Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA

 

66 - NIE WIERZ W KŁAMSTWA SZATANA

 

W tym rozważaniu będziemy mówić o oszustwach. Ostatnio mówiliśmy o kłamstwie, które jest ściśle związane z oszustwem. Jeśli będziemy umieli zidentyfikować diabelskie oszustwa, wtedy będziemy mogli uniknąć wielu problemów w naszym życiu.

 

Zwróćmy się do 2 rozdziału, 2 listu do Tesaloniczan. Czytamy tutaj o władcy świata, który przyjdzie w dniach ostatnich, aby zapanować nad całym światem. Ten człowiek będzie się posługiwał nadprzyrodzoną mocą, którą da mu szatan. Czytamy tutaj, że w ten sposób oszuka wiele osób.

 

„A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, rzekomymi znakami i cudami oraz wszelkimi podstępnymi oszustwami wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości” (2Tes 2:9-12).

 

Widzimy więc, w jakimi sposobami szatan ma zamiar zwieść ludzi w dniach ostatnich. W innym wersecie czytamy: „Duch mówi wyraźnie, że w późniejszych czasach niektórzy odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, i będą słuchać nauk szatańskich” (1Tm 4:1).

 

Dlaczego tutaj napisano, że Bóg pozwala demonom zwodzić jego lud do momentu, aż odpadną od wiary? Musimy zrozumieć, że Niebo jest miejscem całkowitej prawdomówności. Jezus jest prawdą, Duch Święty jest Duchem prawdy i Bóg ojciec także jest Bogiem prawdy. Bóg musi rozdzielić tych którzy mówią prawdę od tych, którzy kłamią twierdząc, że są Jego dziećmi. On używa różnych sytuacji, okoliczności i duchów zwodniczych, aby oddzielić od siebie te dwie grupy ludzi. Niektórzy wierzący kłamią, ponieważ widzą w chrześcijaństwie wiele wymiernych korzyści. Jednak są też inni wierzący, którzy nigdy nie będą kłamać, bez względu na cenę, jaką będą musieli za to zapłacić. Te dwa rodzaje ludzi nie mogą razem egzystować. Dzisiaj razem siedzą w kościelnych ławkach, lecz nie będą razem zasiadali w niebie, ponieważ Bóg ma zamiar oddzielić tych, którzy umiłowali prawdę od tych, którzy nie miłują prawdy.

 

Możesz myśleć, że każdy, kto uważa się za chrześcijanina, kocha prawdę. Jednak tak nie jest. Jedynie osoba, która szczerze miłuje prawdę i podporządkowuje jej każdą sferę swojego życia, może być ochroniona przed oszustwami szatana, który jest kłamcą. Jedną z głównych sfer, w których szatan stara się oszukać ludzi, jest pozbawienie ich jakiejkolwiek pewności zbawienia. Ja potrzebowałem kilku lat, aby mieć pewność, że zostałem zbawiony. Od 13 do 19 roku życia, chyba ze sto razy przyjmowałem Pana Jezusa jako mojego Zbawiciela i tyle samo razy prosiłem Go, aby wszedł do mojego serca. Nie wiem, kiedy rzeczywiście wszedł. Nie znam daty. Nigdy nie byłem pewien, czy zostałem już zbawiony, czy jeszcze nie zostałem zbawiony. I pewnego dnia, czytam Ewangelię Jana 6:37, gdzie Jezus mówi: "a tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę precz". I wtedy mogłem powiedzieć: „Panie, przychodziłem do Ciebie ze sto razy, jeśli nie więcej. Jednak od dziś wierzę, że mnie przyjąłeś”. Wtedy stało się to dla mnie o wiele bardziej prawdziwe niż było wcześniej i zrozumiałem, że jestem ocalony dopiero wtedy, gdy w to uwierzyłem. Teraz mam pewność zbawienia, która nie opuszcza mnie od 39 lat. Słowo Boże jest prawdą, więc jeśli w nie uwierzysz, to zostaniesz ochroniony przed wszelkimi kłamstwami szatana. Szatan bardzo długo próbował mi wmawiać, że nie jestem dzieckiem Bożym, ale Słowo Boże zapewniło mnie, że jestem zbawiony i Duch Święty poświadczył to w moim sercu.

 

Drugą rzeczą jaką szatan próbuje robić, to wmawiać nam, że Bóg nie przebaczył nam wszystkich grzechów z naszej przeszłości. Że Bóg przebaczył większość z nich, ale nie odpuścił najgorszych z nich. Jest wielu wierzących, którzy żyją w ciągłym potępieniu, ponieważ wierzą w to kłamstwo. Nie wierz mu. On jest kłamcą!!! Biblia mówi w 1 Liście Jana 1:7: „Jeśli chodzimy w światłości (co oznacza, że jesteśmy uczciwi wobec Boga), to krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”. Gdy stajemy w światłości i przyznajemy się Bogu do naszych grzechów i upadków, wtedy z każdego grzechu jesteśmy oczyszczani krwią Jezusa.

 

Teraz trzeci sposób w jaki szatan chce oszukać ludzi. Mówi im: „nawet jeśli Bóg ci przebaczył, to i tak zawsze gdy na ciebie patrzy, wciąż pamięta wszystkie złe rzeczy, których się dopuściłeś”. To jest kolejne kłamstwo. Szatanowi nigdy nie wolno wierzyć, bo jest kłamcą. W liście do Hebrajczyków 8:12, Pan mówi: „Łaskawy jestem na ich nieprawości, a ich grzechów więcej nie wspomnę”. Ja miałem z tym problem przez co najmniej kilka lat, po otrzymaniu pewności zbawienia. Myślałem wtedy: "Wiem, że Bóg mi przebaczył, ale przypuszczam, że cały czas ma w pamięci wszystkie moje grzechy i kiedyś użyje ich przeciwko mnie". Myślałem tak do dnia, w którym uwierzyłem w werset z Listu di Hebrajczyków 8:12, który mówi: „Twoich grzechów już nigdy nie wspomnę”. Wtedy powiedziałem: "Panie, wierzę, że nie zachowałeś w pamięci żadnego grzechu, który kiedykolwiek popełniłem w moim życiu". Bóg nie zapamiętuje żadnej rzeczy z Twojej przeszłości, którą kiedykolwiek zgrzeszyłeś przeciw Niemu. Gdy na ciebie patrzy, to widzi cię tak, jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Jednak tak się dzieje tylko wtedy, gdy jesteś z Nim szczery.

 

Czytamy, że szatan kusił Jezusa. Niesamowite jest, kiedy się patrzy jak to przebiegało. W Mateusza 3:17 czytamy, że najpierw odezwał się głos z nieba mówiący o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. A zaraz po tym, Jezus udał się na pustynie, gdzie kusił Go diabeł. Pierwsze słowa, które powiedział diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym ...”, zaprzeczały słowom, które Bóg wypowiedział w niebie! Bóg powiedział bardzo wyraźnie: „To jest mój Syn umiłowany”, a diabeł mówi: „Czy naprawdę jesteś Synem Bożym?”. Ten rodzaj pokusy przychodzi także do nas, jako dzieci Bożych. Duch Święty przyszedł aby nas upewnić, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego nazywamy Boga naszym Ojcem. Ale diabeł przychodzi i mówi: "Jesteś pewien, że jesteś dzieckiem Bożym?". W co zamierzasz teraz wierzyć? W odczucie, które zasiewa diabeł, czy w niezmienne Słowo Boże? Odczucie przyjdzie i pójdzie, bo odczucia są mylące, ale słowo Boże jest niezmienne. W czym, w takim razie będziesz pokładał swoją wiarę?

 

Diabeł chce żebyśmy się czuli potępieni, przez wiele tego typu kłamstw. Mówi, że Bóg nas przyjmuje na podstawie naszych uczynków. To jest kolejne kłamstwo. Nie jesteśmy akceptowani przez Boga na podstawie naszych uczynków, lecz na podstawie naszego żalu za grzechy i wiary w Chrystusa. Bóg przyjmuje nas w Chrystusie. Co mam przez to na myśli? Przypuśćmy, że pewnego ranka nie czytałeś rano Biblii, gdyż spieszyłeś się do pracy. Czy zakładasz wtedy, że tego dnia możesz mieć wypadek? Diabeł powie Ci, że z całą pewnością. To jest zwykły przesąd i kłamstwo. Bóg nie akceptuje mnie z powodu tego, że codziennie rano czytam Biblię. Jedyną rzeczą, która może zniszczyć moją społeczność z Bogiem jest świadomy grzech. Kiedy celowo będę nieposłuszny Bogu w jakiejś sprawie, odnośnie której dobrze znam Bożą wolę. Moja społeczność z Bogiem zostanie zerwana tylko wtedy, gdybym w takiej sytuacji świadomie zgrzeszył. Być może nie miałem czasu aby wtedy czytać Biblię, a może się nie modliłem przed pójściem do pracy. Jeśli moje sumienie jest czyste i jeśli wiem, że świadomie nie zgrzeszyłem, to moja społeczność z Bogiem pozostaje niezachwiana. Biblię mogę poczytać w ciągu dnia i nie zamierzam mieć żadnego wypadku. Nie można wierzyć w kłamstwa, które mówi diabeł.

 

Pomyśl sobie o kłamstwach, które diabeł mówi o naszej przyszłości. Czy wiesz, czym jest lęk? Lęk powstaje w wyniku słuchania diabelskich kłamstw, które dotyczą naszej przyszłości. Myślę, że prawdziwe będzie stwierdzenie, że 99% rzeczy o które się martwimy, nigdy o nastąpi. Pomyśl o rzeczach o które się martwiłeś w ciągu minionych lat. One nigdy nie nastąpiły. Ty się o nie martwiłeś, byłeś zatroskany i zmarnowałeś wiele czasu, a także snu, kiedy może za wyjątkiem 1 procenta, żadna z tych rzeczy się nie wydarzyła. Czy zdajesz sobie sprawę ile czasu, energii i nerwów straciłeś w ostatnich latach, martwiąc się o rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły? Kto to powoduje? Kto wygenerował w twojej głowie te wszystkie lęki i zmartwienia? To był szatan. To on był tym, który nieustannie mówił Ci o różnych rzeczach, które mogły się przytrafić Tobie, Twojej żonie lub Twoim dzieciom.

 

Podejmij więc decyzję, że od dzisiaj nie pozwolisz aby diabeł Cię nadal oszukiwał. Że od dzisiaj będziesz miłować prawdę i zamierzasz ujawniać wszystkie podstępy i kłamstwa szatana.

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/basic-christian-teachings/66-dont-believe-satans-lies


tł. www.chlebznieba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <