Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

TRZY WAŻNE ZASADY Z KSIĘGI IZAJASZA

 

Bądź bardziej gotowy do błogosławienia niż do osądzania. W księdze Izajasza 61:1-2 mamy proroctwo odnoszące się do Jezusa. Są to słowa, które czyta Jezus, gdy wygłasza swoje pierwsze kazanie w synagodze w Nazarecie, gdy zostaje namaszczony Duchem Świętym do głoszenia ewangelii. Zauważ, że Jezus zatrzymał się na ogłoszeniu „miłościwego roku Pana”, i nie ogłosił „dnia pomsty naszego Boga”, który jeszcze nie nadszedł (porównaj Iz 61:2 z Łuk 4:17-20). Zauważ, jaka tam jest proporcja łaski i sądu. Tam jest cały rok łaski, a tylko 1 dzień sądu - czyli 365:1 na korzyść łaski. Bóg chce nam tutaj pokazać, że bardziej chce nam sprzyjać, niż nas sądzić. Nasz stosunek do innych ludzi powinien być taki sam. Powinniśmy 365 razy bardziej błogosławić i okazywać łaskę, niż osądzać. Bóg przyszedł aby zabrać cały ciężar z naszego życia i wypełnić nas duchem dziękczynienia (w. 61:3). Werset 10 mówi, że Bóg odziewa nas w szatę sprawiedliwości Chrystusa i czyni nas oblubienicą. Co pozwala nam żyć w błogosławiony sposób.

 

Zamień własne siły na Bożą moc. Księga Izajasza 40:29-31 uczy nas, że Wszechmogący Bóg, którego czcimy i któremu służymy, daje nam siłę gdy jesteśmy słabi. Gdy mu służymy, wtedy daje nam też zdrowie i siłę. Młodzi ludzie także mogą być znużeni lub zmęczeni. Również energiczni młodzieńcy mogą się wypalić, kiedy starają się służyć Panu. Ale ci, którzy czekają na Pana, otrzymają nowe siły, bez względu na wiek. Cóż za wspaniała obietnica! Kiedy młodzi ludzie będą upadać, a starsi mdleć, wtedy Ci, którzy czekają na Pana „będą wzbijać się na skrzydłach jak orły. Będą biec i się nie zmęczą. Będą iść i nie będą znużeni”. Chcę wszystkich zachęcić, aby nauczyli się ufnie czekać na Pana, odnośnie wszystkich swoich potrzeb. Ten werset mówi, że nabierzesz sił. Inne tłumaczenie mówi: „Ci, którzy czekają na Pana otrzymają nowe siły”. A to oznacza, że gdy oddajemy Panu własne siły, wtedy On daje nam w zamian swoją Boską moc! Alleluja!! To jest wspaniałe, że wszystko, co mamy, możemy wymienić z naszym Panem. Jezus powiedział do swojego Ojca: „wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje” (J 17:10-11). W służbie Pańskiej trzeba wiedzieć, że siłę należy czerpać od Pana. Wszyscy, którzy służą Panu muszą polegać na nadprzyrodzonej Bożej mocy zmartwychwstania, która jest z góry i nie wzmacnia tylko naszego ducha, ale również nasze ciała. Wtedy nawet w starości będziemy dla Boga użyteczni (Ps 92:14).

 

Niech objawia się w was Boża chwała. Księga Izajasza 40:4 pokazuje nam cztery ważne rzeczy. Po pierwsze: „Każda dolina musi być podniesiona” (w.4). W ramach nowego przymierza nie ma miejsca dla zniechęcenia i depresji. Nigdy nie należy mówić: "nie nadaję się, bo jestem do niczego". Bóg jest Bogiem zachęty. On podnosząc nas w Chrystusie, nadał nam godność. Nie mamy żyć na wysypiskach, ponieważ jesteśmy teraz dziećmi Króla, który podnosi. Po drugie: „góry muszą być obniżone” (w.4). Cała nasza duma musi umrzeć. Po trzecie: „wszystkie nierówności muszą zostać wyrównane”. W naszym życiu jest wiele szorstkości, brak kultury i delikatności. Te rzeczy muszą być wygładzone, abyśmy mogli być delikatni i łagodni. Po czwarte: „kręte ścieżki muszą zostać wyprostowane” (Ten werset jest przytoczony w Łuk 3:5). W naszym życiu jest wiele pokrętnych dróg, np. nieuczciwość w sprawach finansowych. To wszystko musi zastać wyprostowane. Prawdziwe odrodzenie polega na: podniesieniu każdej doliny, obniżeniu każdej góry, wyrównaniu wszystkich nierówności i wyprostowaniu krętych dróg. Wtedy Boża chwała zacznie objawiać się w naszym ciele i inni ludzie zaczną w nas dostrzegać chwałę Jezusa Chrystusa.

 

 

                                                                                         Zac Poonen

 

 

 

Three Powerful Exhortations from Isaiah - 07.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <