Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

DUCH ŚWIĘTY PRZEMIENIA Z CHWAŁY W CHWAŁĘ

 

W 2 Liście do Koryntian 3:13-18, Paweł porównuje Nowe Przymierze ze Starym, przytaczając przykład Mojżesza i Chrystusa. Księga Wyjścia mówi, że gdy Mojżesz był w Bożej obecności, to jego twarz zaczęła promieniować. Natomiast gdy zszedł z góry, to musiał kłaść na swoją twarz zasłonę, gdyż ludzie bali się na niego patrzeć. Ale tutaj podano inny powód. Z biegiem czasu, chwała na twarzy Mojżesza znikała, ale pomimo to, Mojżesz nie zdejmował z twarzy zasłony, aby Izraelici tego nie zauważyli (werset 13). Dzisiaj też jest wielu chrześcijan w życiu których, chwała sukcesywnie zanika. Niektórzy 50-letni kaznodzieje, 25 lat temu byli pełni Bożego ognia. Jednak dzisiaj ich stosunek do pieniędzy, grzechu i wielu innych spraw nie jest ukrzyżowany. Znikająca chwała jest jedną z głównych cech służby w Starym Przymierzu.

 

W służbie Nowego Przymierza jest odwrotnie. Jeśli nie mamy nic do ukrycia w prywatnym życiu, to nie będziemy zasłaniać twarzy. Jezus nie przyszedł na ziemię z welonem na twarzy, bo w Nowym Przymierzu ta zasłona zostaje zdjęta w chwili, „gdy przychodzimy do Pana” (2Kor 3:16). Gdy teraz widzimy chwałę Jezusa w Słowie Bożym, to Duch Święty zmienia nas z jednego stopnia chwały w drugi, w wyniku czego Jego chwała, każdego dnia jest w nas coraz większa (werset 18). Innymi słowy, jeśli poddajemy się całkowicie Duchowi Świętemu, to namaszczenie nad naszym życiem powinno być dzisiaj większe, niż było kilka lat temu i dużo większe niż było 30 lat temu. Ale jeśli nie jesteś Bogu wierny, to z biegiem lat chwała będzie znikać z Twojego życia. Bardzo wielu gorliwych młodych ludzi zawróciło, gdy tylko się ożenili. Dlaczego tak się stało? Jeśli się ożenisz zgodnie z Bożą wolą, wtedy Twój zapał i chwała stanie się jeszcze większa, niż w czasach kawalerskich. Ale na pewno osłabnie, jeśli Twoja żona lub Twój dom, stanie się dla Ciebie ważniejszy niż Pan. Taki człowiek przestaje odzwierciedlać Bożą chwałę i zaczyna gasnąć.

 

Niektórzy bracia mieli wielką chwałę i ogromne namaszczenie, gdy byli zwykłymi i mało znanymi sługami Bożymi. Ale gdy ich służba się rozrosła i stali się popularni to stracili namaszczenie, bo zaczęli się martwić o to, co ludzie o nich myślą. Kiedy zaczynali swoją posługę, to byli ubodzy i ostrożni w kwestii pieniędzy, ale gdy zaczęli współpracować z osobami, które kochają pieniądze, wtedy stali stali się, tacy jak oni i chwała zaczęła stopniowo zanikać.

 

Bożą chwałę można bardzo łatwo stracić. Dlatego większość kaznodziejów, gdy zaczyna tracić Bożą chwałę, wtedy stara się to ukryć, podobnie jak Mojżesz. Upewnij się, że to nie wydarzyło się także w Twoim życiu, bo to nie jest Bożą wolą. W naszym życiu musi być odwrotnie – Boża chwała musi wzrastać. Więc zwracaj się wytrwale do Słowa Bożego i staraj się dostrzec chwałę Jezusa we wszystkim, bo tylko w taki sposób można zachować samego siebie.

 

2 List do Koryntian 3:18 to werset, który najlepiej obrazuje posługę Ducha Świętego w całym Nowym Testamencie. Gdy Duch Święty staje się Panem naszego życia, to przynosi wolność. „Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność” (2Kor 3:17). On nas uwalnia przede wszystkim od mocy grzechu, ale także z miłości do pieniędzy, od ludzkich opinii oraz od tradycji rodzinnych i religijnych, które są sprzeczne ze Słowem. To jest prawdziwa wolność. Wtedy stajemy się wolni, aby móc służyć Bogu, a nie człowiekowi.

 

2 List do Koryntian 3:18, mówi, że Duch Święty pokazuje nam w Pismach chwałę Jezusa (a Słowo Boże jest jak lustro - Jak 1:23-25). Niektórzy ludzie czytają Biblię tylko po to, żeby móc wygłaszać kazania i weryfikować doktryny. Ale Duch Święty chce nam pokazać w Biblii przede wszystkim chwałę Jezusa. Gdy widzimy chwałę Jezusa, wtedy Duch Święty może nas przemieniać na Jego podobieństwo. To podobieństwo dotyczy także sposobu służenia innym. Wtedy zaczniesz taką służbę jak Chrystus, a wtedy Duch pokaże Ci, co Jezus musiał złożyć na ofiarę, aby móc służyć swojemu Ojcu - i co Ty masz uczynić, aby móc służyć Panu. Jeśli pozwalasz, aby Duch Święty Cię przemieniał, wtedy Twoje życie i służba diametralnie się zmieni. Staniesz się wtedy sługą Nowego Przymierza i nie będziesz musiał rezygnować z pracy zawodowej, bo w Nowym Przymierzu sługą może być każdy brat lub siostra.

 

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

The Holy Spirit Transforms Us from Glory to Glory / 15.07.2018

 

 

 

 

 

 

 


s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important;

No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <