NOWOŚCI NA STRONIE                              

            KSIĄŻKA - Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA           

 

Myśmy nie otrzymali ducha tego świata, lecz ducha który jest od Boga, 
byśmy wiedzieli które rzeczy są nam od Boga darowane, o nich też mówimy,
lecz nie słowami ludzkiej mądrości ale w słowach których naucza Duch Święty,
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę  (1Kor 2:12-13)

 

 WITAMY NA STRONIE CHLEB Z NIEBA


Strona www.chlebznieba.pl jest adresowana do wszystkich chrześcijan podążających za Chrystusem. Nasz portal nie jest powiązany z żadnym kościołem ani konkretnym wyznaniem. Uważamy, że Słowo Boże jest ponadczasowe i że żadna organizacja religijna nie otrzymała wyłączności na zbawienie ani na interpretację Bożego Słowa. Biblia sama się wykłada i zawiera wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące świata, życia, człowieka i zbawienia. Treści zamieszczone na chlebznieba.pl są wykładnią Pisma Świętego z zachowaniem kontekstów biblijnych lub apologetyczną analizą zjawisk mających miejsce w zborach ewangelicznych, przedstawionych w świetle nauki biblijnej.

 

Wielu ewangelicznych chrześcijan nie jest świadoma faktu, iż większość współczesnych duchownych to nieodrodzeni duchowo najemnicy. Większość z nich porzuciła etykę chrześcijańską i nauczanie biblijne na rzecz realizacji własnych wizji, dlatego tacy ludzie prawie zawsze głoszą tanią łaskę, teologię sukcesu, teorie psychologiczne i filozofie korporacyjne, a Jezus stał się ich narzędziem do osiągania własnych celów. Dla takich osób tematy upamiętania, pokuty i brania własnego krzyża - czyli śmierci własnego JA - są sprzeczne z ich filozofią życia oraz ich planami. Natomiast Biblia uczy, że bez upamiętania, pokuty i przemiany duchowej nikt nie ujrzy Pana.

 

Kierujemy się powszechną zasadą, że działalność osób i instytucji publicznych nierozerwalnie wiąże się z publiczną oceną ich działań oraz głoszonych przez nich nauk. Dlatego niektóre publikacje umie-szczone na tej stronie, bardzo czytelnie bądź nawet imiennie wskazują na pewne instytucje lub osoby przyczyniające się do rozpowszechniania błędnych nauk, które odwodzą od drogi Pańskiej lub przyczyniają się do powstawania pseudochrześcijańskich nurtów, w których Jezusa zastąpili samo-zwańczy liderzy. Zaznaczamy jednak, iż wszystkie publikacje zamieszczne na naszej stronie są tylko materiałami informacyjnymi dla osób zainteresowanych wyłącznie prawdą biblijną. Nie mają one na celu zjednywania sobie przeciwników takich osób ani szkodzenia im. Zamieszczamy je wyłącznie w celu ostrzeżenia nowo narodzonych chrześcijan o trudno dostrzegalnych zagrożeniach duchowych, które potrafią bezpowrotnie zrujnować życie duchowe dzieci Bożych.

 

Nauczyciele, których wykłady zamieszczono na stronie, są braćmi z różnych denominacji biblijnie wierzących chrześcijan, których życie potwierdza to, czego nauczają innych (to jest nasza zasada). Jeżeli znajdziesz na tej stronie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, to dziękuj za to Bogu i pytaj o wszystko nadal, bo On zawsze odpowiada. Kimkolwiek jesteś, życzymy Ci owocnego wzrostu. 

 

... człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem,
i nie może ich zrozumieć, gdyż należy je duchowo rozsądzać  (1Kor 2:14)