Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

ZASADNICZY DOWÓD NAPEŁNIENIA
DUCHEM ŚWIĘTYM

 

Języki ognia, które w Dziejach Apostolskich 2:3 pojawiły się nad głowami zgromadzonych osób pokazują, że najważniejszą częścią naszego ciała, którą Bóg chce używać w Nowym Przymierzu jest język rozpalony i poddany nieustannej kontroli Ducha Świętego. To zapowiadało także dar języków. Bóg chce używać naszego języka do błogosławienia innych ludzi nie tylko wtedy, gdy wygłaszamy kazania, ale także w codziennych rozmowach. Jednak wtedy Duch Święty musi mieć całkowitą kontrolę nad Twoimi językiem 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

 

Jednym z głównych znaków napełnienia Duchem Świętym jest przemiana naszej mowy. Nasz język stanie się wtedy językiem ognia (Dz 2:3). To nie jest modlitwa obcymi językami, ale mowa w ojczy-stym języku, przepełniona czystością i ogniem Bożej miłości. Nasz język będzie wtedy niebiański.

 

Zauważ, na co jest położono nacisk odnośnie naszej mowy w poniższych wersetach. „Napełniajcie się Duchem rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i duchowe pieśni, śpiewając i grając Panu w sercu swoim, i zawsze za wszystko dziękując Bogu Ojcu w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa” (Ef 5:18-20). Gdy zostajesz napełniony Duchem Świętym, wtedy Duch wdzięczność zastępuje ducha plotkarstwa, pomówień, goryczy i gniewu.

 

Czasownik użyty w Liście do Efezjan 5:18 ma czas ciągły, co oznacza, że nieustannie mamy się napełniać Duchem. Nie tylko jeden raz. Jeśli codziennie rano napełniasz się Duchem, to rób to także wieczorem. Masz się w ten sposób napełniać każdego dnia. Proś Boga, aby nieustannie napełniał Twojego Ducha. To właśnie takie osoby zostały określone w Dziejach Apostolskich jako „pełne Ducha Świętego”.

 

Ludzi napełnionych Duchem Świętym cechują znaki wymienione w Liście do Efezjan 5:19 -6:24. Począwszy od wdzięczności, poprzez uniżenie w Kościele i relacjach domowych (Ef 5:21-6:9); aż do walki z diabelskimi pokusami i pokonywania mocy demonicznych (Ef 6:11). Tajemnica podążania za Chrystusem i walki z przeciwnościami polega na nieustannym napełnianiu się Duchem Świętym.

 

• Nie będąc napełnionym Duchem, nie można prawidłowo chwalić Boga

• Nie będąc napełnionym Duchem, nie można być pobożnym mężem ani żoną

• Nie będąc napełnionym Duchem, nie można prawidłowo wychować dzieci

• Nie będąc napełnionym Duchem, nie może pokonać mocy demonicznych

 

Wszystko w naszym chrześcijańskim życiu zależy od napełniania się Duchem.

 

 

 

                                                                                                 Zac Poonen

 

 

 

 

The Primary Mark of Being Filled With the Holy Spirit / 12.08.2018

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <