Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

NIEWIARA JEST KORZENIEM
WSZYSTKICH INNYCH GRZECHÓW

 

W 1 Liście Jana 2:6 napisano: „Kto mówi, że w nim mieszka, powinien tak postępować jak on postępował”. W jaki sposób postępował Jezus? Czy odnosił zwycięstwo tylko czasami, czy w większości wypadków, czy cały czas? Odpowiedź znamy wszyscy. Był kuszony we wszystkim jak my, ale nigdy nie zgrzeszył.

„Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi,
lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hebr 4:15)

Przykazano nam również abyśmy postępowali tak jak On postępował. Czy jest to możliwe tutaj na ziemi? Czy Bóg przykazałby nam robienie czegoś, czego nie możemy wykonać? Nie. To jest wykluczone. Nawet nasi ziemscy ojcowie nie mają nierealnych oczekiwań względem swoich dzieci! Tym bardziej Bóg!

 

Jedno z najsmutniejszych stwierdzeń napisanych w nowym testamencie jest w Ewangelii Mateusza 13:58: „i nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary”. Podobnie napisano w ewangelii marka 6:5: „i nie mógł tam dokonać żadnego cudu...”. Jezus chciał dokonać wielkich cudów w swoi rodzinnym mieście. Jednak był ograniczony niewiarą ludzi. Niewiara związuje ręce Wszechmocnego tak, że nie może uczynić nam tego co by chciał.

 

Zastanów się, czy Bóg chciał uczynić w twoim życiu jakieś cuda, których nie mógł uczynić z powodu twojej niewiary. Czy ktokolwiek z nas będzie musiał usłyszeć podczas Sądu Ostatecznego słowa: „Nie mogłem uczynić wszystkiego tego co chciałem dla ciebie i przez ciebie z powodu twojej niewiary”? Jakże nasze serce wypełniłoby się smutkiem gdybyśmy usłyszeli to pod koniec naszego ziemskiego życia! Dobrze jest pomyśleć o tym teraz.

 

Ta sama zasada odnosi się również do zwycięstwa nad grzechem. Możemy się modlić, pościć, pragnąć i nadal niczego nie osiągnąć, dopóki nie uwierzymy, że Bóg może to zrobić i, że poprowadzi nas do takiego życia.

 

Szatan wie, że nie możesz niczego otrzymać od Boga inaczej, jak tylko przez wiarę. Możesz się więc domyśleć, jak bardzo będzie chciał pozbawić twoje serce wiary. Niewiara jest większym zagrożeniem niż kłamstwo czy cudzołóstwo, ponieważ te grzechy są łatwo rozpoznawalne, podczas gdy niewiara nie jest postrzegana jako grzech.

 

List do Hebrajczyków 3:12 mówi: ”Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego”. Niewierzące serce może spowodować, że odpadniemy od Boga. Dla tego niewiara jest korzeniem wszystkich innych grzechów.

 

List do Rzymian 6:14 stwierdza: ”Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską”. Tutaj Duch Święty mówi nam bardzo wyraźnie, że gdy jesteśmy pod łaską, grzech nie może mieć mocy nad nami. To jest tak wyraźnie napisane, że nawet dziecko to zrozumie. Pomimo tego, wielu wierzących wciąż nie wierzy, że może żyć w pełnym zwycięstwie nad grzechem. Bóg chce abyś żył w zwycięstwie. Nie ma znaczenia jak brudne są twoje myśli albo jak długo byłeś pokonany przez gniew. Pan może uwolnić cię całkowicie i dać ci czyste serce. Jednak nie może tego uczynić dopóki nie uwierzysz.

 

Biblia mówi, że to, w co wierzymy w naszym sercu, powinniśmy wyznawać ustami. List do Rzymian 10:10 stwierdza: „Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu”. To jest bardzo ważna zasada - bo poprzez wyrażanie treści naszymi ustami manifestujemy naszą wiarę. To z kolejności prowadzi do uwolnienia nas od mocy grzechu. Powinniśmy więc wypowiadać słowa naszego świadectwa szatanowi, mówiąc „Wierzę, że Bóg poprowadzi mnie do życia w zwycięstwie nad grzechem”. W ten sposób zwyciężamy szatana.

„A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego,
i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Obj. Jana 12:11).

Wypowiadaj to za każdym razem gdy upadasz, aż do momentu gdy zwycięstwo stanie się rzeczywistością w twoim życiu. Nie zniechęcaj się jeżeli to nie nastąpi w ciągu jednego dnia. Bóg z pewnością uhonoruje wyznanie twojej wiary.

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <