Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

BÓG PATRZY NA SUMIENNOŚĆ W MAŁYCH RZECZACH

 

W pierwszej Księdze Królewskiej 19:19-21 czytamy o tym, jak Eliasz powołał Elizeusza, gdy ten ciężko pracował na swoim polu.

 

Po pierwsze zwróć uwagę na to, że Bóg zawsze powołuje tych, którzy sumiennie wykonują swoje codzienne zajęcia. Również Mojżesz był wierny i sumiennie zajmował się owcami swojego teścia, gdy Pan Bóg powołał go do służby. Dawid zajmował się owcami. W ich obronie walczył nawet z lwami i niedźwiedziami. Amos również był wiernym pasterzem. Piotr, Jakub, Jan i Andrzej byli ciężko pracującymi rybakami. Mateusz siedział przy stole pracując nad rozliczeniami. Nigdzie, ani w Starym ani w Nowym Testamencie nie widzimy, by Pan powołał do służby lenia.

 

Eliasz nie poszedł do domu Elizeusza, gdy ten mocno spał by go powołać do służby, ponieważ wynikało by z tego, że Elizeusz był leniwym człowiekiem. Jezus również nie udał się do domu Piotra wieczorem aby go powołać, ale powołał go gdy Piotr łowił ryby.

 

Wszystkie te przykłady pokazują nam, że Bóg chce abyśmy najpierw wiernie i sumiennie wykonywali swoje zawodowe zajęcia, zanim powoła nas do swojej służby. Bo jeśli nie jesteś wierny w rzeczach ziemskich, jak możesz być wierny w rzeczach niebiańskich? Jeśli jesteś młody i wciąż mieszkasz z rodzicami, to bądź wiernym synem lub wierną córką w domu.

 

Po drugie, zwróć uwagę na to, że wszyscy ci mężowie porzucili wszystko aby służyć Panu, gdy On ich zawołał. Widzimy to na przykładzie Piotra, Jana, Mateusza i Elizeusza. Bóg szuka tylko takich, którzy natychmiast i całym sercem odpowiedzą na Jego wołanie.

 

Tacy ludzie, aby mieć wtedy pewność, mogą szukać potwierdzenia u bogobojnych mężów, żeby sprawdzić czy czasem nie działają pod wpływem emocji. Jednak gdy tylko są pewni, to działają szybko. Bóg może cię również dzisiaj powołać w taki sposób do służby, bo czasami Jego służba wymaga natychmiastowego posłuszeństwa, całkowitego oddania i ciężkiej pracy.

 

Bóg nas testuje w naszych codziennych obowiązkach, aby sprawdzić czy jesteśmy sumienni. Jeśli poproszono cię abyś posprzątał swój pokój, a ty czynisz to niedbale i niechlujnie, to ja wątpię aby Bóg kiedykolwiek powołał cię do jakiejś służby. Ponieważ jeśli w byle jak sprzątasz swój pokój, to prawdopodobnie w taki sam sposób oczyszczasz swoje serce. Jak więc Bóg może użyć cię do oczyszczania Jego kościoła? Właśnie w takich małych rzeczach sprawdza cię Bóg.

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/wftw/god-looks-for-faithfulness-in-little-things-0

 

Tł. www.chlebznieba.pl


 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <