Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

TRZY ZADZIWIAJĄCE POSTAWY JEZUSA

 

1. Stosunek Jezusa do różnego typu powołań.

 

W Ewangelii Łukasza 9:49-50, Jezus pokazuje jak należy się zachować, gdy spotykamy osobę, która ma inne powołanie niż my. Pewnego razu Jan poprosił Jezusa, aby powstrzymał człowieka wypędzajaego demony, który nie przyłączył się do uczniów. Jezus powiedział: „zostaw go w spokoju i pozwól mu kontynuować jego posługę. Ty wypełniaj swoje powołanie a on niech wypełnia swoje”. Wielu chrześcijan przywiązuje tak wielką wagę do swojego powołania, iż wydaje im się, że każdy powinien robić to samo, co oni. „Ale jeśli całe ciało byłoby wzrokiem, gdzież byłby słuch; a jeśli całe byłoby słuchem, gdzież byłoby powonienie?” (1Kor 12:17). Dojrzały chrześcijanin wie, że Bóg daje różne powołania. Jeśli ktoś chce ewangelizować, a ktoś inny działać społecznie, to niech każdy wypełnia swoją posługę. Wtedy Chrystus może się przejawiać przez dwie służby, ale niech się wzajemnie nie wykluczają. Stworzenia też są różnorodne. Bóg nie stworzył wszystkich kwiatów w tym samym kolorze, kształcie i takiej samej wielkości. Tęcza też ma wiele różnych kolorów. Tak samo jest z Ciałem Chrystusa. Jednak wąsko myślące osoby będą zawsze widziały tylko czubek własnego nosa. Oto słowo dla takich ludzi: „Dziękuj Bogu za wszystkie powołania, ale trzymaj się swego”.

 

2. Stosunek Jezusa do grzeszników

 

W Ewangelii Jana 8:1-12 mamy historię kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, którą faryzeusze chcieli ukamienować. Dzisiaj mamy wielu faryzeuszy, których kieszenie są pełne kamieni, którymi kamienują ludzi podczas głoszenia. Jezus nigdy w nikogo nie rzucił kamieniem, bo ma miłosierdzie dla grzeszników. W Ewangeliach nigdzie nie zobaczysz Jezusa oskarżającego cudzołożników, morderców i złodziei, ale zobaczysz jak skazuje na piekło faryzeuszy i religijnych obłudników. Do kobiety złapanej na cudzołóstwie powiedział: „Ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej” (J 8:11). W tych dwóch zdaniach mamy pełną ewangelię - usprawiedliwienie i uświęcenie. Jezus opowiedział faryzeuszom: „Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” (J 8:7). Jeśli więc masz ochotę rzucić w kogoś kamieniem, to przypomnij sobie te dwie rzeczy: (1) Bagno z którego wyciągnął Cię Bóg i (2) grzech, który dzisiaj jest w Tobie. Wtedy opróżnisz swoje kieszenie z kamieni i nigdy więcej nie odważysz się rzucać nimi w innych ludzi.

 

3. Stosunek Jezusa do Pisma

 

W Łukasza 2:47-52 czytamy, jak Józef i Maria w Jerozolimie zgubili Jezusa w świątyni. Jezus w wieku 12 lat znał Pismo Święte lepiej, niż wszyscy uczeni w Izraelu. Oni byli zdumieni jego wykładem Pism, bo Jezus nie miał w domu Bibli. W tamtych czasach nikt nie miał w domu Biblii, bo Biblie były bardzo drogie, ponieważ nie były drukowane, tylko odręcznie przepisywane. Skąd więc Jezus znał Pismo, mając 12 lat? On uważnie słuchał, gdy czytano je w synagodze i w szkole. Dzisiaj mamy w naszych domach drukowane Biblie, a większość z nas ma nawet wiele tłumaczeń, jednak większość chrześcijan niewiele z niej rozumie. Nie można budować Ciała Chrystusa, jeśli nie studiujemy Bożego Słowa. Jezus też od dzieciństwa studiował Pisma. Jeśli jesteś zbyt leniwy, aby studiować Pismo, to jestem pewien, że Bóg nigdy nie będzie Cię używał. Ale jeśli będziesz sumiennie studiował Pismo i starał się być pełen Ducha, wtedy Bóg będzie Cię używał. Więc od dzisiaj wyrabiaj w sobie nawyk studiowania Bożego Słowa. Dzieki temu poznasz Boże myśli i Boże drogi.

 

 

                                                                                                Zac Poonen

 

 

 

Three Remarkable Attitudes of Jesus / 24.06.2018

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <