SPOŁECZNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW STRONY CHLEBZNIEBA 

                           NOWOŚCI NA STRONIE                          

Myśmy nie otrzymali ducha tego świata, lecz ducha który jest od Boga,
byśmy wiedzieli które rzeczy są nam od Boga darowane, o nich też mówimy,
lecz nie słowami ludzkiej mądrości ale w słowach których naucza Duch Święty,
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę  (1Kor 2:12-13)

 WITAJ NA STRONIE CHLEB Z NIEBA

 

Strona www.chlebznieba.pl jest adresowana do wszystkich chrześcijan podążających za Chrystusem, a mieszkających z dala od zdrowych społeczności, obłożnie chorych lub żyjących w oderwaniu od kościołów w wyniku nieakceptowania nadużyć typu: psychomanipulacja czy niebiblijne nauki.

 

Nie jesteśmy powiązani z żadnym kościołem ani konkretnym wyznaniem. Uważamy, że Słowo Boże jest ponadczasowe i że żadna organizacja religijna nie otrzymała wyłączności na zbawienie ani na interpretację Bożego Słowa, gdyż Biblia sama się wykłada i zawiera wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące świata, życia, człowieka i zbawienia. Treści zameszczone na chlebznieba.pl są wykładnią Pisma Świętego z zachowaniem pełnych kontekstów Pisma Świętego, lub weryfikacją niepokojących zjawisk obecnych w kościołach w świetle Pisma Świętego.

 

Niektóre publikacje umieszczone na tej stronie, bardzo czytelnie bądź nawet imiennie wskazują na pewne instytucje bądź osoby, które bardzo skutecznie przyczyniają się do rozpowszechniania błędnych nauk odwodzących braci od drogi zbawienia, lub przyczyniających się do powstawania pseudo chrześcijańskich sekt, w których na miejscu Pana Jezusa stanęli jacyś wyszkoleni ''przywódcy'' i pseudoprorocy. Chcemy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż powyższe publikacje są wyłącznie materiałami informacyjnymi dla osób szukających prawdy w Pismie Świętym i nie mają one na celu zjednywania sobie przeciwników powyższych osób ani szkodzenia komukolwiek, lecz zostały zamieszczone wyłącznie w celu wyczulenia naszych braci na trudno dostrzegalne nadużycia i zagrożenia duchowe, które potrafią bezpowrotnie zrujnować życie duchowe człowieka.

 

W dzisiejszych czasach, gdy większość duchownych, porzuciła etykę chrześcijańską wraz z nauczaniem biblijnym na rzecz samorealiacji i pomnażania ilości wiernych, a Pan Jezus stał się dla takich ludzi jedynie narzędziem do osiągania własnych celów i czerpania zysków, to tematy upamiętania, pokuty i brania własnego krzyża stały się dla takich osób tematami bardzo niewygodnymi, a nawet kolidującymi ich planami. Wielu braci nie jest świadomych faktu, że w większości współczesnych kościołów, przesłanie ewangelii zostało już całkowicie rozmyte i zastąpione teologią sukcesu, psychologią lub filozofiami korporacyjnymi. Natomiast Boże Słowo uczy nas, że bez upamiętania, pokuty i codziennego brania własnego krzyża nikt nie ujrzy Pana.

 

Nauczyciele których wykłady zostały umieszczone na niniejszej stronie, są braćmi z różnych denominacji w kręgach biblijnie wierzących chrześcijan i wszystkich ich niezaprzeczalnie powołał nasz Pan, gdyż są obdarowani oni darem nauczania, a ich życie jak również metody postępowania, potwierdzają to czego nauczają innych (to jest nasza zasada).

 

Jeżeli znajdziesz na tej stronie odpowiedzi na nurtujące cię pytania, to dziękuj za to Bogu i pytaj o wszystko nadal :-) bo On zawsze odpowiada. Życzymy owocnego wzrostu. 

 

... człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem,
i nie może ich zrozumieć, gdyż należy je duchowo rozsądzać  (1Kor 2:14)

 


 

Wszystkie kazania umieszczone na stronie poddano studyjnej obróbce dźwięku, w wyniku czego słucha się ich teraz znacznie szybciej i przyjemniej. Aby poprawić czytelność wykładów, skrócono długie przerwy myślowe mówców oraz przejęzyczenia. Wiele z nich ( starsze wykłady Jana Guńki ) było odzyskiwanych z nagrań o bardzo złej jakości, wobec czego jakościowo nadal pozostawiają one wiele do życzenia, aczkolwiek w swojej treści są bardzo wnikliwym ujęciem poruszanych kwesti.

 

Kazania i teksty umieszcznone na tej stronie można kopiować i publikować na innych stronach, pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania ich autora i źródła ® ©

 

 

Odtwarzanie publiczne, kopiowanie i rozpowszechnianie odgórnie nakazane   :-)