Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

DWIE OBIETNICE Z KSIĘGI ZACHARIASZA

 

Zachariasz miał służbę zachęcania. W tym czasie Żydzi wrócili z Babilonu gdzie byli gnębionymi niewolnikami, dlatego byli biedni, przestraszeni i zniechęceni. Nie byli kulturalni, wytworni ani bogaci, tak jak ich przodkowie, dlatego Zachariasz został powołany, aby ich zachęcić.

 

W Księdze Zachariasza 2:5 (BW 2:9), Pan powiedział: „Ja będę ścianą ognia wokół niego i będę chwałą pośród niego! (Kościoła)”. Boży Kościół nie ma ziemskich ram. Do niego nie można się zapisać, poprzez akceptacje jego doktryn. Każdy, kto chce być częścią prawdziwego kościoła, musi przejść przez ścianę ognia, która spala ludzkie pożadliwości, ambicje i chęć egoistycznego życia. Tylko w taki sposób można się stać się częścią Ciała Chrystusa.

 

Wyobraź sobie miasto otoczone ścianą ognia. Jak można do niego wejść? Tylko przechodząc przez ognień. Wtedy spłonie wszystko, co ma być spalone. Przetrwa tylko to, co jest niepalne. „Nasz Bóg jest ogniem trawiącym” (Hebr 12:29). „Kto może mieszkać z ogniem trawiącym?” (Iz 33:14).

 

W dzisiejszych czasach, kaznodzieje starają się zgasić ten ogień, aby do kościoła mógł się przyłączyć każdy człowiek, nie musząc rezygnować z świeckiego myślenia, własnych ambicji i miłości do tego świata. Możesz być pewien, że w takich kościołach nie ma Boga, ponieważ wokół Kościoła w którym mieszka Bóg, zawsze będzie ściana ognia.

 

Następnie Bóg mówi: „i będę chwałą pośród niego”. Jeśli chcemy, aby w Kościele była Boża chwała, wtedy trzeba pozwolić, aby wokół kościoła była ściana ognia. Te dwie rzeczy idą w parze. Gdy myślisz, że Boże standardy są zbyt wysokie, wtedy gasisz tę ścianę ognia i w takim kościele nie będzie Bożej chwały. Kiedy gaśnie ściana ognia, wtedy odchodzi też Boża chwała. To jest bardzo ważna doktryna. Jednak sama doktryna nie jest ścianą ognia. Ścianą ognia jest Bóg. Dlatego najważniejszą rzeczą w kościele nie jest doktryna, lecz Boża chwała. Jeśli jest tam Boża chwała, to będzie i zdrowa doktryna. Jeśli nie ma Bożej chwały, to sama zdrowa doktryna jest bezużyteczna.

 

„Uciekajcie z Babilonu, mówi PAN. Uciekajcie do Jeruzalem” (Zach 2:6-7 - BW 2:10-11). To jest słowo, które trzeba głosić ludowi Bożemu, także dzisiaj! Każdy wierzący musi dokonać wyboru i wyjść z Babilonu. Bóg nie łapie ludzi z kołnierz i nie wyciąga siłą. To jest indywidualna odpowiedzialność i każdy sam musi podjąć decyzję. Osobiście nie chce być częścią żadnego systemu religijnego, który nie trzyma się Boga i Jego Słowa. Natomiast z całego serca chcę być częścią Bożego ludu, który przechodzi przez ogień i pośród którego jest Boża chwała.

 

Jeśli starasz się budować kościół, to buduj go w taki właśnie sposób. Budowanie kościoła w jakikolwiek inny sposób jest bezcelowe. Jednak, żeby budować taki kościół, wtedy trzeba płacić cenę. Nie można kopiować wzorców z zewnątrz i tworzyć ich reprodukcji. Najpierw Bóg musi wypalić wszystko w Twoim życiu, co musi być wypalone, a dopiero potem możesz zacząć budować kościół, który będzie Mu się podobał. Upewnij się więc, czy zostały już wypalone wszystkie Twoje ziemskie ambicje. Upewnij się, że kochasz wszystko to, co kocha Bóg i nienawidzisz wszystkiego, czego nienawidzi Bóg. Dopiero wtedy będziesz osobą, którą Bóg może użyć do budowy swojego Kościoła.

 

 

                                                                                             Zac Poonen

 

 

 

Two Lovely Promises from Zechariah / 28.01.2018

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <