Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

ZWYCIĘŻAMY SŁOWEM NASZEGO ŚWIADECTWA

 

Ponieważ zbliża się koniec roku i sprawy w tym świecie idą coraz gorzej, a my wkraczamy w okres wielkiego ucisku, który bezpośrednio poprzedza przyjście naszego Pana, dlatego ważne jest abyśmy coraz bardziej uczyli się żyć wiarą.

 

„Wiara jest ze słuchania Słów Chrystusa” (Rzym10:17).

 

Kiedy szatan kusił Jezusa na pustyni, to Jezus pokonywał każdą pokusę przytaczając Boże Słowo. Jezus od dzieciństwa miał Słowo Boże zapisane w swoim umyśle i Duch Święty przypomniał mu odpowiednie słowa w momencie nadejścia danej pokusy.

 

My też musimy przechowywać Słowo Boże w naszych umysłach i wierzyć w to, co czytamy. A to, w co wierzymy, musimy wypowiadać naszymi ustami (Rz 10:8-9) - aby „pokonać szatana słowami naszego świadectwa” (Obj12:11). Ale nasze wyznanie zawsze musi być oparte na konkretnych Bożych obietnicach.

 

Niektórzy kaznodzieje uczą, że jeśli będziesz coś wyznawać, wtedy otrzymasz to, co wyznawałeś. To jest iluzja i głupota. Bóg nie obiecał, że spełni nasze pożądliwości ale, że wypełni swoje Słowo. Więc najpierw trzeba znaleźć w Biblii Jego obietnice, bo On się przyznaje tylko do nich.

 

„Nasza wiara oparta jest na Słowie Bożym, które zwycięża świat” (1 Jana 5: 4).

 

Prawdziwa wiara polega na oparciu całej naszej ufności w Bogu, na Jego bezwarunkowej miłości, Jego wszechmocy i absolutnej mądrości. Więc w nadchodzącym roku wierz w Boże obietnice i na podstawie Słowa Bożego wyznawaj następujące osiem rzeczy. Wyznawaj je z całego serca, sobie i szatanowi. Zapamiętaj poniższe fragmenty, ponieważ są one bardzo istotne, aby zwyciężyć w chwilach kuszenia.

 

1. Bóg Ojciec kocha mnie tak samo, jak kochał Jezusa - więc zawsze będę się radować.

 

Jezus modlił się słowami: „Ojcze, chcę, aby świat się dowiedział, że Ty ich kochasz (moich uczniów) tak samo, jak oni Mnie kochają” (Jana 17:23). Jeśli Twoje bezpieczeństwo zawsze będzie oparte na Bożej miłości i Jego trosce, wtedy będziesz całkowicie wolny od lęku.

 

2. Bóg przebaczył mi wszystkie grzechy - więc nie będę żyć z poczuciem winy.

 

„Jeśli wyznajemy swoje grzechy, wtedy wierny i sprawiedliwy Bóg odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9). Pan powiedział: „Będę łaskawy na ich nieprawości, a ich grzechów więcej nie wspomnę” (He 8:12). Zawsze musimy żyć w pewności, że nasza przeszłość została wymazana. Nigdy nie możemy pozwolić, aby szatan oskarżał nas o jakiekolwiek grzechy z przeszłości. Nie powinniśmy też potępiać sami siebie.

 

3. Bóg napełnił mnie Duchem Świętym – więc, każdego dnia jestem wystarczająco silny, aby wykonać każdy jego nakaz.

 

„Jeśli wy, którzy jesteście źli, umiecie swoim dzieciom dawać dobre dary, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą” (Łk 11:13). Upewnij się, że każdą sferę swojego życia oddałeś Panu i każdego dnia tego roku módl się o napełnienie Duchem Świętym, a Bóg na pewno to uczyni.

 

4. Wszystkie moje granice wyznaczył Bóg - więc zawsze będę zadowolony.

 

„Bóg wyznaczył każdemu człowiekowi czas i granice jego zamieszkania” (Dz 17:26). Bądź zadowolony z tego, co masz; bo Bóg powiedział: "Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę” (He 13:5). Nie skarż się na swoje warunki egzystencjalne i nie porównuj swojego losu z życiem innych.

 

5. Boże nakazy są dla mojego dobra - więc będę przestrzegać wszystkich Bożych przykazań.

 

„Jego przykazania nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3), a Boże ustawy i przykazania zostały ustanowione dla twojego dobra” (5Moj 10:13). Dowodem naszej miłości do Pana Jezusa zawsze jest posłuszeństwo Jego przykazaniom (Jana 14:15). Więc w tym roku przestrzegaj wszystkich Bożych poleceń.

 

6. Bóg ma kontrolę nad wszystkimi wydarzeniami oraz ludźmi, którzy mnie otaczają - dlatego za wszystko będę dziękował.

 

„Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to znaczy z tymi, którzy zostali powołani według Jego postanowienia” (Rz 8:28). Jeśli kochamy Boga i chcemy pełnić jego wolę, to wszystko, co nas spotyka, będzie dla nas korzystne. Dobrze jest wiedzieć, że każda osoba, którą spotykamy w tym roku i każde zdarzenie, wydarzy się dla naszego dobra.

 

7. Jezus zwyciężył szatana i uwolnił mnie od mocy zła - dlatego nigdy nie będę się lękać.

 

„Jezus przez swoją śmierć na krzyżu pozbawił mocy diabła, który miał władzę nad śmiercią, aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w jego niewoli” (Hebr 2:14-15). „Pan jest moją pomocą. Więc nie będę się lękał” (Hebr 13:6). Szatan nie został jeszcze zniszczony przez Boga, ale został rozbrojony przez naszego Pana. Więc w imieniu Jezusa przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was (Jakuba 4:7).

 

8. Bóg chce, abym był błogosławieństwem - więc zawsze będę starał się być błogosławieństwem dla innych.

 

Pan powiedział: „Będę ci błogosławił, abyś stał się błogosławieństwem dla innych” (Gen 12:2). „Dzięki Jezusowi Chrystusowi, błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan, abyśmy i my przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha” (Gal 3:14). Nie można błogosławić ludzi na własną rękę. Tylko Bóg może nas uczynić błogosławieństwem dla innych. Ta obietnica mówi, że Bóg może przez ciebie błogosławić wszystkich ludzi, których spotkasz w tym nowym roku.

 

„Dla wierzącego wszystko jest możliwe” (Mk 9:23).

 

Jeśli oddasz wszystko Chrystusowi i podczas kolejnych doświadczeń będziesz wyznawać powyższe obietnice, to w 2018 roku, będziesz mógł być zwycięzcą w każdej sytuacji.

 

 

                                                                                                     Zac Poonen

 

 

 

 

We Overcome By the Word of Our Testimony - 31.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <