Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

BĄDŹ POSŁUSZNY PANU NA WSZYSTKICH DROGACH,
A WTEDY ON BĘDZIE PROSTOWAŁ TWOJE ŚCIEŻKI
(Przypowieści 3:6)

 

Czasami chcemy poznać Bożą wolę w jednej sferze naszego życia, ale nie chętnie poznajemy ją w innych sferach życia. Na przykład, można usilnie szukać Bożej woli w kwestii małżeństwa, ale mniej chętnie odnośnie pracy, lub odwrotnie. Albo można zawsze szukać Bożych wskazówek jak i gdzie spędzić urlop, ale nigdy nie szukać Bożej woli w kwestii wydawania własnych pieniędzy.

 

Jest tak dlatego, że czasami jesteśmy skłonni poznawać Bożą wolę tylko wtedy, gdy jest nam to wygodne. Egoistyczne motywacje często czają się w naszych sercach. Szukamy Bożej woli w niektórych sprawach, bo nie chcemy popełnić błędów, które mogą nas narazić na straty lub sprawić nam ból. Jednak, jeśli twoją motywacją nie jest zadowolenie Boga, tylko wygodne i dostatnie życie, wtedy nie otrzymasz od Boga odpowiedzi, bo On obiecał prowadzić tylko tych, którzy przyjmują Jego wskazówki w każdej dziedzinie życia i są posłuszni Jego Słowom na wszystkich drogach.

 

Istnieje wiele sfer życia, odnośnie których Boża wola została objawiona w Piśmie Świętym. Na przykład, Biblia mówi, że Bóg chce, abyśmy byli święci i wdzięczni.

 

„Bożą wolą jest uświęcenie wasze”, czyli oddzielenie do czystego i świętego życia. „Za wszystko dziękujcie” - bez względu na to, jakie są okoliczności, zawsze bądź wdzięczny i dziękuj - „bo taka jest Boża wola względem was (którzy jesteście) w Chrystusie Jezusie” (1Tes 4:3; 5:18).

 

Podobnie Bóg oczekuje od nas, abyśmy kochali naszych bliźnich jak siebie samych (Rzym 13:9). Jeśli otrzymaliśmy przebaczenie i zbawienie, to powinniśmy pragnąć tego samo dla naszych sąsiadów. Boża wola jest wyraźnie objawiona w Nowym Testamencie. Mamy być Jego świadkami (Dz 1:8). Dlatego mamy kochać naszych sąsiadów. Mamy się troszczyć przede wszystkim o ich potrzeby duchowe, co nie wyklucza także innych potrzeb. Bóg powiedział:

 

„Chcę abyś dzielił swój chleb z głodnymi, a bezdomnych biedaków przyjmował pod swój dach. A gdy zobaczysz nagiego, to go przyodziej i nie odwracaj się od swojego brata, który potrzebuje pomocy. Jeśli będziesz tak postępować, wtedy Bóg wyleje na ciebie swoją światłość, a twoje uzdrowienie nastąpi szybko. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy będziesz prosić, wtedy Pan cię wysłucha, a gdy będziesz wołać o pomoc, to powie: Oto jestem! Wszystko, co musisz zrobić, to przestać uciskać biednych, nie składać pustych obietnic, nie pomawiać innych i nie rozpowiadać złośliwych plotek! Masz nakarmić głodnego i pomagać ludziom w tarapatach! Wtedy twoje światło będzie świecić w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie cię zawsze prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiu” (Iz 58:7-11). Bo Bóg chętnie objawia się tym, którzy bezinteresownie zaspokajają potrzeby innych.

 

Jeśli nie słuchasz Pana w sferach, w których On już objawił swoją wolę, to nie oczekuj, że będzie cię prowadził w innych sferach. To jest święta zasada. Bóg nigdy nie daje więcej tym, którzy ignorują lub zatrzymują dla siebie to, co już otrzymali. Bóg nie pokaże nam, gdzie zrobić drugi krok, jeśli nie zrobimy pierwszego. Jego obietnica mówi, że „Jeśli idziesz Jego drogą, wtedy Bóg strzeże każdego twojego kroku” (Przp 4:12), bo On jest zainteresowany każdym naszym krokiem. Ale Pan kieruje krokami i wspiera tylko tego, którego droga mu się podoba (Ps 37:23).

 

Oto kolejna wytyczna i obietnica dla tych, którzy są Bogu posłuszni:

 

Pan mówi: „Jeśli nie będziesz nierozumny jak koń i muł, wtedy cię pouczę i wskażę ci najlepszą drogę dla twojego życia. Będę ci doradzał i obserwował twoje postępy” (Ps 32:8-9). Koń chce galopować, dlatego charakteryzuje go zniecierpliwienie, podczas gdy muła charakteryzuje upór, dlatego często nie chce iść dalej. Musimy unikać tych obydwu postaw.

 

Gdy jesteśmy nieposłuszni, wtedy Bóg przemawia do naszego sumienia. Dlatego należy uważać, aby zawsze słuchać głosu sumienia. Jezus powiedział: „Lampą ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, wtedy i całe ciało twoje będzie jasne. A jeśli jest ciemne, wtedy i ciało jest ciemne” (Łk 11:34). Co Jezus ma na myśli z tym okiem? Ewangelia Mateusza 5:8, łączy wzrok z czystością serca. Więc oko odwołuje się tutaj do czystego sumienia, które prowadzi do czystości serca.

 

Samo sumienie nie jest głosem Bożym, ponieważ jest ukształtowane przez zasady na których człowiek opiera swoje życie. Jeśli jednak będziesz cały czas brał pod uwagę głos sumienia, zgodnie z nauczaniem Biblii, wtedy będzie ono coraz bliższe Bożym standardom. Obietnica z Ewangelii Łukasza 11:34 mówi, że jeśli utrzymujemy nasze sumienia w czystości, wtedy Boże światło prześwietla nasze życie i dzięki temu możemy łatwo rozpoznać Bożą wolę. Jeśli na co dzień nie słuchasz głosu sumienia, wtedy nie usłyszysz też głosu Ducha Świętego, szukając Bożych wskazówek. Jedną z takich wskazówek jest bezwzględne posłuszeństwo Bogu, zawsze kiedy do nas mówi.

 

Ostatnio czytałem o ślepym od urodzenia, piętnastoletnim chłopcu, który poleciał samolotem po czym bezpiecznie wylądował. On dokonał tego niezwykłego wyczynu tylko dlatego, że posłusznie wykonał wszystkie polecenia swojego instruktora. Czasami w obliczu wielu życiowych problemów, też możemy się czuć się jak ślepcy, którzy próbują wylądować na pasie lotniska, którego nie widzą. Ale jeśli nabierzesz zwyczaju natychmiastowego posłuszeństwa wobec Bożych nakazów, wtedy możesz być pewnym, że zawsze wylądujesz bezpiecznie.

 

 

                                                                                     Zac Poonen

 

 

 

In All Your Ways Acknowledge Him and He Will Direct Your Paths (Proverbs 3:6) / 08.04.2018

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <