CO ODRÓŻNIA KOŚCIÓŁ PANA JEZUSA OD SEKT

 

Kościół Jezusa Chrystusa mówi zawsze tak samo jak Pismo Święte.

 

W Kościele Jezusa Chrystusa nie ma przywódców, bo to rola naszego Pana.

 

Kościół Jezusa Chrystusa to nowonarodzeni ludzie, a nie organizacja religijna i jej budynki.

 

W Kościele Jezusa Chrystusa wszyscy są równi - nie ma podziału na ważnych i ważniejszych.

 

W Kościele Jezusa Chrystusa, nikt nikomu nie mówi co ma robić, bo dziecmi Bożymi są ci których prowadzi Duch Święty, a nie człowiek.

 

W Kościele Jezusa Chrystusa żaden brat nie wiąże i nie manipuluje ludźmi, bo to od zawsze robi diabeł i jego słudzy poprzez wszystkie religie tego świata.

 

W Kościele Jezusa Chrystusa jedyną wykładnią prawdy, etyki i zasad działania jest Pismo Święte, nie zaś jacyś pośrednicy czy przewodnicy duchowi (liderzy, animatorzy czy jakiś ''nieomylny'' przywódca), gdyż to jest element wierzeń wszystkich religii wschodu oraz filozofi New Age.

 

Kościół Jezusa Chrystusa został powołany do głoszenia ewangelii, nauczania i trwania w nauce Pana Jezusa, a nie do narzucania, wymuszania czy egzekwowania jakiś zachowań czy postaw.

 

Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi (1Kor 7:23). Bo ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (Rzym 8:14-15)

 

CHARAKTERYSTYKA SEKTY

 

Kult destrukcyjny lub inaczej sekta, to zorganizowana grupa ludzi, która w swej działalności agitacyjnej bądź handlowej, posługuje się zamierzonym podstępem, oszustwem lub psychomanipulacją w celu psychicznego zniewolenia upatrzonej ofiary, stanowiąc tym samym bezpośrednie zagrożenie dla jej rodziny, wolności osobistej i zdrowia psychicznego.

 

Sekty charakteryzuje nieomylny i nietykalny przywódca – tzw. monopolizacja autorytetu.


Sekty uzależniają zbawienie od przynależności, oraz od posłuszeństwa celom przywódcy

 

Sekty kładą bardzo silny nacisk na przymusowe łożenie pieniędzy

 

Sekty nie prowadzą ludzi do Boga, ale uzależniają od siebie

 

Sekty charakteryzuje niejawność planów i działań przywódcy

 

W sektach obowiązkowa służba jest ważniejsza od najbliższej rodziny

 

Sekty charakteryzuje bardzo silny, piramidalny system kontroli

 

W sektach wszyscy muszą zdawać obowiązkowe relacje z własnego życia i życia innych, poprzez ciągłe relacjonowanie zdarzeń, donosy oraz indywidualne rozmowy z liderami

 

Sekty kontrolują prywatne życie swoich członków, poprzez izolowanie ich od naturalnego otoczenia a nawet i rodzin, jeżeli zaliczają się one do osób myślących krytycznie o ich grupie

 

W sektach obowiązuje absolutny zakaz krytykowania oraz wypowiadania wątpliwości i negatywnych opinii na temat działań przywódcy, liderów oraz zasad funkcjonowania grupy

 

Sekty stosują wymuszoną uległość, poprzez stosowanie presji bądź silnych mechanizmów motywacyjnych, albo bezpośrednie zastraszanie swoich członków

 

W sektach Pan Jezus, Ewangelia i Pismo Święte służą jedynie jako narzędzia do osiągania prywatnych celów przywódców i podporządkowywania sobie ludzi

 

W sektach zauważalny jest brak bojaźni Bożej i stosowana jest manipulacja Bożym Słowem

 

W sektach lojalność wobec ludzi stawiana jest wyżej od połuszeństwa Słowu Bożemu

 

W sektach wpaja się mistyczne postrzeganie przywódców i przeduchawianie rzeczywistości

 

W sektach obowiązuje myślenie w 100% uzależnione od przywódców i interesów grupy

 

W sektach nie ma jasnych zasad działania, ale cel przywódcy wytycza metody działania

 

Przywódcy sekt kojarzą ludzi i decydują o zawieraniu przez nich związków małżeńskich 

 

W sektach działa żelazna zasada ''albo jesteś z nami, albo przeciwko nam'', w myśl której, każdy odchodzący musi zostać zdyskredytowany w oczach reszty członków

 

Sekty działają zawsze poprzez psychomanipulacje i wypaczanie myślenia swoich ofiar

 

 

Wbrew obiegowej opini, najprościej nie manipuluje się ludźmi prostymi,
ale osobami chorobliwie ambitnymi, silnie zakompleksionymi oraz idealistami.

Zawsze jednak są to ludzie nie posiadający stałego i niezmiennego systemu wartości.
Jedyny stały i od zawsze niezmienny system wartości nakreśla wyłącznie Pismo Święte.

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 
wyświetl   ⇒    

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU AUTOR