Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE                 

 

KWALIFIKACJE STARSZYCH

 

W Księdze Powtórzonego Prawa 1:13, widzimy jak Mojżesz udziela rad odnośnie wyboru starszych Izraela. On chce aby szukano ludzi z trzema cechami - mądrość, rozeznanie i doświadczenie.

 

Pierwszym wymogiem była mądrość. Mądrość to nie jest wiedza. Wiedza pochodzi z nauki. Ci, którzy mają wiele wiedzy rywalizują pod tym względem. Natomiast mądrość zdobywasz podczas przechodzenia różnych prób. Tak więc, mądrość otrzymują tylko ci, którzy są wierni. Mądrość, to umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktycznych sytuacjach. Można mieć wiedzę biblijną, ale nie mieć Bożej mądrości. Księga Przypowieści Salomona dużo mówi o szukaniu mądrości, która nie polega na znajomości Pism, lecz na poznaniu Boga. Biblia jest środkiem, dzięki któremu można otrzymać mądrość i poznanie Boga. Wiele osób studiujących biblię tylko zdobywa wiedzę. Jednak drzewo poznania niesie śmierć, bo wiedza, podnosi samoocenę (1Kor 8:1). Tylko drzewo życia daje mądrość, która uczy nas jak żyć i jak reagować na różne sytuacje w życiu. Więc mądrość jest pierwszym wymogiem dotyczącym starszych.

 

Drugim wymogiem jest rozróżnienie. Zdolność rozeznawania tego, co pochodzi od Boga od tego, co jest z ludzi, jest dzisiaj jedną z największych potrzeb. Nie chodzi tutaj o rozróżnienie tego, co jest Boże, a co demoniczne - bo to jest bardzo łatwe, ale tego, co jest z Boga, a co z człowieka; co jest z ducha, a co z duszy.

 

Czasami ludzie mówią: „Jesteśmy tylko ludźmi”. Jednak Paweł ganił Koryntian za to, że postępują jak wszyscy ludzie (1Kor 3:3). Nie mamy postępować tak jak wszyscy ludzie. Mamy postępować tak jak Jezus Chrystus. „Kto mówi, że w nim mieszka, powinien tak postępować, jak On postępował” (1J 2:6). Bardzo łatwo można rozróżnić duchowego człowieka od cielesnego człowieka, który żyje w grzechu. Ale musimy być w stanie rozróżnić pomiędzy człowiekiem duchowym i tzw. duszewnym - który opiera się wyłącznie na racjonalnych rozwiązaniach. Gdy słuchasz jakiegoś człowieka, to powinieneś umieć rozpoznać, czy to pochodzi z Ducha czy z intelektu. To, co pochodzi z ludzkiej głowy, trafi wyłącznie do głów innych ludzi. Ale to, co wychodzi od Ducha, trafi także do serc innych ludzi. Jezus zawsze mówił z Ducha. Musimy uczyć się mówić z naszego Ducha. Biblia jest adresowana do naszych serc, a nie do naszych głów. Dlatego psalmista mówi: „W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie” (Ps 119:11).

 

Trzecim wymogiem jest doświadczenie. Mądrości można nabyć wiele, nawet gdy jesteś młody. Można mieć nawet rozeznanie. Jednak żeby być pobożnym starszym, potrzeba jeszcze doświadczenia - a to wymaga czasu. Doświadczenia nabywa się poprzez poznawanie Bożej mocy i doznawanie zachęty w trudnych sytuacjach (2Kor 1:4), a siła, którą wtedy nabywamy jest tym, co w naszej służbie dajemy innym.

 

Mojżesz ostrzegał sędziów, aby nigdy nie byli stronniczy i tak samo traktowali małych i wielkich (5Moj 1:17). Bardzo ważnym wymogiem odnośnie starszych jest to, aby nie działali na korzyść osób zamożnych.

 

Gdy byłem młodym wierzącym to zauważyłem, że w każdym zborze do którego trafiałem, w radzie zasiadali ludzie, którzy byli wpływowymi osobami w społeczeństwie, np: urzędnikami państwowymi lub bogatymi biznesmenami. Zastanawiałem się wtedy, dlaczego tak jest? Przecież nie każdy wielki człowiek jest osobą duchową. Tak naprawdę, to Biblia mówi, że „Bóg wybrał ubogich w oczach tego świata, aby byli bogaci w wierze” (Jk 2:5). Natomiast ci ludzie byli wybierani na starszych ze względu na ich ziemskie wpływy. Nic dziwnego, że te wszystkie zbory bardzo szybko zeszły na złą drogę. One wykazywały stronniczość, przed czym jesteśmy ostrzegani w 2 rozdziale Jakuba. Postanowiłem wtedy, że jeśli kiedykolwiek Pan mnie użyje do zakładania zborów, to będę powoływał na starszych wyłącznie osoby duchowe, a nie wpływowe. I tak robimy we wszystkich zborach, które Pan stworzył naszymi rękami.

 

Mojżesz powiedział do starszych: „Nie bójcie się nikogo” (werset 17), ponieważ jeśli chcesz być starszym, to nie możesz się bać żadnego człowieka.

 

 

                                                                                          Zac Poonen

 

 

Qualifications for Leadership / 5.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <