Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE       

 

JEZUS PRZYSZEDŁ ZBAWIĆ
NAJGORSZYCH GRZESZNIKÓW

 

Pierwszy Rozdział Ewangelii Mateusza przedstawia genealogię Chrystusa. Żydzi wymieniali w swoich rodowodach tylko imiona mężczyzn. Jednak tutaj zostały wymienione także cztery kobiety, a to nas uczy, że Jezus przyszedł także po to, aby podnieść niski status społeczny kobiet, jaki dawał im Judaizm i pogaństwo. Ponadto, te kobiety miały bardzo niechlubną historię, co pokazuje, że Jezus przyszedł zbawić najgorszych grzeszników.

 

Pierwszą ze wspomnianych kobiet jest Tamar (Mt 1:3). Tamar był synową Judy, z którą Juda miał syna Peresa, będącego przodkiem Marii, matki Jezusa. W czasie, gdy doszło do tego kazirodztwa (1Moj 38:12 -29) Jezus był jeszcze w niebie, ale już tam postanowił, że z tej grzesznej rodziny, będzie się wywodzić jego ziemska linia rodowa. Ilu z nas wybrałoby tak grzeszną linię rodową i chciałoby mieć na pierwszej stronie swojej biografii związek kazirodczy?

 

Druga kobieta, która jest tutaj wspomniana to Rachab (Mt 1:5), która w Jerychu była znaną prostytutką z dzielnicy "czerwonych latarni" (Joz 2:1). Tę pogankę poślubił pewien żyd o mieniu Salomon. Jezus, widząc z nieba to małżeństwo, Żyda z prostytutką, postanowił wyjść także z tej linii rodowej.

 

Trzecią kobietą jest Rut (Mt 1:5). Rut była Moabitką. Jej przodkiem był Moab, zrodzony z kazirodztwa Lota ze swoją córką (1Moj 19:30-37). Jezus po raz kolejny widział z nieba to kazirodztwo, z którego wywodziła się Ruth i postanowił wybrać także tę linię.

 

Czwartą kobietą jest Batszeba, żona Uriasza (Mt 1:6). Batszeba była kobietą z którą Dawid dopuścił się cudzołóstwa i którą później poślubił. Po raz kolejny mamy kobietę, w historii której jest grzech. Batszeba nie była przodkiem Marii. Przodkami Marii były pierwsze trzy kobiety. Batszeba była przodkiem Józefa (można to zobaczyć, porównując to z genealogią Marii w Ewangelii Łukasza 3). Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida i Mateusz tutaj wykazuje, że Jezus pochodził z linii Dawida, co jest zgodne z prawem, gdyż napisano, że z tej linii wyjdzie prawdziwy Król Izraela.

 

Czy wiesz, dlaczego Jezus wybrał tak grzeszną linię rodową? Aby się utożsamić z grzesznikami i pokazać, że nie przyszedł na ziemię, żeby wzywać do pokuty sprawiedliwych, lecz grzeszników.

 

Widzimy więc, że nie należy się wstydzić takich korzeni. W Indiach ludzie szczycą się swoimi korzeniami. Jeśli tak robi chrześcijanin to znaczy, że w ogóle nie rozumie Ducha Chrystusowego. Gdy Józef usłyszał, że Maria jest w ciąży - nie wiedząc, że było to ponad naturalne działanie Boga - to miał zamiar potajemnie ją opuścić, aby nie była zniesławiona, gdyż był prawym człowiekiem i chciał zakryć jej grzech (Mt 1:19).

 

Na tym przykładzie, wszyscy mogą się uczyć sprawiedliwości. Istotą przesłania Ewangelii jest to, że człowiek niesprawiedliwy może stać się prawym. Józef jest w Nowym Testamencie pierwszym człowiekiem, którego można nazwać prawym. Jego sprawiedliwość została wymieniona dla tego, że chciał zakryć grzech innej osoby, aby zaoszczędzić jej wstydu. To jest duch prawdziwie sprawiedliwego człowieka.

 

Jaka jest Twoja pierwsza reakcja, gdy słyszysz, że ktoś zgrzeszył? Jeśli jesteś prawym człowiekiem, wtedy będziesz chciał to zakryć. Jeśli nie jesteś prawy, wtedy będziesz rozpowiadał to innym. Widzimy tutaj, że Józef, który nie miał Ducha Świętego i nie żył w mocy Nowego Przymierza, był sprawiedliwszy niż miliony współczesnych wierzących, którzy twierdzą, że narodzili się na nowo. Józef starał się zakryć to, co uważał za grzech, możliwościami jakie dawało mu stare przymierze i dzięki Bogu, nigdy Marii nie zgorszył. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jakie Józef miałby wyrzuty sumienia gdyby ją zostawił, a później dowiedział się, że Maria była całkowicie czysta i niewinna!! To zostało napisane dla naszego pouczenia.

 

Czy można cofnąć historie, które rozpowszechniamy o innych, a później odkrywamy, że nie były prawdą? Gdy opowiadasz takie coś drugiej osobie, to ta osoba powtarza to dziesięciu innym, które z kolei opowiadają to kolejnym dziesięciu osobom. Już w pierwszym rozdziale Nowego Testamentu, mamy przestrogę oraz przykład, jak zakrywać grzechy innych. Uczmy się więc na przykładzie Józefa, że miłość zakrywa wiele grzechów.

 

W Ewangelii Mateusza 1:21 mamy pierwszą obietnicę Nowego Testamentu: „On zbawi swój lud od jego grzechów”, bo takie jest znaczenie imienia „Jezus”. To, że Jezus wybaczy nam nasze grzechy nie jest obietnicą. Obietnicą jest to, że On wybawi nas od naszych grzechów. Przebaczenie jest jedynie oczyszczeniem z naszych przeszłych grzechów. Natomiast wybawienie od grzechów, oznacza wyzwolenie z gniewu, pożądliwość oczu, łakomstwa, goryczy, zazdrości itp. To znaczy, że On wyzwoli nas z bycia niewolnikiem grzechu.

 

Druga obietnica Nowego Testamentu jest w Ewangelii Mateusza 3:11: „On was będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem”.

 

To są dwie pierwsze obietnice Nowego Testamentu - w nich zawiera się całe przesłanie Ewangelii. Każdy Chrześcijanin musi doświadczyć wypełnienia tych dwóch obietnic. Musi być wybawiony od swoich grzechów i musi być zanurzony w Duchu Świętym oraz ogniu doświadczeń.

 

 

                                                                                                  Zac Poonen

 

 

 

 

Jesus Came to Save the Worst of Sinners - 24 grudnia 2017

 

 

 

 

 

 

 

 


 

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <