Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

CZY ROZUMIESZ SENS NOWEGO PRZYMIERZA ?

 

Żydzi lubią się szczycić faktem, że w przeciwieństwie do reszty świata otrzymali Słowo Boże, lecz oni nie żyli zgodnie z tym Słowem i ostatecznie odrzucili Tego, którego Słowo Boże zapowiadało. W podobny sposób może się oszukiwać chrześcijanin, który wie na czym polega chwała Nowego Przymierza.

 

Poniżej podaję 2 rozdział Listu do Rzymian (na bazie przekładu Living Bible), który dobrze oddaje omawianą sytuację:

 

Możesz mówić: „Jak smutny jest fakt, że tak wielu chrześcijan nie rozumie zasad Nowego Przymierza, które dla nas są bardzo jasne”. Ale poczekaj! Czy uczciwie badasz swoje życie i sprawdzasz, czy jest ono lepsze od życia ludzi, którzy nie rozumieją czym jest Nowe Przymierze? Zadowalasz się tylko teoretyczną wiedzą na temat Nowego Przymierza, czy faktycznie zacząłeś żyć w Nowym Przymierzu?


Wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy i że nie jest stronniczy. Człowiek może uważać, że Bóg potępia innych ludzi za złe uczynki, lecz całkowicie pomijać ten fakt, gdy samemu tak postępuje, ponieważ uważa, że żyje pod łaską. Jednak tak naprawdę, to Bóg okazuje nam wtedy cierpliwość, abyśmy mógli dostrzec, jaki jest nasz rzeczywisty stan w Bożych oczach - ponieważ w swojej dobroci chce doprowadzić do tego, żeby człowiek zaczął osądzać samego siebie i pokutować. Ale Ty możesz myśleć, że wszystko jest z Tobą w porządku tylko dlatego, że rozumiesz czym jest Nowe Przymierze i potrafisz to wyjaśnić innym. Wtedy jesteś jeszcze bardziej zagrożony Bożym sądem, ponieważ nie żyjesz zgodnie z prawdami, których uczysz innych.


Nadchodzi dzień w którym Bóg osądzi zakulisowe życie wszystkich ludzi - ich najskrytsze myśli, ich postawy i motywacje. Wtedy odda każdemu człowiekowi dokładnie to, na co zasłużył - a życie wieczne da tylko tym, którzy cierpliwie pełnili Jego wolę, szukając Jego chwały i czci. Bóg odrzuci wszystkich, którzy mówili, że wiedzą czym jest Nowe Przymierze, lecz ich życie było nacechowane egoizmem, duchową dumą i ukrywanymi grzechami. Będzie to dzień wiecznego smutku zarówno dla tradycyjnych chrześcijan, jak i chrześcijan Nowego Przymierza, którzy żyją w grzechu. Bóg nie jest stronniczy, dlatego chwałą i czcią obdarzy tylko tych, którzy są Mu posłuszni, bez względu na to, jak się określają.


Prawda jest taka, że Bóg osądzi grzech - wszędzie gdzie go znajdzie. Ukarze także pogan za ich grzechy, bo choć oni nie mieli Biblii, to Bóg dał im sumienia, które mówią im, co jest dobre a co złe. Wpisał swoje prawa w ich sumienia, które ich oskarżają lub biorą w obronę.


Jednak chrześcijan Nowego Przymierza żyjących w grzechu osądzi jeszcze surowiej, ponieważ wiedzieli, że jego prawo jest najsprawiedliwsze, lecz nie byli mu posłuszni. Zbawieni nie będą ci, którzy wiedzą jak należy postępować, ale ci, którzy tak postępują. A Bóg więcej oczekuje od tych, którym więcej dał. Więc chrześcijanie żyjący w Nowym Przymierzu nie powinni myśleć, że między nimi a Bogiem jest wszystko w porządku tylko dlatego, że rozumieją Boże prawdy. Ponieważ można sobie tylko wyobrażać, że jest się przyjacielem Boga ze względu na to, że wiemy czego Bóg oczekuje, odróżniamy dobro od zła i rozumiemy zasady Nowego Przymierza. Można się też okłamy-wać, że jest się światłem, które prowadzi innych do poznania głębokich Bożych prawd.


Dlatego najpierw zbadaj samego siebie. Może mówisz innym, żeby nie kradli - a sam odbierasz słowa uznania od innych ludzi za to, czego nie zrobiłeś? Może mówisz innym żeby nie cudzołożyli, a sam pożądasz pięknych kobiet? Może mówisz innym: „Nie czcij bożków”, a sam dorabiasz się na Bogu? Może jesteś dumny z faktu, że wiesz na czym polega Nowe Przymierze z Bogiem, ale hańbisz Go swoim stylem życia.

 

Znajomość prawd Nowego Przymierza ma wartość tylko wtedy, gdy według nich żyjemy. Jeśli nie żyjesz zgodnie z jego zasadami, to nie jesteś lepszy od żadnego innego człowieka. A jeśli jacyś inni chrześcijanie (na których patrzysz z góry) przestrzegają Bożych praw, to Bóg im to wynagrodzi nawet wtedy, jeśli nie rozumieją na czym polega Nowe Przymierze. W dzień sądu będzie im lżej niż Tobie, który poznałeś Boga i Jego obietnicae, ale nie żyłeś zgodnie z nimi.

 

Chrześcijaninem Nowego Przymierza nie jest ten, kto należy do ewangelicznego zboru i zna Boże prawdy. Prawdziwymi chrześcijanami są tylko ci, których serca są zawsze blisko Boga, ponieważ osądzają samego siebie, dzięki czemu każdego dnia żyją zwycięskim życiem. Bóg nie szuka osób, które wierzą we właściwe doktryny, lecz takich, którzy pozwalają Duchowi Świętemu przemieniać swoje umysły i serca, codziennie naśladując Jezusa. Dlatego na Bożą pochwałę w dniu sądu mogą liczyć Tylko ci, którzy wykazują właśnie takie zmiany.

 

 

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

 

 

                                                                                           Zac Poonen

 

 

 

 

Christians Who Think They Have Understood The New-Covenant / 12.07.2019

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <