie oszukać.

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/65-lying

 

 

Powyższy tekst jest jednym z 70 rozdziałów ksiażki Zac'a Poonena'a pt: Duchowe prawdy Nowego Przymierza + Pięćdziesiąt cech faryzeuszów, która została wydana w jezyku polskim i którą można zamówić pod adresami: brata@o2.pl lub pio.zadlo@gmail.com Wiecej tutaj: www.chlebznieba.pl/index.php?id=450

 


tł. www.chlebznieba.pl  ©

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <