Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

STAWAJ SIĘ BOŻĄ ŚWIĄTYNIĄ

 

W Księdze Wyjścia 25:8, Bóg mówi po raz pierwszy, że chce mieszkać z człowiekiem: „I uczynią mi świątynię, abym mógł zamieszkać pośród nich” (Wj 25:8). To się odnosiło do namiotu zgroma-dzenia, w którym spoczął Boży ogień i Boża chwała - które odróżniały Izrael od reszty mieszkańców ziemi. Najważniejszą rzeczą była tam Boża chwała, a to pokazuje, że najważniejszą rzeczą wśród Bożego ludu, jest Jego obecność. Jeśli Twój dom ma być Bożą świątynią, to musisz sprawić, aby nie było to miejsce, gdzie się starasz zadowolić samego siebie, tylko działać dla dobra innych, lecz aby było to miejsce, gdzie są błogosławieni inni ludzie. Nasze domy powinny błogosławić innych ludzi, ale przede wszystkim powinny być miejscem, gdzie Bóg może manifestować swoją obecność i gdzie Jezus czuje się jak u siebie, jak powiedział: „abym mógł zamieszkać pośród nich”. Chrześcijański dom musi być miejscem, gdzie Jezus czuje się jak w swoim domu. To oznacza, że musi być zadowolony ze wszystkiego, co się tam dzieje. Muszą Go cieszyć książki i publikacje, które czytasz, rozmowy pomiędzy małżonkami, sprawy które poruszacie, programy które oglądasz w telewizji i wszystko inne. W pełni szczęśliwe życie można wieść tylko wtedy, gdy Jezus jest w centrum naszego życia i wszystko w naszym domu zależy od tego, czy to sprawia radość Jezusowi, czy nie - sposób w jaki spędzamy czas, sposób w jaki wydajemy pieniądze itd. Jeśli będziesz tak żyć, to gdy dojdziesz do końca swoich dni, lub jeśli wcześniej powróci Chrystus i staniesz przed Nim, wtedy usłyszysz: „dobrze postępowałeś”. Nie ma znaczenia, czy nasz dom jest pałacem czy skromną chatką - bo jego wygląd zewnętrzny ma drugorzędne znaczenie, ponieważ Bóg patrzy na nasze serca. Więc upewnij się, że Twoje serce jest miejscem najświętszym, czyli świątynią w której może mieszkać Bóg.

 

Bóg mówi: „Uczyń mi świątynię, w której będę mógł zamieszkać”. A gdzie mieszka Bóg?

 

1. Bóg mieszka przede wszystkim w domu, w którym panuje pokój. Gdy Jezus wysłał uczniów do różnych miejsc, aby głosili Ewangelię, to powiedział im: „szukajcie domów w których panuje pokój” (Łk 10:5-7). A gdy już znaleźli taki dom, to mieli w nim pozostać i nie szukać innego. Czy wiesz dlaczego On tak powiedział? Bo wiedział, że w niewielu domach panuje pokój. Bóg nie mieszka w domu, w którym ludzie ze sobą walczą. A o co zazwyczaj walczą małżonkowie? Głównie o rzeczy materialne i jakieś ziemskie sprawy, które nie poszły po ich myśli i o wszystko, co im nie wyszło na tym świecie. Dlatego gdy coś idzie nie tak, jak należy, wtedy trzeba pamiętać, że jedyną rzeczą, która jest istotna, jest grzech. Wszystkie inne sprawy są drugorzędne i nieistotne. Jeśli jesteśmy rozgoryczeni i nie rozmawiamy ze sobą z powodu ziemskich problemów, wtedy zasmucamy Boga. Nienawidzić trzeba grzech, bo to jest jedyna rzecz, która może zniszczyć Twoje małżeństwo. Pamiętaj, że Twój dom też ma być miejscem, w którym mieszka Bóg. A jeśli coś zakłóca spokój w Twoim domu, wtedy nie będzie on świątynią. We wszystkim, co robimy i co mówimy, należy kierować się zasadą: „Panie nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby podobać się ludziom, tylko tym, żebyś Ty był z nami szczęśliwy”. Jeśli w Twoim życiu, myśleniu i postawach jest coś, co powoduje, że jesteś nieszczęśliwy i jeśli chcesz, aby w Twoim domu panował pokój i szczęście, to wszystko co robisz oceniaj poprzez jedno pytanie: „Czy to zadowala Pana?”. Pamiętaj, co się wydarzyło w pierwszym domu stworzonym przez Boga. Diabeł tylko czekał na okazję, aby wejść między Adama i Ewę. I udało mu się. Udało mu się też wejść między Hioba i jego żonę. Udało mu się także wejść między Izaaka i Rebekę. Nigdy nie jest Bożą wolą, aby szatan wchodził między męża i żonę. Więc pośród chrześcijan nigdy nie powinno mieć to miejsca! To Bóg ma być zadowolony z naszego domu, bo tylko On może wnieść do niego pokój.

 

2. Druga rzecz o której chcę powiedzieć, znajduje się w Księdze Izajasza 57:15: „Bóg mieszka w wysokim i świętym miejscu, ale jest też z tymi, którzy są skruszeni i mają pokornego ducha”. Bóg mieszka z tymi, którzy są skruszeni i mają pokornego ducha. Skruszona jest osoba, która bardziej od innych jest świadoma swoich braków i niedoskonałości. Dzisiejszy świat jest pełen ludzi, którzy widzą niepowodzenia innych ludzi. Dlatego w przeciętnym domu rozmawia się dzisiaj głównie o porażkach innych ludzi i ich rodzin. Jesteśmy szybcy w dostrzeganiu braków u innych, ale często nie widzimy ich mocnych stron. Nikt z nas nie ma prawa rzucać w ludzi kamieniami, bo jesteśmy tylko zwykłymi grzesznikami, zbawionymi dzięki Bożej łasce. Mam nadzieję, że jesteś osobą, która nie chce popełniać nieustannie tych samych grzechów - szczególnie jeśli chodzi o roztrząsanie grzechów innych ludzi. Wszyscy wiemy, jaka jest różnica pomiędzy lustrem w łazience i lusterkiem w samochodzie. W lustrze łazienkowym widzisz własną twarz, natomiast w lustrze samochodowym widać twarze innych osób. List do Jakuba 1:23-25 mówi, że Słowo Boże jest jak lustro. Ale które lustro - łazienkowe czy samochodowe? Czyją widzisz w nim twarz? Czy to, co czytasz wygłaszasz innym, czy raczej dzięki niemu dostrzegasz własne braki? W Liście do Hebrajczyków 10:7 (tylko w UBG, BG) pisze: „to od początku napisano o mnie”.

 

3. Bóg mieszka tylko w takich domach, w których mąż i żona każdego dnia chodzą w świętości. Mówi o tym Księga Ezechiela 43:12 (BG, UBG). Takie jest prawo o domu Bożym - cała jego powierzchnia musi być najświętsza. Świątynia miała trzy części - przedsionek zewnętrzny, miejsce święte i miejsce najświętsze. Miejsce najświętsze było najmniejsze. Ale tutaj czytamy, że w Nowym Przymierzu nie będzie części zewnętrznej ani miejsca świętego, ale cały obszar będzie najświętszy. Oznacza to, że w Nowym Przymierzu Boża chwała nie będzie spoczywać tylko w jednym miejscu, ale będzie widoczna w całej świątyni. Oznacza to, że nasze życie nie ma być święte tylko jeden dzień w tygodniu, ale każdego dnia. Nie mamy być święci podczas czytania Biblii, lecz cały czas. Każdy zakamarek naszego życia oraz naszego domu ma być święty. A świętość nie polega na odprawianiu rytuałów religijnych, tylko zależnie od poznania, na unikaniu wszystkiego, co wiemy, że nie podoba się Bogu.

 

 

                                                                                              Zac Poonen

 

 

Build your Home as a Sanctuary for God  / 03.03.2019

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <