Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

SIEDEM OBIETNIC DLA ZWYCIĘZCÓW

 

W Księdze Apokalipsy 2 i 3, Duch Święty kieruje obietnice do grup szczerych i wiernych uczniów, których nazywa „zwycięzcami”. To są ci, którzy przezwyciężyli cielesność oraz grzech i wiernie trwają przy Panu, pośród ludzi będących w duchowym upadku. Pan jest zainteresowany wyłącznie zwycięzcami, dlatego kieruje do zwycięzców siedem obietnice.

 

Obietnica pierwsza: Obj 2:7 - „Do anioła Kościoła w Efezie napisz (...) Zwycięzcy dam spożywać z drzewa życia, które jest w raju Bożym”. Tym którzy zwyciężą, Pan obiecuje nagrodę, którą jest przywilej spożywania owoców z Drzewa Życia - który zaprzepaścił Adam. Drzewo życia jest tutaj synonimem Bożego życia i Boskiej natury, która jest największą nagrodą, jaką Bóg może dać człowiekowi. Większość wierzących nie docenia tego faktu, ale w świetle wieczności odkryjemy, że jest to największa nagroda, jaką Bóg może kiedykolwiek dać człowiekowi.

 

Obietnica druga: Obj 2:11 - „Do anioła Kościoła w Smyrnie napisz: (…) Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci”. Drugą śmiercią jest wieczne potępienie. Wrzucenie do jeziora ognistego i oddalenie od Boga na zawsze. Znamienne jest to, że obietnica uniknięcia drugiej śmierci jest adresowana też tylko do zwycięzców. Dlatego tak ważnym jest, aby zwyciężyć grzech, bo druga śmierć jest finalnym skutkiem życia w grzechu (Jak 1:15). Podstawowym przesłaniem Ducha Świętego w całym Nowym Testamencie jest to, że mamy przezwyciężyć grzech w każdej postaci.

 

Obietnica trzecia: Obj 2:17 - „Do anioła Kościoła w Pergamonie napisz: (...) Zwycięzcy dam ukrytej manny i biały kamyk na którym będzie wypisane jego nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, kto je otrzymuje”. Ukryty kamyk z imieniem zwycięzcy mówi o intymnej relacji z Panem - takiej samej, jaką ma panna młoda ze swoim oblubieńcem. To jest duchowy odpowiednik pierścionka zaręczynowego z drogimi kamieniami i wygrawerowanym imieniem, jaki meżczyźni dają swoim wybrankom. Pan młody nadaje oblubienicy nowe imię, którego poza nim, nikt nie zna (Obj 2:17). Zaślubiny z Panem także są nagrodą obiecaną tylko zwycięzcom. Przeciętny wierzący ma oschły i nudny związek z Chrystusem, który nie jest oparty na radykalnej nienawiści do grzechu i cielesności. Ale prawdziwy zwycięzca wchodzi w głęboką relację ze swoim Panem, taką samą, jaką ma panna młoda ze swym ukochanym. Jest to rodzaj relacji opisanej w Pieśni nad Pieśniami, który mogą w pełni zrozumieć i którego mogą w pełni doświadczać tylko zwycięzcy

 

Obietnica czwarta: Obj 2:26-28 - „Do anioła Kościoła w Tiatyrze napisz: (...): Zwycięzcy i temu, kto do końca będzie pełnił moje uczynki, dam władzę nad poganami. Będzie nimi rządził laską żelazną, a oni będą jak skruszone gliniane naczynia, bo taką samą władzę Ja otrzymałem od mojego Ojca. Dam mu też gwiazdę poranną”. Zwycięzcą został tutaj określony przez Pana jako ten, który do końca trwa w Jego uczynkach (Obj 2:26) i przezwycięża pokusy za dni swego życia w ciele. Zwycięzcą jest ten, kto tak samo jak Jezus do końca przezwycięża pokusy. Pan obiecuje tutaj zwycięzcom, że w nargodę, w przyszłości da im władzę nad narodami (Obj 2:26). Natomiast wyrażenie „będzie rządził” (Obj 2:27) oznacza, że będzie ich prowadził. Zwycięzcy obiecał też „gwiazdę poranną” (Obj 2:28). Gwiazdą poranną jest sam Jezus (Obj 22:16). Jezus został też nazywany „Słońcem sprawiedliwości”, które spali złoczyńców i przyniesie uzdrowienie narodom (Mal 4:1-2). Świat może zobaczyć Jezusa tylko jako „Słońce Sprawiedliwości”, ale zwycięzcy zobaczą Go jako „Gwiazdę Poranną”, która jest widoczna tuż przed wschodem słońca. W ostatnich dniach tego wieku, podczas wielkiego ucisku, gdy świat będzie pogrążony w ciemności, zabrzmi trąba i Pan zstąpi z nieba z okrzykiem zwycięzcy. Wtedy wszyscy zwycięzcy zostaną pochwyceni na obłoki, aby powitać Jezusa na ziemi. Właśnie wtedy ujrzą Go jako Gwiazdę Poranną.

 

Obietnica piąta: Obj 3:5 - „Do anioła Kościoła w Sardes napisz: (…) Zwycięzca zostanie przyobleczony w białe szaty. Nie wymażę jego imienia z księgi żywota i wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed Jego aniołami”. Bóg ma listę osób, które zachowują czyste serca. Ta czystość nie dotyczy tylko grzechów ciała, ale także grzechów ducha, takich jak szukanie własnej chwały. Taka była resztka z zwycięzców żyjących przed Bożym obliczem w Sardes. Zwycięzcom obiecano w nagrodę „Białe szaty”. To bardzo wyraźnie pokazuje, że tylko zwycięzcy będą stanowić Oblubienicę Chrystusa. Zwycięzcy otrzymali też obietnicę, że ich imiona nie zostaną wymazane z Księgi Życia. Nasz Pan obiecuje także, że wyzna ich imiona przed swoim Ojcem i Jego aniołami. To jest nagroda obiecana tylko tym, którzy otwarcie przyznają się do Jezusa (Mat 10:32; Łk 12:8), ponieważ Pan przykłada bardzo wielką wagę do publicznego wyznawania Jego imienia pośród naszych krewnych, przyjaciół, sąsiadów i kolegów z pracy.

 

Obietnica szósta: Obj 3:12 - „Do anioła Kościoła w Filadelfii napisz: (...) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga”. Zwycięzca będzie stał w kościele niczym filar. To znaczy, że taka osoba będzie duchowym ojcem i oparciem dla innych ludzi w Kościele, nosząc ich brzemiona. W każdej społeczności jest wielkie zapotrzebowanie na takie filary. Zwycięzca będzie miał na czole wypisane Boże imię i imię Nowego Jeruzalem. Innymi słowy mówiąc, dokądkolwiek pójdzie będzie publicznie identyfikowany jako szczery uczeń Jezusa.

 

Obietnica siódma: Obj 3:21 - „Do anioła Kościoła w Laodycei napisz: (...): Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie”. Pan wyraźnie stwierdza, że my także możemy zwyciężać tak samo jak Jezus, gdy był na ziemi. Jezus był pierwszym zwycięzcą i prekursorem, który na ziemi zwyciężył własną cielesność i diabła, dlatego został przez Ojca wywyższony i mógł usiąść na Jego tronie. Teraz także my możemy przezwyciężyć to wszystko, tak samo jak On. Jeśli to robimy, to też pewnego dnia będziemy mogli zasiąść z Nim na Jego tronie, jako Jego Oblubienica.

 

 

 

Zac Poonen

 

 

 

Seven Promises for the Overcomers   /   01.07.2018

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <