Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

PRAWDY Z NAJSTARSZEJ KSIĘGI PISMA

 

Księga Hioba to pierwsza natchniona księga Pisma, która została napisana setki lat przed Księgą Stworzenia (która Mojżesz spisał ok. 1500 lat przed Chrystusem).

 

Interesujące jest to, że kiedy Bóg postanawia napisać pierwszą księgę, to nie mówi w niej o stworzeniu świata, ale o pobożnym człowieku. To nam pokazuje, czego Bóg szuka. Jezus widział pobożnych ludzi w czasach Henocha, w czasach Noego i podczas swojego życia na ziemi. Bóg od samego początku zaplanował 66 ksiąg Pisma Świętego i już w pierwszej z nich, pisze o tym, co jest dla Niego najważniejsze, czyli o pobożnym człowieku. Zwróć uwagę, co napisał w pierwszym zdaniu tej księgi: „W ziemi Uz żył mąż o imieniu Hiob. Był on nienaganny, prawy, bogobojny i stronił od złego” (Hi 1:1). Już w pierwszym zdaniu Pisma widać, co porusza Boże serce. Bóg mówi tylko o jednym człowieku, podaje jego imię i miasto Uz, w którym Hiob mieszkał - żeby go ktoś nie pomylił z jakimś innym Hiobem z innego miasta. I na samym początku Bóg nie mówi o jego operatywności, majątku i relacjach z innymi osobami, tylko o jego charakterze. Mamy wymienione wartości, które honoruje Bóg: prawość, bojaźń Boża i odwrócenie się od wszelkiego zła. Mam nadzieję, że ty też tak uważasz.

 

Szatan wędruje po całym świecie, przyglądając się zwłaszcza wierzącym. Porusza się jak głodny lew, który tylko patrzy, kogo by pożreć (1Ptr 5:8). Gdy Bóg zapytał szatana: „Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Hioba?”, to szatan odpowiedział: „Tak, wiem o nim wszystko”. Szatan zna stan duchowy każdej osoby, bo demony badają życie wszystkich ludzi, po czym zdają mu relacje. Stąd szatan wie wszystko o każdym człowieku. Pan powiedział szatanowi o Hiobie wszystko, co było dobre: „Nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od zła” (Hi 1:8). Bojaźń Boża - czyli szacunek dla Boga - jest wielokrotnie wymieniany w tej pierwszej księdze Pisma Świętego. Widzimy, że Bóg porównuje tutaj postępowanie Hioba z postępowaniem innych ludźmi. Bóg czyni to także dziś.

 

Następnie szatan rzekł do Boga: „Czy to nie Ty wzniosłeś mur ochronny, aby chronić jego, wraz z jego rodziną i wszystkim, co do niego należy; błogosławiąc jego przedsięwzięcia i pomnażając jego dobytek?” (Hi 1:10). Z tego, co powiedział szatan, uczymy się trzech wielkich prawd. Że wokół pobożnego człowieka Bóg stawia potrójną barierę ochronę. Pierwszą wokół jego osoby, drugą wokół jego rodziny, a trzecią wokół jego majątku i miejsca pracy. Szatan ma oczy duchwe, więc o tym wie. My nie widzimy tych barier, ale one tam są. Dla mnie jest bardzo wygodne życie ze świadomością, że gdy prowadzę pobożne życie, to chronią mnie trzy bariery ochronne, z których żadna nie może być przekroczona, bez Bożego pozwolenia.

 

Teraz popatrz jak Hiob zareagował podczas tych doświadczeń, gdy dowiedział się, że wszystko stracił. Gdy jego słudzy przynosili mu jedną złą wieść za drugą, „wtedy Hiob rozdarł swoje szaty i ogolił głowę, a potem padł na ziemię i oddał Bogu pokłon” (Hi 1:20). To kolejna rzecz, którą widzimy na pierwszej stronie tej księgi. Pobożny człowiek jest Bogu wierny. Ponad znajomością Biblii i służbą, jest przede wszystkim wierny. Czcicielem trzeba być zawsze - gdy wszystko mamy i gdy wszystko tracimy. Jezus powiedział: „Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu oddają cześć, winni Mu ją oddawać w Duchu i prawdzie, bo Ojciec szuka takich, którzy będą Go czcić w Duchu i w prawdzie” (J 4:24). Oddawanie czci w Duchu i prawdzie polega na oddaniu Bogu wszystkiego. Hiob powiedział: „Nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie wypowiedział niczego niestosownego przed Panem” (Hi 1:21-22). Hiob akceptował wszystko, co Bóg robił w jego życiu.

 

W Księdze Hioba czytamy, że oskarżyło go nawet jego trzech przyjaciół (Elifas, Bildad i Sofar). Czwarty z nich, Elihu, był nieco bardziej powściągliwy, ale też oskarżał Hioba. Oskarżanie jest cechą charakteru szatana i jego agentów, ale prawdziwie pobożnego człowieka ono nie dotknie. Osoby, które mają duchowe rozeznanie, będą w stanie rozpoznać bożego człowieka pomimo tego, co będą o nim mówić ludzie.

 

W pierwszej księdze Biblii, widzimy początek dzisiejszej „Ewangelii zdrowia i dobrobytu”. Trzech kaznodziejów mówi Hiobowi, że stracił zdrowie i bogactwo, ponieważ utracił Boże błogosławieństwo. Ich przesłanie mówiło, że Boże błogosławieństwo zawsze przynosi zdrowie i dobrobyt. Zauważ, że na początku, tak samo jak dzisiaj, „Ewangelii zdrowia i dobrobytu” była głoszona przez ludzi nie znających Boga. Pamiętaj, że gdy Hiob stracił zdrowie i bogactwo, to cały czas był w Bożej woli. To ci trzej kaznodzieje, którzy głosili mu „Ewangelię zdrowia i dobrobytu” byli całkowicie poza Bożą wolą, dlatego Bóg powiedział do nich wprost: „Mój gniew zapłonął przeciwko wam, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy (...) Mój sługa Hiob będzie się za was modlił, żebym nie uczynił wam czegoś złego” (Hi 42:8).

 

W ten sposób, Bóg ukazał Hiobowi swoją suwerenną władzę nad całym stworzeniem. Właśnie to Hiob miał usłyszeć i dzięki temu nauczył się pokory. Wielogodzinne kazania tych kaznodziejów nic mu nie pomogły. Bóg wszystko wyjaśnil Hiobowi w ciągu kilku minut. Wiara w Boga i w Jego kontrolę nad całym stworzeniem jest tym, co wnosi pokój do naszych serc, gdy zmagamy się z naszymi wrogami i gdy dotyka nas cierpienie. Pan zapytał Hioba: „Czy nadal chcesz się spierać z Wszechmocnym?” (Hi 40:2). Hiob, który do tej pory miał na wszystko szybką odpowiedź, tutaj jest już uciszony i mówi: „Jestem nędzarzem, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na mych ustach”. Ta pierwsza natchniona księga Pisma uczy, że Bóg chce nam pokazać naszą nicość, aby On mógł być wszystkim w naszym życiu. Wtedy nasze życie spełni swój cel i będzie błogosławieństwem dla innych. Jednak zanim Bóg zacznie kogoś używać, to najpierw musi uczynić go całkowitym zerem.

 

Oto prawdy, które możemy poznać dzięki pierwszej natchnionej księdze Pisma Świętego:

 

1. Bóg przepatruje cały świat w poszukiwaniu pobożnych ludzi, którzy będą go czcić.

2. Pobożni ludzie i ich rodziny są celem ataków szatana.

3. Szatan może nas atakować tylko wtedy, gdy ma Boże pozwolenie.

4. Pobożny człowiek może mieć trudną żonę, ale Bóg może ją zmienić.

5. Pobożne osoby nigdy nie będą rozumiane przez ludzi religijnych.

6. Życie pobożnych ludzi jest bacznie obserwowane przez Boga i szatana.

7. Droga do doskonałości jest nacechowana cierpieniem i niezrozumieniem.

8. Zdrowie i dobrobyt nie są znakami Bożego błogosławieństwa.

9. Jeśli widzimy Boga takim, jaki On jest naprawdę, to będziemy widzieć siebie jako zero.

10. Bóg czyni wszystko dla naszego ostatecznego dobra.

 

 

                                                                                 Zac Poonen

 

 

 

Some Glorious Truths from the First Book of Inspired Scripture / 27.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <