PIĘĆ GRZECHÓW, KTÓRYCH JEZUS
NIENAWIDZI NAJBARDZIEJ

 

Gdy człowiek wzrasta duchowo, to odkrywa, że Boża sprawiedliwość nie jest tylko zewnętrzna. Odkrywamy, że grzech może być też wewnętrzny. Gdy mówimy o Bożej sprawiedliwości, to większość ma na myśli dekalog. Jednak sprawiedliwość Nowego Przymierza nie opiera się na Prawie Mojżesza, lecz jest mierzona według miary życia Jezusa. Patrząc, które grzechy najczęściej piętnował Jezus, widzimy czego Jezus najbardziej nienawidził. Kiedy człowiek zaczyna widzieć te pięć grzechów, to odkrywa, że żadnego z nich nie ma w dekalogu.

 

1. OBŁUDA


Obłuda to stwarzanie wrażenia, że jesteśmy bardziej święci niż w rzeczywistości. Obłuda jest tym samym, co fałsz. Jezus obłożył obłudę siedmiokrotnym przekleństwem (Mt 23 13-29), bo obłuda jest kłamstwem, które można wypowiadać bez otwierania ust. Gdy Ananiasz udawał, że jest całym sercem uczniem Jezusa, to okłamał Ducha Świętego bez wypowiedzenia jednego słowa (Dz 5:1-5).

 

Jezus powiedział, że faryzeusze są wewnątrz pełni łupiestwa i pożądliwości (Mt 23:25), co oznaczało, że chodzi im tylko o to, aby bezwzględnie zaspokajać swoje pożądliwości. Przed ludźmi udają bogobojnych, ponieważ studiują pisma, poszczą, modlą się i oddają dziesięcinę. Wielu ludzi dzisiaj potrafi się długo modlić w miejscach publicznych, lecz w swoich domach w ogóle się nie modlą. Obłudnikami jesteśmy wtedy, gdy chwalimy Boga w niedzielę, nie mającna co dzień ducha dziękczynienia w swoim sercu. Bóg patrzy na nasze serca. Mądre panny miały ukryte zapasy oliwy w swoich naczyniach, a głupie panny nie miały żadnego zapasu. Ich oliwa wystarczyła na chwilowe zapalenie lampy, tylko po to, aby mieć świadectwo przed ludźmi (Mt 25:1-4). Gdy słyszymy, że jakiś chrześcijański lider popada w cudzołóstwo, to musimy mieć świadomość, że to nie był nagły wypadek, tylko owoc długiego okresu wewnętrznej niewierności. Taki człowiek był obłudnikiem na długo przed upadkiem!

 

2. DUCHOWA PYCHA


Duchowa pycha jest grzechem, który najczęściej występuje wśród ludzi dążących do świętości. Wszyscy znamy historię o samo sprawiedliwym faryzeuszu, który nawet w modlitwie gardził innymi ludźmi (Łk 18:9-14). Niestety, ale większość publicznych modlitw nie jest kierowana do Boga, bo ich celem jest zrobienie wrażenia na słuchaczach. Faryzeusz z tej przypowieści zapewne nie był gorszy od innych, ale Jezus nienawidzi dumy z własnych dokonań, a szczególnie tej, która wyzwala pogardę do innych. To właśnie duchowa pycha sprawia, że jedni wierzący nieustannie oceniają innych wierzących. Celnik został wywyższony przez Boga, bo widział siebie jako grzesznika gorszego od innych. Tak samo każdy człowiek, który uczciwie przychodzi do Boga, widzi siebie jako największego z grzeszników.

 

Jezus powiedział, że najskromniejszy człowiek na ziemi, będzie w niebie największy (Mt 18:4), bo w Królestwie Bożym największą wartością jest pokora. Widzimy to w Księdze Objawienia, gdy ci, którzy otrzymali korony, zdejmują je przed Panem uznając, że tylko On zasłużył na koronę (Obj 4:10-11). Jezus powiedział, że gdyby nawet udało nam się przestrzegać wszystkich przykazań, to nadal będziemy tylko nieużytecznymi sługami, którzy nie robią niczego więcej niż to, czego od nich się oczekuje (Łk 17:10). Tak właśnie powinniśmy mówić o sobie, aby nie upaść!

 

3. NIECZYSTOŚĆ


Nieczystość najczęściej wchodzi do naszych serc przez oczy i uszy. Następnie ujawnia się poprzez nasze członki; szczególnie przez język i oczy. Więc, każdy kto chce być czysty, musi być szczególnie ostrożny na co patrzy i czego słucha. Jezus nienawidzi nieczystości tak bardzo, iż powiedział swoim uczniom, że powinni być gotowi wyłupić sobie oko i odciąć dłoń, niż trwać przez nie w jakimkolwiek grzechu (Mt 5:27-29). Lekarze zlecają amputację ręki lub usunięcie oka tylko wtedy, gdy jest tak źle, że bez ich usunięcia umrze całe ciało.

 

My musimy to zrozumieć, także w stosunku do grzechu, bo grzech też jest poważną sprawą, która może zagrozić naszemu życiu. Jednak większość wierzących nie zdaje sobie z tego sprawy, dlatego w niedbały sposób używa swojego języka i oczu. Gdy jesteśmy kuszeni do grzechu, to nasze oczy i język powinny być niewzruszone jak u ludzi ślepych i głuchoniemych. Takie jest przesłanie tych słów Jezusa.

 

4. OBOJĘTNOŚĆ NA POTRZEBY INNYCH

 

Jezus się gniewał i zasmucił, gdy przywódcy religijni nie chcieli, aby uzdrowił człowieka tylko dlatego, że był szabat. Tłumaczenie Living Bible mówi, że: ''Jezus był głęboko poruszony ich obojętnością na potrzeby innych ludzi" (Mk 3:05). Jako chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani do czynienia dobra wszystkim, a zwłaszcza dzieciom Bożym (Gal 6:10). Jezus powiedział, że ci, którzy nic nie robią, aby pomóc braciom będącym w potrzebie, w dniu sądu będą wyrzuceni z Jego obecności (Mt 25:41-46).

 

Możesz nie mieć daru uzdrawiania, ale z całą pewnością możesz odwiedzać i zachęcać chorych. To jest wszystko, czego Pan od nas oczekuje. Bogacz z przypowieści trafił do piekła, bo nie dbał o Łazarza; swojego brata w wierze, który tak samo jak on był Żydem i synem Abrahama.

 

W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, Jezus wskazuje na kapłana i lewitę jako obłudników, ponieważ nie okazali miłosierdzia rannemu bliźniemu, który leżał przy drodze. Biblia mówi, że wiara tych, którzy widzą braci w potrzebie i nic nie robią jest martwa (Jk 2:15-17). Gdy tacy ludzie mówią, że narodzili się na nowo, to oszukują samych siebie, bo nie mają Bożej miłości w swoich sercach (1J 3:17). Jezus wypowiada się bardzo jednoznacznie w tych sprawach, bo nienawidzi, kiedy człowiek skupia się na własnej religijności, ale nie chce pomóc bliźniemu w potrzebie.

 

5. NIEWIARA


Cztery powyższe grzechy uznaje za grzech większość wierzących. Jednak, gdy chodzi o niewiarę, to większość wierzących postrzega ją jako słabość, a nie jako grzech. Dlatego nie uczą się nienawidzić niewiary tak samo, jak innych grzechów. A Biblia uczy, że niewierzące serce jest tym samym, co złe serce (Hbr 3:12).

 

Jezus siedem razy zganił swoich uczniów za niewiarę (Mt 06:30, 08:26, 14:31, 16:8, 17:17-20; Mk 16:14; Łk 24:25). Wydaje się, że On prawie nigdy nie karcił swoich uczniów za inne rzeczy! Niewiara jest obrazą Boga, bo w ten sposób pokazujemy, że Bóg nie troszczy się o nas i nie prowadzi swoich dzieci, tak samo, jak źli ojcowie nie troszczą się o swoje dzieci i nie wychowują ich.

 

W dzisiejszych czasach jest też głoszona fałszywa wiara, jako sposób otrzymywania od Boga rzeczy materialnych. Ale to nie jest wiara o której mówi Jezus. Jezus chce, abyśmy mieli wiarę, którą będziemy żyli każdego dnia. Zwycięstwo nad depresją, złym nastrojem i zniechęceniem można osiągnąć tylko wtedy, gdy wierzymy w kochającego Ojca w niebie, oraz w Jego obietnice, które nam dał w Słowie Bożym.

 

W dwóch miejscach Biblii można przeczytać, że Jezus się zdziwił. Pierwszy raz, gdy zobaczył u ludzi wiarę, a drugi raz, gdy zobaczył niewiarę (Mt 8:10; Mk 6:06). Jezus bardzo się cieszył, gdy widział u ludzi wiarę, lecz był też mocno rozczarowany, gdy zobaczył, że ludzie nie chcą zaufać kochającemu Ojcu w niebie.

 

Teraz, gdy rozumiesz czego najbardziej nienawidzi Jezus, znienawidzenie tych pięciu grzechów powinno stać się twoim celem.  A gdy zobaczysz te grzechy w swoim życiu, to bezwzględnie je krzyżuj. Wielu kaznodziejów regularnie czyta te artykuły tylko po to, aby uporządkować swoje kazania. Ostrzegam ich wszystkich: szatan będzie was nakłaniał do korzystania z tego artykułu, abyście mogli dostać dobrą ocenę za swoje kazanie! Jednak w pierwszej kolejności musisz znienawidzić te grzechy w swoim życiu, wtedy będziesz głosił Słowo Boże z autorytetem. W przeciwnym razie będziesz kolejnym faryzeuszem, jak większość kaznodziejów na tym świecie. Kto ma uszy zdolne do słuchania, niechaj słucha.

 

 

                                                                                                            Zac Poonen

 

 


www.cfcindia.com/article/five-sins-that-jesus-hated-most


tł. www.chlebznieba.pl©

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA