NIEBEZPIECZNE PODĄŻANIE ZA WIĘKSZOŚCIĄ

 

W 13 rozdziale Księgi Liczb widzimy jak Izrael wchodzi do Kadesz Barnea na granicy ziemi Kanaan, którą obiecał im Bóg. Od czasu, gdy Izrael opuścił Egipt (Pwt 2:14) minęły już dwa lata, więc Bóg kazał im wejść do tej ziemi i ją posiąść. Więc Izraelici wysyłają dwunastu wywiadowców, aby przebadali tę ziemię. Po powrocie wszyscy potwierdzają, że ta ziemia jest rzeczywiście piękna. Jednak dziesięciu mówi: „Nie możemy ruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy i mieszkają tam olbrzymi”, ale dwóch z nich - Kaleb i Jozue - mówią: „Możemy pokonać tych olbrzymów”. Jednak 600 tysięcy Izraelitów posłuchało wtedy większości.

 

Czego to nas uczy? Przede wszystkim tego, że stawanie po stronie większości jest bardzo niebezpieczne, ponieważ większość prawie zawsze jest w błędzie. Jezus powiedział: „Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”. Większość zawsze idzie szeroką drogą, która wiedzie na potępienie. Więc jeśli stajesz po stronie większości, to na pewno jesteś na szerokiej drodze, która wiedzie na potępienie. Nigdy nie myśl, że duża społeczność to duchowa społeczność. Zbór Jezusa miał tylko 11 członków.

 

Gdy dziesięciu starszych mówi jedno, a dwóch dokładnie coś przeciwnego, to po której stronie stajesz? Tutaj Bóg był po stronie tych dwóch - Jozuego i Kaleba. Po stronie tych dziesięciu był szatan i niewiara, ale Izraelici bezmyślnie stanęli po stronie większości, dlatego przez następne 38 lat błąkali się po pustyni. Nie wnikali aby dociec, po której stronie stoi Bóg! Jedna osoba i Bóg jest zawsze większością. To jest strona, po której zawsze należy stawać. W 32 rozdziale Księgi Wyjścia widzimy, że gdy wszyscy czcili złotego cielca, to Bóg stał po drugiej stronie z jednym człowiekiem (Mojżeszem). Ze wszystkich dwunastu plemion Izraela, zauważyło to tylko plemię Lewiego. A tutaj nawet Lewici nie widzą, że Bóg stoi po stronie Jozue i Kaleba !

 

Dzisiaj jest to ważna lekcja. Chrześcijaństwo zawsze było pełne kompromisów i świeckości. Co pewien czas, tu i tam Bóg wzbudza kilka osób, które niezachwianie stoją po stronie Słowa Bożego. Jeśli będziesz wnikliwy to rozpoznasz, że Bóg jest z tymi nielicznymi. Jeśli staniesz po ich stronie przeciwko większości, to wejdziesz do ziemi obiecanej.

 

Czy wiesz po czym można poznać osobę za którą stoi Bóg? Po tym, że taka osoba mówi językiem wiary. Jozue i Kaleb mówili językiem wiary: „Możemy ich pokonać”. Możemy pokonać olbrzyma gniewu, pożądania seksualnego, zazdrość, szemrania itp. Możemy pokonać szatana, bo Bóg zetrze go pod naszymi stopami. To jest język człowieka z którym jest Bóg. Osoba, która nie jest od Boga będzie mówić: „Nie można brać Biblii tak dosłownie. Przecież jesteśmy tylko ludźmi. Człowiek będzie pokonany do końca swojego życia. Trzeba zrozumieć ludzką psychikę ....”. Ja nie pokładam nadziei w ludzkim myśleniu ani w psychologii. Wierzę tylko Słowu Bożemu.

 

Przez cielesne rozumowanie, wielu chrześcijan błądzi dzisiaj dokładnie tak samo, jak wtedy Izraelici. Bóg zakrył te rzeczy przed sprytnymi i inteligentnymi, a objawił je szczerym, prostym ludziom. Jeśli studiując Biblię korzystasz z własnego intelektu, sprytu i inteligencji, to mogę Ci zagwarantować, że będziesz ją błędnie pojmować. Aby zrozumieć Biblię trzeba mieć objawienie od Ducha Świętego. Dlatego Jezus wybrał na uczniów prostych rybaków, a nie profesora Gamaliela i jego studentów. Później zrobił wyjątek i wybrał jednego z jego uczniów - Pawła, którego najpierw musiał zabrać na trzy lata na pustynię, aby oczyścić go z jego bezwartościowej dumy i dać mu duchowe zrozumienie Pism.

 

 

It is Dangerous to Follow the Majority

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA