NOWOŚCI NA STRONIE                                  

 

Myśmy nie otrzymali ducha tego świata, lecz ducha który jest od Boga, 
byśmy wiedzieli które rzeczy są nam od Boga darowane, o nich też mówimy,
lecz nie słowami ludzkiej mądrości ale w słowach których naucza Duch Święty,
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę  (1Kor 2:12-13)

 

 WITAJ NA STRONIE CHLEB Z NIEBA

 

Strona www.chlebznieba.pl jest adresowana do wszystkich chrześcijan podążających za Chrystusem. Nie jesteśmy powiązani z żadnym kościołem ani konkretnym wyznaniem. Uważamy, że Słowo Boże jest ponadczasowe i że żadna organizacja religijna nie otrzymała wyłączności na zbawienie ani na interpretację Bożego Słowa. Biblia sama się wykłada i zawiera wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące świata, życia, człowieka i zbawienia. Treści zamieszczone na chlebznieba.pl są wykładnią Pisma Świętego z zachowaniem pełnych kontekstów biblijnych lub apologetyczną weryfikacją niepokojących zjawisk w zborach ewangelicznych, przedstawionych w świetle nauk Pisma Świętego.

 

Niektóre publikacje umieszczone na tej stronie, bardzo czytelnie, bądź nawet imiennie, wskazują na pewne instytucje bądź osoby, które bardzo skutecznie przyczyniają się do rozpowszechniania błędnych nauk odwodzących braci od drogi zbawienia, lub powstawania pseudochrześcijańskich sekt, w których miejsce Jezusa zajęli duchowni i fałszywi prorocy. Kierujemy się zasadą, że działalność instytucji i osób publicznych nierozerwalnie wiąże się z publiczną oceną. Zaznaczamy jednak, iż powyższe publikacje są materiałami informacyjnymi wyłącznie dla osób szukających biblijnej prawdy. Nie mają one na celu zjednywania sobie przeciwników powyższych osób ani szkodzenia komukolwiek. Zamieszczamy je wyłącznie w celu wyczulenia chrześcijan na trudno dostrzegalne nadużycia i zagrożenia duchowe, które potrafią bezpowrotnie zrujnować życie duchowe człowieka.

 

W dzisiejszych czasach, większość duchownych porzuciła etykę chrześcijańską i nauczanie biblijne, na rzecz samorealiacji i pomnażania ilości wiernych. Pan Jezus stał się dla takich ludzi jedynie narzędziem do osiągania własnych celów i czerpania zysków. Dla takich osób, tematy upamiętania, pokuty i brania własnego krzyża - czyli śmierci własnego JA, są tematami kolidującymi z ich planami. Wielu chrześcijan nie jest świadomych faktu, że w większości współczesnych kościołów, przesłanie ewangelii zostało rozmyte i zastąpione teologią sukcesu, psychologią i filozofiami korporacyjnymi. Natomiast Biblia uczy, że bez upamiętania, pokuty i brania własnego krzyża nikt nie ujrzy Pana.

 

Nauczyciele których wykłady zostały umieszczone na niniejszej stronie, są braćmi z różnych denominacji z kręgów biblijnie wierzących chrześcijan. Wszystkich ich niezaprzeczalnie powołał nasz Pan, gdyż ich życie prywatne potwierdza to, czego uczą innych (to jest nasza zasada).

 

Jeżeli znajdziesz na tej stronie odpowiedzi na jakieś nurtujące cię pytania, to dziękuj Bogu i pytaj o wszystko nadal, bo On zawsze odpowiada. Kimkolwiek jesteś, życzymy ci owocnego wzrostu. 

 

... człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem,
i nie może ich zrozumieć, gdyż należy je duchowo rozsądzać  (1Kor 2:14)