Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

MIŁOŚĆ DO PIENIĘDZY,
PRZYCZYNĄ DUCHOWEJ ŚLEPOTY

 

W 4 Księdze Mojżeszowej 22-24, czytamy historię Bileama. To bardzo ważny fragment, który dotyczy wielu zagadnień. Kiedy król Balak poprosił proroka Bileama, aby przyszedł do niego i rzucił klątwę na Izraela, wtedy Bileam zapytał o Bożą wolę i Bóg mu powiedział bardzo wyraźnie, aby tego nie robił. Ale kiedy Balak obiecał Bileamowi, że obdarzy go zaszczytami i da mu dużo pieniędzy, wtedy Bileam postanowił zapytać Boga jeszcze raz. Co jest przyczyną, aby powtórnie pytać o Bożą wolę, kiedy Bóg, który zna początek i koniec każdej sprawy, wyraźnie zabrania czegoś robić? Bileam chciał zdobyć bogactwo i sławę, gdyż jak Biblia mówi w 2 Liście Piotra 2:15: „umiłował zapłatę za czyny nieprawe”.

 

Bóg dał nam wolność wyboru i nigdy nie pozbawia nas wolnej woli. Możesz się znaleźć w sytuacji, że będziesz szukać Bożej woli i w duchu bardzo wyraźnie odczuwać, że Bóg nie chce, abyś czegoś robił. Jeśli jednak będziesz widzieć w tym jakiś zysk lub dostrzeżesz tam coś atrakcyjnego, wtedy zaczniesz być kuszony, aby jeszcze raz zapytać o Bożą wolę!!! Gdy znajdziesz się w tego typu sytuacji, zawsze przypominaj sobie historię Bileama. Bóg nie zmienia swojego zdania tylko dlatego, że Ty możesz więcej zarobić lub dostąpić większych zaszczytów. Ale jeśli Bóg zobaczy, że człowiek chce pójść jakąś drogą, wtedy nie będzie go zatrzymywać i pozwoli mu nią pójść. Dlatego Bóg nie zatrzymywał Bileama, kiedy ten zaczął powtórnie pytać. Jednak to nie była Boża wola. Bóg nie pozbawił Bileama wolnej woli i uczynił go do automatem. Bóg widział, że Bileam chce to zrobić, dlatego powiedział mu „idź”. To było podobne do sytuacji, gdy ojciec syna marnotrawnego pozwolił mu wyruszyć do odległego kraju. Bóg dał nam wolną wolę i nigdy nas jej nie pozbawia. Jednak w takich sytuacjach posyła nawet swoich aniołów, aby nas zatrzymać. Bileam nie widział tego anioła, ale widział go osioł. Jaki zatem wniosek można z tego wyciągnąć? Tylko taki, że gdy człowiek jest zaślepiony miłością do pieniędzy, wtedy nawet osioł widzi duchową rzeczywistość lepiej od niego! Osioł mógł zobaczyć anioła, ponieważ nie kochał pieniędzy! Bileam nie mógł go zobaczyć, gdyż kochał pieniądze. Na Bileama zstępował Ducha Boży i wtedy prorokował o przyjściu Chrystusa (4Moj 24: 2-17); lecz utracił to wszystko z powodu swojej miłości do pieniędzy.

 

Osioł rozmawiający ze swoim panem, to pierwszy przypadek mówienia językami. W Biblii, pierwszym przypadkiem mówienia językami jest osioł, który biegle operuje obcym językiem, którego nigdy się nie uczył !! To było ponad naturalne i niewątpliwie pochodziło od Boga. Ale z pierwszego przypadku mówienia językami dowiadujmy się też tego, że mówienie językami nie czyni nikogo duchowym. Osioł nadal pozostał głupim osłem, po tym jak mówił językami, a także po tym, jak dzięki mówieniu nieznanym mu językiem doświadczył nadprzyrodzonej mocy Bożej! Zawsze o tym pamiętajmy.

 

Po tym zdarzeniu, Bileam podsunął Moabitom sprytny plan. Powiedział im, że najlepszym sposobem na zniszczenie Izraelitów będzie spowodowanie, aby sam Bóg stanął przeciwko nim. A Bóg najszybciej stanie przeciwko nim, jeśli zaczną się dopuszczać nieprawości. Więc poprosił Moabitów, aby wysłali swoje najpiękniejsze córki do obozu izraelskiego i zaczęły uwodzić Izraelitów. W wyniku tego, Izrael zaczął dopuszczać się nie tylko niemoralności, ale także zaczął kłaniać się bożkom, które Moabitki wniosły do ich obozu (porównaj 4 Moj 25:1 z Obj. Jana 2:14). Wtedy, Bóg zesłał na Izraelitów plagę dżumy, w wyniku której zmarło 24,000 osób (4Moj 25:9). Oto sposób, w jaki szatan zanieczyszcza wierzących także dzisiaj. Uczmy się szatańskich planów z przykładu Bileama i bądźmy ostrożni.

 

 

                                                                                       Zac Poonen

 

 

 

 

The Love of Money Can Blind Our Spiritual Vision - 10.12.2017

 

 

 

 

 

 


 

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <