Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

ŚWIĘTOŚĆ I ZDROWIE

 

Księga Kapłańska mówi o świętości Boga. Jest to księga, której wątkiem przewodnim jest świętość. Świętość jest słowem, którego wielu ludzi dzisiaj się boi, ale pomimo to musimy odważnie głosić standardy, które wyznacza nam Słowo Boże - bo wszystkie one są realne i osiągalne. Świętość jest naturą Boga, którą Bóg chce nam dać poprzez Ducha Świętego. Gdy Izajasz miał widzenie, to zobaczył Boga jako istotę świętą, a siebie jako człowieka nieczystego.

 

Świętość jest jak zdrowie. Czy bał byś się usłyszeć, że jesteś całkowicie zdrowy? Czy boisz się mieć dobre zdrowie? Nie. Więc dlaczego miałbyś się bać bycia całkowicie zdrowym na duchu, jeśli to jest o wiele ważniejsze od kondycji naszego ciała? Grzech jest jak choroba. W Księdze Kapłańskiej Pan określa zasady świętości i zasady dotyczące zdrowia. One są bardzo podobne, tyle, że jedne odnoszą się do ducha, a drugie do ciała. To, co my nazywamy zdrowiem, jest świętością naszego organizmu. Natomiast to, co my nazywamy świętością jest zdrowiem naszej duszy i ducha.

 

Więc każdy musi wyzbyć się lęku przed świętością i dojść do miejsca, w którym zapragnie świętości bardziej, niż zdrowia fizycznego. Tak, jak chcesz być całkowicie wolny od wszelkich chorób swojego ciała, tak samo musisz pragnąć całkowitej wolności od wszelkiego grzechu, który Cię kala. Grzechu nie możesz tolerować bardziej niż chorób. Tolerowanie brudnych myśli jest tym samym, co tolerowanie gruźlicy lub trądu. Tolerowanie gniewu i usprawiedliwianie się słowami: „To moja słabość, bo mam taki temperament”, a tym samym przyzwalanie na gniew w naszym życiu, jest tym samym, co akceptowanie kiły lub AIDS w swoim organizmie. Grzech i choroba są bardzo podobne do siebie.

 

Na przykład w Księdze Kapłańskiej, Bóg mówi Izraelitom jak mają sobie radzić z osobami chorymi na trąd i inne infekcje skóry. W tej księdze jest to ukazane jako skutek grzechu, a podane przepisy pokazują jak radzić sobie z tym grzechem. Słowa „świętość” i „święty” pojawiają się w niej prawie 100 razy, co pokazuje, że grzech jest głównym tematem tej księgi. Składa się ona z 27 rozdziałów, w których świętość jest wymieniona około 100 razy, więc z całą pewnością jest to ważna księga.

 

Wiele rozdziałów Księgi Kapłańskiej to ustawy dotyczące świętości i zdrowia. Pokazują one duże zainteresowanie Boga najdrobniejszymi szczegółami ludzkiego życia. Więc możesz mieć pewność, że Bóg interesuje się każdym szczegółem Twojego życia. Tutaj napisano nawet, co miał zrobić Izraelita, gdy do jego garnka wpadła jaszczurka. Taki garnek stawał się wtedy nieczysty, więc nie można było z niego spożywać żadnego pokarmu, gdyż to mogło wywołać infekcję prowadzącą do śmierci (Kpł 11:33). Bóg dał też instrukcje dotyczące kąpieli. Gdy ktoś był w jakiś sposób skalany, to miał brać kąpiel pod bieżącą wodą (Kpł 15:13). Powiedział też, że gdy się ktoś skala, to ma wyprać swoją odzież (Kpł 15:5-7; 11; 17). To tylko dwa przykłady Bożej troski o Boży lud. Czy zdawałeś sobie sprawę, że Bóg może być zainteresowany nawet tym, co jesz, jak dbasz o swoją czystość i czy regularnie pierzesz swoją odzież. Jestem podekscytowany, gdy czytam takie rzeczy. Kto powiedział, że Księga Kapłańska jest nudna?

 

Ona mówi też o czystości seksualnej i wielu innych ciekawych sprawach. W Księdze Kapłańskiej 10:8-11 Bóg powiedział do Aarona: „Przed pójściem do Namiotu Zgromadzenia tobie i twoim synom nie wolno pić wina ani mocnego napoju, abyście nie zostali ukarani śmiercią i umieli odróżnić to, co jest święte, od tego, co nie jest święte i to, co czyste, od tego, co jest nieczyste i abyście nauczyli Izraelitów wszystkich praw, które Pan nadał im przez Mojżesza”. Bóg mówił do przywódców ludu, że nie powinni używać niczego, co mogłoby ich skalać, bo jako przywódcy musieli być wzorcem prawości.

 

W Księdze Kapłańskiej 11 Bóg mówi o zwierzętach, które były czyste, a które były nieczyste, które rodzaje zwierząt Żydzi mogli spożywać, a których nie mogli spożywać. Więc, ten fragment uczy nas że Bóg jest zainteresowany nawet naszymi nawykami żywieniowymi, dlatego mamy się zdrowo odżywiać. Biblia mówi w 1 Liście do Koryntian 10:31: „Cokolwiek robicie, czy jecie, czy pijecie, wszystko robicie na Bożą chwałę”. Więc informacja dotycząca pokarmów w Księdze Kapłańskiej mówi, żeby nie jeść ani nie pić niczego, co jest niezdrowe dla naszego organizmu. Jestem pewien, że Pan ma dzisiaj wiele zastrzeżeń do swoich dzieci, które żywią się fast-foodami!

 

W Księdze Kapłańskiej 11:33-34 podano jeszcze inne zasady higieny. „Jeżeli do jakiegoś naczynia glinianego wpadnie jakiekolwiek martwe zwierzę nieczyste (kret, mysz, jaszczurka), to wszystko, co znajdzie się w tym naczyniu będzie nieczyste - dlatego je stłuczesz. Nieczysty będzie każdy pokarm do którego dostanie się woda z tego naczynia i wszelki napój, który się znajdzie w tym naczyniu”. Bóg mówi tutaj do Izraelitów, żeby mieli nawyk dbania o higienę i czystość. Nie można ignorować oczywistych zasad dbania o zdrowie, żeby potem modlić się o uzdrowienie. To jest głupota. Jeśli łamiesz oczywiste zasady higieny, które ustanowił Bóg, to gdy zaczynasz chorować, wtedy obwiniaj samego siebie. Bóg mówi w Księdze Wyjścia 15:26: „Jeżeli będziecie pilnie słuchać głosu waszego Boga i przestrzegać Jego praw, wtedy będę waszym lekarzem”. Bóg chce dać nam zdrowie, czyli coś więcej niż uzdrowienie! Ale zasada jest taka, że najpierw trzeba przestrzegać Jego praw odnoszących się do naszego ciała. W Księdze Kapłańskiej 11:44 czytamy: „Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!”. Oto główny temat Księgi Kapłańskiej i jej myśl przewodnia. Piotr przytacza ten werset w 1 Liście Piotra 1:15-16: „Świętymi bądźcie we wszelkim postępowaniu waszym jak ten, który nas powołał. Ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”.

 

Świętość i czystość to dwa główne tematy Księgi Kapłańskiej.

 

 

                                                                                                   Zac Poonen

 

 

 

Holiness and Health   /  05.08.2018

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <