Zasady publikacji kazań z tego folderu  ©  na platformie YouTube i innych stronach www    

 

          →  TUTAJ ZNAJDZIESZ KAZANIA RÓŻNYCH INNYCH AUTORÓW I PIEŚNI  ←         

 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA
Odtwórz Strzeż się izmów i polegaj na słowach Boga 2023-07-05 Strzeż się izmów i polegaj na słowach Boga Szymon Matusiak
Odtwórz Wielkość Boga i małość człowieka 2023-06-20 Wielkość Boga i małość człowieka Szymon Matusiak
Odtwórz Wdzięczni Bogu 2023-05-12 Wdzięczni Bogu Szymon Matusiak
Odtwórz Jak rozumieć pewność zbawienia 2023-05-09 Jak rozumieć pewność zbawienia Szymon Matusiak
Odtwórz Modlitwy, których wysłuchuje Bóg 2023-05-05 Modlitwy, których wysłuchuje Bóg Szymon Matusiak
Odtwórz Bóg miłości w Starym Przymierzu 2023-04-21 Bóg miłości w Starym Przymierzu Szymon Matusiak
Odtwórz Odważni uczniowie Chrystusa 2023-03-27 Odważni uczniowie Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Dyscyplina duchowa i post 2023-03-01 Dyscyplina duchowa i post Szymon Matusiak
Odtwórz Uczniowie Pana Jezusa 2023-02-27 Uczniowie Pana Jezusa Szymon Matusiak
Odtwórz Przywództwo według Chrystusa 2023-02-02 Przywództwo według Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Cele istnienia Kościoła 2023-01-23 Cele istnienia Kościoła Szymon Matusiak
Odtwórz Chrystus umiłował Kościół 2023-01-16 Chrystus umiłował Kościół Szymon Matusiak
Odtwórz Ważne lekcje z Księgi Aggeusza 2023-01-03 Ważne lekcje z Księgi Aggeusza Szymon Matusiak
Odtwórz Odwieczny i potężny Syn Boga 2022-12-27 Odwieczny i potężny Syn Boga Szymon Matusiak
Odtwórz Naśladuj Chrystusa 2022-12-21 Naśladuj Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Jesienne dylematy 2022-10-24 Jesienne dylematy Szymon Matusiak
Odtwórz Ograniczona wartość ludzkiej oceny 2022-09-07 Ograniczona wartość ludzkiej oceny Szymon Matusiak
Odtwórz Bezgrzeszny Chrystus 2022-08-08 Bezgrzeszny Chrystus Szymon Matusiak
Odtwórz Niepełna ewangelia 2022-05-18 Niepełna ewangelia Szymon Matusiak
Odtwórz Chrystus powstał z martwych 2022-05-11 Chrystus powstał z martwych Szymon Matusiak
Odtwórz Pouczenia na trudne czasy 2022-04-11 Pouczenia na trudne czasy Szymon Matusiak
Odtwórz Proste i całkowite posłuszeństwo 2022-03-29 Proste i całkowite posłuszeństwo Szymon Matusiak
Odtwórz Dwanaście zasad Hioba 2022-03-09 Dwanaście zasad Hioba Szymon Matusiak
Odtwórz Bóg ochroną naszego życia 2022-02-19 Bóg ochroną naszego życia Szymon Matusiak
Odtwórz Psalm 22 - Dawid i Mesjasz 2022-01-27 Psalm 22 - Dawid i Mesjasz Szymon Matusiak
Odtwórz Życie prawdą na co dzień 2021-12-22 Życie prawdą na co dzień Szymon Matusiak
Odtwórz Dlaczego chrześcijanie są prześladowani 2021-12-14 Dlaczego chrześcijanie są prześladowani Szymon Matusiak
Odtwórz Biblijna nadzieja dla zmarłych 2021-12-06 Biblijna nadzieja dla zmarłych Szymon Matusiak
Odtwórz Prawdziwa mądrość 2021-11-23 Prawdziwa mądrość Szymon Matusiak
Odtwórz Boża miłość do zagubionych 2021-11-08 Boża miłość do zagubionych Szymon Matusiak
Odtwórz Natura Biblijnej wiary 2021-09-30 Natura Biblijnej wiary Szymon Matusiak
Odtwórz Psalm 90 - Pamiętaj o wieczności 2021-09-20 Psalm 90 - Pamiętaj o wieczności Szymon Matusiak
Odtwórz Psalm 50 - Bóg jako sędzia 2021-09-13 Psalm 50 - Bóg jako sędzia Szymon Matusiak
Odtwórz Grzech przeciwko Duchowi Świętemu 2021-08-06 Grzech przeciwko Duchowi Świętemu Szymon Matusiak
Odtwórz Cena braterstwa 2021-07-06 Cena braterstwa Szymon Matusiak
Odtwórz Klucz do owocowania w Chrystusie 2021-06-12 Klucz do owocowania w Chrystusie Szymon Matusiak
Odtwórz List do Tytusa 2 - pobożność w praktyce 2021-05-06 List do Tytusa 2 - pobożność w praktyce Szymon Matusiak
Odtwórz Próby zewnętrzne i wewnętrzne 2021-04-12 Próby zewnętrzne i wewnętrzne Szymon Matusiak
Odtwórz Dobrodziejstwa płynące ze zmartwychwstania Chrystusa 2021-04-08 Dobrodziejstwa płynące ze zmartwychwstania Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Porządek w Kościele 2021-03-29 Porządek w Kościele Szymon Matusiak
Odtwórz Psalm 71 - Prośba o opiekę w starości 2021-03-24 Psalm 71 - Prośba o opiekę w starości Szymon Matusiak
Odtwórz Zbawienne pouczenia 2021-02-24 Zbawienne pouczenia Szymon Matusiak
Odtwórz Na czym polega prawdziwa pobożność 2021-02-16 Na czym polega prawdziwa pobożność Szymon Matusiak
Odtwórz Bądź wierny Bogu 2021-02-05 Bądź wierny Bogu Szymon Matusiak
Odtwórz Mowa i postawa chrześcijanina 2021-01-25 Mowa i postawa chrześcijanina Szymon Matusiak
Odtwórz Aktywna wiara 2021-01-18 Aktywna wiara Szymon Matusiak
Odtwórz Stronniczość w Kościele 2020-12-31 Stronniczość w Kościele Szymon Matusiak
Odtwórz Uzdrowienie przy sadzawce Betezda 2020-10-24 Uzdrowienie przy sadzawce Betezda Szymon Matusiak
Odtwórz Psalm 118 - Lepiej ufać Panu 2020-10-04 Psalm 118 - Lepiej ufać Panu Szymon Matusiak
Odtwórz O czynieniu dobra 2020-09-29 O czynieniu dobra Szymon Matusiak
Odtwórz Nowe stworzenie 2020-09-21 Nowe stworzenie Szymon Matusiak
Odtwórz Jaki jest Bóg cz.2 2020-08-30 Jaki jest Bóg cz.2 Szymon Matusiak
Odtwórz Jaki jest Bóg cz.1 2020-08-30 Jaki jest Bóg cz.1 Szymon Matusiak
Odtwórz Jak czytać i interpretować Biblię cz. 2 2020-08-17 Jak czytać i interpretować Biblię cz. 2 Szymon Matusiak
Odtwórz Jak czytać i interpretować Biblię cz. 1 2020-08-17 Jak czytać i interpretować Biblię cz. 1 Szymon Matusiak
Odtwórz Odmienne drogi zbawienia 2020-08-01 Odmienne drogi zbawienia Szymon Matusiak
Odtwórz Nie wracaj do abecadła 2020-07-18 Nie wracaj do abecadła Szymon Matusiak
Odtwórz Różnoraka służba Ducha Świętego 2020-06-03 Różnoraka służba Ducha Świętego Szymon Matusiak
Odtwórz Prawo a obietnica 2020-05-20 Prawo a obietnica Szymon Matusiak
Odtwórz Czy samo poznanie wystarczy 2020-04-27 Czy samo poznanie wystarczy Szymon Matusiak
Odtwórz Nasze postawy wobec Jezusa 2020-04-20 Nasze postawy wobec Jezusa Szymon Matusiak
Odtwórz Obrona Ewangelii 2020-03-16 Obrona Ewangelii Szymon Matusiak
Odtwórz Potępienie fałszywych ewangelii 2020-02-18 Potępienie fałszywych ewangelii Szymon Matusiak
Odtwórz Dwie przypowieści o modlitwie 2020-01-30 Dwie przypowieści o modlitwie Szymon Matusiak
Odtwórz Uświęcenie 2020-01-06 Uświęcenie Szymon Matusiak
Odtwórz Wielkość Boga a nasze życie 2019-12-16 Wielkość Boga a nasze życie Szymon Matusiak
Odtwórz Cel służby apostolskiej 2019-12-10 Cel służby apostolskiej Szymon Matusiak
Odtwórz Życie w mocy Ducha Świętego 2019-12-02 Życie w mocy Ducha Świętego Szymon Matusiak
Odtwórz Prawdziwa duchowość 2019-11-25 Prawdziwa duchowość Szymon Matusiak
Odtwórz Ostrzeżenie przed zwiedzeniem 2019-11-18 Ostrzeżenie przed zwiedzeniem Szymon Matusiak
Odtwórz Osoba i dzieło Chrystusa 2019-10-28 Osoba i dzieło Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Słowo dla seniorów 2019-10-14 Słowo dla seniorów Szymon Matusiak
Odtwórz Uświęcone życie według 1 Listu Jana cz.4 2019-10-07 Uświęcone życie według 1 Listu Jana cz.4 Szymon Matusiak
Odtwórz Uświęcone życie według 1 Listu Jana cz.3 2019-10-01 Uświęcone życie według 1 Listu Jana cz.3 Szymon Matusiak
Odtwórz Uświęcone życie według 1 Listu Jana cz.2 2019-09-24 Uświęcone życie według 1 Listu Jana cz.2 Szymon Matusiak
Odtwórz Uświęcone życie według 1 Listu Jana cz.1 2019-09-16 Uświęcone życie według 1 Listu Jana cz.1 Szymon Matusiak
Odtwórz Rola człowieka w nawróceniu 2019-08-26 Rola człowieka w nawróceniu Szymon Matusiak
Odtwórz Klucze do szczęścia w Chrystusie 2019-08-13 Klucze do szczęścia w Chrystusie Szymon Matusiak
Odtwórz Poleganie na Chrystusie 2019-07-29 Poleganie na Chrystusie Szymon Matusiak
Odtwórz Co się dzieje z człowiekiem po śmierci 2019-07-19 Co się dzieje z człowiekiem po śmierci Szymon Matusiak
Odtwórz Sposób życia uczniów Chrystusa 2019-07-16 Sposób życia uczniów Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Kościół pełen Ducha Świętego 2019-06-17 Kościół pełen Ducha Świętego Szymon Matusiak
Odtwórz Oddanie dla Chrystusa i Ewangelii 2019-05-28 Oddanie dla Chrystusa i Ewangelii Szymon Matusiak
Odtwórz Zabiegaj o swoje zbawienie 2019-05-06 Zabiegaj o swoje zbawienie Szymon Matusiak
Odtwórz Co zaprowadziło Chrystusa na krzyż 2019-04-23 Co zaprowadziło Chrystusa na krzyż Szymon Matusiak
Odtwórz Powody zahamowania wzrostu duchowego 2019-04-15 Powody zahamowania wzrostu duchowego Szymon Matusiak
Odtwórz Dyscyplina w Kościele 2019-04-01 Dyscyplina w Kościele Szymon Matusiak
Odtwórz Poznanie Boga - 3 - Bóg Ojciec 2019-03-25 Poznanie Boga - 3 - Bóg Ojciec Szymon Matusiak
Odtwórz Poznanie Boga - 2 - Atrybuty Boga 2019-03-16 Poznanie Boga - 2 - Atrybuty Boga Szymon Matusiak
Odtwórz Poznanie Boga - 1 - Poznanie Trójjedynego Boga 2019-03-04 Poznanie Boga - 1 - Poznanie Trójjedynego Boga Szymon Matusiak
Odtwórz Wytrwałość w prześladowaniach i uciskach 2019-02-18 Wytrwałość w prześladowaniach i uciskach Szymon Matusiak
Odtwórz Czuwajmy i bądźmy trzeźwi 2019-02-04 Czuwajmy i bądźmy trzeźwi Szymon Matusiak
Odtwórz Gleba ludzkiego serca 2019-01-28 Gleba ludzkiego serca Szymon Matusiak
Odtwórz Zagrożenia duchowe - 3 - Tania łaska i legalizm 2019-01-21 Zagrożenia duchowe - 3 - Tania łaska i legalizm Szymon Matusiak
Odtwórz Zagrożenia duchowe - 2 - Judaizowanie i antysemityzm 2019-01-13 Zagrożenia duchowe - 2 - Judaizowanie i antysemityzm Szymon Matusiak
Odtwórz Zagrożenia duchowe - 1 - Charyzmania i cesacjonizm 2019-01-06 Zagrożenia duchowe - 1 - Charyzmania i cesacjonizm Szymon Matusiak
Odtwórz Obfitsza sprawiedliwość w relacjach 2018-12-31 Obfitsza sprawiedliwość w relacjach Szymon Matusiak
Odtwórz Nieposłuszeństwo i upadek Salomona 2018-12-24 Nieposłuszeństwo i upadek Salomona Szymon Matusiak
Odtwórz Słowo Boże w życiu męża Bożego 2018-12-17 Słowo Boże w życiu męża Bożego Szymon Matusiak
Odtwórz Życie podobające się Bogu 2018-12-08 Życie podobające się Bogu Szymon Matusiak
Odtwórz Żal do Boga 2018-10-29 Żal do Boga Szymon Matusiak
Odtwórz Troska o nowych wierzących 2018-10-18 Troska o nowych wierzących Szymon Matusiak
Odtwórz Właściwe używanie Słowa Bożego 2018-10-08 Właściwe używanie Słowa Bożego Szymon Matusiak
Odtwórz Wizerunek sługi Bożego 2018-09-30 Wizerunek sługi Bożego Szymon Matusiak
Odtwórz Nadzieja w ciszy i zaufaniu 2018-07-31 Nadzieja w ciszy i zaufaniu Szymon Matusiak
Odtwórz Zbroja Boża 2018-07-03 Zbroja Boża Szymon Matusiak
Odtwórz Dzieci światłości 2018-05-01 Dzieci światłości Szymon Matusiak
Odtwórz Nowe czyste życie 2018-04-16 Nowe czyste życie Szymon Matusiak
Odtwórz Cel usługiwania w Kościele 2018-03-26 Cel usługiwania w Kościele Szymon Matusiak
Odtwórz Jak zachować jedność w Kościele 2018-02-18 Jak zachować jedność w Kościele Szymon Matusiak
Odtwórz Miłość większa niż poznanie 2018-01-21 Miłość większa niż poznanie Szymon Matusiak
Odtwórz Wierność Jezusa Chrystusa 2018-01-07 Wierność Jezusa Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Zrównanie żydów i pogan 2017-12-17 Zrównanie żydów i pogan Szymon Matusiak
Odtwórz Z łaski, czy z uczynków 2017-12-04 Z łaski, czy z uczynków Szymon Matusiak
Odtwórz Łaskawość i miłosierdzie względem innych 2017-11-28 Łaskawość i miłosierdzie względem innych Szymon Matusiak
Odtwórz Wzrost w wierze i poznaniu 2017-11-20 Wzrost w wierze i poznaniu Szymon Matusiak
Odtwórz Siejesz dla ciała, czy dla ducha 2017-09-28 Siejesz dla ciała, czy dla ducha Szymon Matusiak
Odtwórz Życie i służba apostoła Pawła 2017-09-23 Życie i służba apostoła Pawła Szymon Matusiak
Odtwórz Chrystus wzorem pokory 2017-08-14 Chrystus wzorem pokory Szymon Matusiak
Odtwórz Co mówi o zbawieniu Biblia, a co Strażnica 2017-07-16 Co mówi o zbawieniu Biblia, a co Strażnica Szymon Matusiak
Odtwórz Co mówi o Chrystusie Biblia, a co Strażnica 2017-07-09 Co mówi o Chrystusie Biblia, a co Strażnica Szymon Matusiak
Odtwórz Wiedza nie równa się wiara 2017-06-19 Wiedza nie równa się wiara Szymon Matusiak
Odtwórz Duch Święty w Ewangelii Łukasza 2017-06-05 Duch Święty w Ewangelii Łukasza Szymon Matusiak
Odtwórz Duchowe odrodzenie i cielesne zmartwychwstanie 2017-05-23 Duchowe odrodzenie i cielesne zmartwychwstanie Szymon Matusiak
Odtwórz Duchowe życie chrześcijanina 2017-05-15 Duchowe życie chrześcijanina Szymon Matusiak
Odtwórz Doskonała ofiara Chrystusa 2017-05-01 Doskonała ofiara Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Sens zmartwychwstania 2017-04-23 Sens zmartwychwstania Szymon Matusiak
Odtwórz Kazanie na równinie 2017-04-15 Kazanie na równinie Szymon Matusiak
Odtwórz Nadzieja i pewność 2017-04-07 Nadzieja i pewność Szymon Matusiak
Odtwórz Solidny fundament 2017-03-27 Solidny fundament Szymon Matusiak
Odtwórz Cztery kroki do duchowego uzdrowienia 2017-03-19 Cztery kroki do duchowego uzdrowienia Szymon Matusiak
Odtwórz Dostęp do Bożych dobrodziejstw 2017-03-12 Dostęp do Bożych dobrodziejstw Szymon Matusiak
Odtwórz Wzorzec sługi Pańskiego 2017-02-27 Wzorzec sługi Pańskiego Szymon Matusiak
Odtwórz Relacje między Chrześcijanami 2017-02-19 Relacje między Chrześcijanami Szymon Matusiak
Odtwórz Plan Boży a plany ludzkie 2017-02-12 Plan Boży a plany ludzkie Szymon Matusiak
Odtwórz Prześwietlony i niewinny 2017-01-22 Prześwietlony i niewinny Szymon Matusiak
Odtwórz Noworoczne postanowienia 2017-01-02 Noworoczne postanowienia Szymon Matusiak
Odtwórz Miłość Chrystusowa w praktyce 2016-12-28 Miłość Chrystusowa w praktyce Szymon Matusiak
Odtwórz Ozdoba czy plama dla Ewangelii 2016-12-05 Ozdoba czy plama dla Ewangelii Szymon Matusiak
Odtwórz Prawdziwa nadzieja 2016-11-10 Prawdziwa nadzieja Szymon Matusiak
Odtwórz Bóg ma serce dla Ciebie 2016-11-09 Bóg ma serce dla Ciebie Szymon Matusiak
Odtwórz Właściwa postawa wobec Boga w modlitwie 2016-10-12 Właściwa postawa wobec Boga w modlitwie Szymon Matusiak
Odtwórz Pokuta i owoce opamiętania 2016-10-08 Pokuta i owoce opamiętania Szymon Matusiak
Odtwórz Radujcie się w Panu 2016-09-12 Radujcie się w Panu Szymon Matusiak
Odtwórz Życie i nauka Jana Chrzciciela 2016-08-28 Życie i nauka Jana Chrzciciela Szymon Matusiak
Odtwórz Kuszenie Jezusa 2016-08-22 Kuszenie Jezusa Szymon Matusiak
Odtwórz Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy 2016-06-21 Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy Szymon Matusiak
Odtwórz Zapomniany Bóg Ojciec 2016-06-12 Zapomniany Bóg Ojciec Szymon Matusiak
Odtwórz Bojaźń Boża 2016-05-22 Bojaźń Boża Szymon Matusiak
Odtwórz Miłość i posłuszeństwo względem Słowa Bożego 2016-04-24 Miłość i posłuszeństwo względem Słowa Bożego Szymon Matusiak
Odtwórz Ewangelia a zmartwychwstanie 2016-04-04 Ewangelia a zmartwychwstanie Szymon Matusiak
Odtwórz Jak się wyzbyć ducha sekciarstwa 2016-03-29 Jak się wyzbyć ducha sekciarstwa Szymon Matusiak
Odtwórz Pokora w różnych aspektach naszego życia 2016-03-20 Pokora w różnych aspektach naszego życia Jan Guńka
Odtwórz Ochrona przed zagrożeniami duchowymi 2016-03-14 Ochrona przed zagrożeniami duchowymi Jan Guńka
Odtwórz Jak żyć aby podobać się Bogu 2016-03-08 Jak żyć aby podobać się Bogu Jan Guńka
Odtwórz Psalm 103 - Bądźmy wdzięczni Bogu 2016-02-22 Psalm 103 - Bądźmy wdzięczni Bogu Szymon Matusiak
Odtwórz Psalm 81 - Lekcje z historii Izraela 2016-02-01 Psalm 81 - Lekcje z historii Izraela Szymon Matusiak
Odtwórz Psalm 69 - Wybaw mnie z opresji 2016-01-25 Psalm 69 - Wybaw mnie z opresji Szymon Matusiak
Odtwórz Wiara która zwycięża świat 2015-12-21 Wiara która zwycięża świat Szymon Matusiak
Odtwórz Czy znasz swoje powołanie 2015-12-14 Czy znasz swoje powołanie Szymon Matusiak
Odtwórz Przesłanie Listu do Kolosan 2015-11-30 Przesłanie Listu do Kolosan Szymon Matusiak
Odtwórz Nim nadejdzie dzień Pański 2015-11-19 Nim nadejdzie dzień Pański Szymon Matusiak
Odtwórz Fałszywi nauczyciele - Bożą łaskę obracają w rozpustę 2015-11-02 Fałszywi nauczyciele - Bożą łaskę obracają w rozpustę Szymon Matusiak
Odtwórz Biblijny Chrzest 2015-07-28 Biblijny Chrzest Szymon Matusiak
Odtwórz Księga Jonasza 2015-07-19 Księga Jonasza Szymon Matusiak
Odtwórz Co dalej z rodziną 2015-07-12 Co dalej z rodziną Szymon Matusiak
Odtwórz Miłość Boga do swojego ludu 2015-07-05 Miłość Boga do swojego ludu Szymon Matusiak
Odtwórz Na czym polega miłość do Chrystusa 2015-06-22 Na czym polega miłość do Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Posłuszeństwo Słowu Boga albo zwiedzenie 2015-06-16 Posłuszeństwo Słowu Boga albo zwiedzenie Szymon Matusiak
Odtwórz Czynniki pomagające trwać w wierze 2015-06-01 Czynniki pomagające trwać w wierze Szymon Matusiak
Odtwórz O wielkości Chrystusa 2015-05-11 O wielkości Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Właściwe postawy w obliczu czasów końca 2015-04-22 Właściwe postawy w obliczu czasów końca Szymon Matusiak
Odtwórz Służba i rola kobiet w Kościele 2015-03-22 Służba i rola kobiet w Kościele Szymon Matusiak
Odtwórz Biblijne kwalifikacje pastorów i starszych 2015-03-16 Biblijne kwalifikacje pastorów i starszych Szymon Matusiak
Odtwórz Postawa oparta na mądrości Bożej 2015-03-09 Postawa oparta na mądrości Bożej Szymon Matusiak
Odtwórz Postawy obowiązujące mężów i żony 2015-02-16 Postawy obowiązujące mężów i żony Szymon Matusiak
Odtwórz Postępując i cierpiąc tak jak Chrystus 2015-01-26 Postępując i cierpiąc tak jak Chrystus Szymon Matusiak
Odtwórz Stosunek chrześcijan do władzy 2015-01-19 Stosunek chrześcijan do władzy Szymon Matusiak
Odtwórz Obowiązki i przywileje dzieci  Bożych 2015-01-05 Obowiązki i przywileje dzieci Bożych Szymon Matusiak
Odtwórz Wezwanie do świętego życia 2014-12-22 Wezwanie do świętego życia Szymon Matusiak
Odtwórz Jaka wierność obowiązuje chrześcijan? 2014-12-15 Jaka wierność obowiązuje chrześcijan? Szymon Matusiak
Odtwórz Dziedzictwo chrześcijan 2014-11-24 Dziedzictwo chrześcijan Szymon Matusiak
Odtwórz Swiadkowie Jehowy u twoich drzwi - cz.2 2014-11-17 Swiadkowie Jehowy u twoich drzwi - cz.2 Szymon Matusiak
Odtwórz Swiadkowie Jehowy u twoich drzwi - cz.1 2014-11-17 Swiadkowie Jehowy u twoich drzwi - cz.1 Szymon Matusiak
Odtwórz Pomoce i przeszkody  w okazywaniu Bogu wdzięczności 2014-11-03 Pomoce i przeszkody w okazywaniu Bogu wdzięczności Szymon Matusiak
Odtwórz Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży 2014-10-30 Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży Szymon Matusiak
Odtwórz Służyć Bogu sercem doskonałym 2014-09-15 Służyć Bogu sercem doskonałym Szymon Matusiak
Odtwórz Nasza odpowiedź na Bożą miłość 2014-08-27 Nasza odpowiedź na Bożą miłość Szymon Matusiak
Odtwórz Unikając zwiedzenia 2014-05-09 Unikając zwiedzenia Zac Poonen
Odtwórz Siła i słabość  w służbie Bożej 2013-11-30 Siła i słabość w służbie Bożej Szymon Matusiak
Odtwórz Pokora 2013-11-16 Pokora Jan Guńka
Odtwórz Trzy chrzty o których mówił Jezus 2013-10-12 Trzy chrzty o których mówił Jezus Zac Poonen
Odtwórz Ukryty post 2013-10-08 Ukryty post Zac Poonen
Odtwórz Somozadowolenie - duchowa Laodycea 2013-09-09 Somozadowolenie - duchowa Laodycea Szymon Matusiak
Odtwórz Ciekawe rozmowy z uczestnikami konferencji 2013-07-04 Ciekawe rozmowy z uczestnikami konferencji Zac Poonen
Odtwórz Siedem aspektów Bożej łaski 2013-07-04 Siedem aspektów Bożej łaski Zac Poonen
Odtwórz Czym jest Boża łaska 2013-07-03 Czym jest Boża łaska Zac Poonen
Odtwórz Uczniostwo w praktyce - pytania cz.2 2013-06-30 Uczniostwo w praktyce - pytania cz.2 Zac Poonen
Odtwórz Uczniostwo w praktyce - pytania cz.1 2013-06-29 Uczniostwo w praktyce - pytania cz.1 Zac Poonen
Odtwórz Drzewo poznania czy drzewo życia 2013-06-28 Drzewo poznania czy drzewo życia Zac Poonen
Odtwórz Czy wypełniasz Boże powołanie - cz.2 2013-06-23 Czy wypełniasz Boże powołanie - cz.2 Zac Poonen
Odtwórz Czy wypełniasz Boże powołanie - cz.1 2013-06-23 Czy wypełniasz Boże powołanie - cz.1 Zac Poonen
Odtwórz Upadek szatana obrazem upadku człowieka 2013-06-18 Upadek szatana obrazem upadku człowieka Zac Poonen
Odtwórz Idźcie i czyńcie uczniami 2013-06-18 Idźcie i czyńcie uczniami Zac Poonen
Odtwórz Wy jesteście światłością świata 2013-06-16 Wy jesteście światłością świata Zac Poonen
Odtwórz Oczyszczenie świątyni 2013-06-02 Oczyszczenie świątyni Szymon Matusiak
Odtwórz Pobożność zgodna z prawdą - starsi zboru 2013-06-02 Pobożność zgodna z prawdą - starsi zboru Szymon Matusiak
Odtwórz Bogactwo a życie wieczne 2013-06-02 Bogactwo a życie wieczne Szymon Matusiak
Odtwórz Zbawienie z łaski a uczynki 2013-06-02 Zbawienie z łaski a uczynki Szymon Matusiak
Odtwórz Zwycięstwo nad wrogimi siłami 2013-06-01 Zwycięstwo nad wrogimi siłami Szymon Matusiak
Odtwórz Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym 2013-05-18 Jak otrzymać chrzest Duchem Świętym Szymon Matusiak
Odtwórz Sprawiedliwości stanie się zadość 2013-05-18 Sprawiedliwości stanie się zadość Szymon Matusiak
Odtwórz Kto jest Bożym Izraelem 2013-05-11 Kto jest Bożym Izraelem Szymon Matusiak
Odtwórz Prześladowania i niezawinione cierpienia 2013-05-09 Prześladowania i niezawinione cierpienia Szymon Matusiak
Odtwórz Głoszenie prawdy na wzór Chrystusa 2013-05-04 Głoszenie prawdy na wzór Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Zachować prawość w czasach ostatecznych 2013-05-04 Zachować prawość w czasach ostatecznych Szymon Matusiak
Odtwórz Zagrożenia duchowe wg Listu Judy 2013-04-29 Zagrożenia duchowe wg Listu Judy Szymon Matusiak
Odtwórz Badajcie duchy 2013-04-28 Badajcie duchy Szymon Matusiak
Odtwórz Fałszywi prorocy - po owocach poznacie 2013-04-14 Fałszywi prorocy - po owocach poznacie Szymon Matusiak
Odtwórz Jak być użytecznym sługą Chrystusa - cz.3 2012-07-16 Jak być użytecznym sługą Chrystusa - cz.3 Szymon Matusiak
Odtwórz Jak być użytecznym sługą Chrystusa - cz.2 2012-07-16 Jak być użytecznym sługą Chrystusa - cz.2 Szymon Matusiak
Odtwórz Jak być użytecznym sługą Chrystusa - cz.1 2012-07-16 Jak być użytecznym sługą Chrystusa - cz.1 Szymon Matusiak
Odtwórz Co Biblia mówi o Duchu Świętym 2012-04-29 Co Biblia mówi o Duchu Świętym Szymon Matusiak
Odtwórz Swiadectwo nawrócenia 2012-01-18 Swiadectwo nawrócenia Szymon Matusiak
Odtwórz Znaczenie Bożego Słowa 2011-12-25 Znaczenie Bożego Słowa Jan Guńka
Odtwórz Sfera naszych myśli 2011-11-14 Sfera naszych myśli Jan Guńka
Odtwórz ODSTĘPSTWO - 8 - Odpowiedzi na pytania 2011-08-23 ODSTĘPSTWO - 8 - Odpowiedzi na pytania Dave Hunt
Odtwórz ODSTĘPSTWO - 7 - Teologia panowania kościoła 2011-08-23 ODSTĘPSTWO - 7 - Teologia panowania kościoła Dave Hunt
Odtwórz ODSTĘPSTWO - 6 - Ewangelia Jana 16 i krzyż 2011-08-23 ODSTĘPSTWO - 6 - Ewangelia Jana 16 i krzyż Dave Hunt
Odtwórz ODSTĘPSTWO - 5 - Egocentryzm, kult własnego JA 2011-08-23 ODSTĘPSTWO - 5 - Egocentryzm, kult własnego JA Dave Hunt
Odtwórz ODSTĘPSTWO - 4 - Psychologia 2011-08-22 ODSTĘPSTWO - 4 - Psychologia Dave Hunt
Odtwórz ODSTĘPSTWO - 3 - Wizualizacja 2011-08-22 ODSTĘPSTWO - 3 - Wizualizacja Dave Hunt
Odtwórz ODSTĘPSTWO - 2 - Okultyzm - podstępne zwodzenie 2011-08-22 ODSTĘPSTWO - 2 - Okultyzm - podstępne zwodzenie Dave Hunt
Odtwórz ODSTĘPSTWO - 1 - New Age w chrześcijaństwie 2011-08-22 ODSTĘPSTWO - 1 - New Age w chrześcijaństwie Dave Hunt
Odtwórz Nasz bój o wiarę 2011-08-21 Nasz bój o wiarę Jan Guńka
Odtwórz Słuchanie i trwanie w społeczności 2011-07-17 Słuchanie i trwanie w społeczności Jan Guńka
Odtwórz Bóg jest moim Ojcem 2011-06-29 Bóg jest moim Ojcem Jan Guńka
Odtwórz Troska apostoła Pawła o zbory w Azji 2011-05-05 Troska apostoła Pawła o zbory w Azji Jan Guńka
Odtwórz Wiara i oczekiwanie 2011-05-05 Wiara i oczekiwanie Jan Guńka
Odtwórz List do Efezjan - cz.2 2011-05-04 List do Efezjan - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz List do Efezjan - cz.1 2011-05-04 List do Efezjan - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Jaka jest odpowiedzialność dzieci Bożych 2011-02-27 Jaka jest odpowiedzialność dzieci Bożych Jan Guńka
Odtwórz Dekalog - cz.4 - Miłość do bliźnich.2 2011-01-01 Dekalog - cz.4 - Miłość do bliźnich.2 Szymon Matusiak
Odtwórz Dekalog - cz.3 - Miłość do bliźnich 1 2011-01-01 Dekalog - cz.3 - Miłość do bliźnich 1 Szymon Matusiak
Odtwórz Dekalog - cz.2 - Miłość do Boga 2011-01-01 Dekalog - cz.2 - Miłość do Boga Szymon Matusiak
Odtwórz Dekalog - cz.1 - Prawo Mojżeszowe w świetle ewangelii 2011-01-01 Dekalog - cz.1 - Prawo Mojżeszowe w świetle ewangelii Szymon Matusiak
Odtwórz Doktryna - cz.7 - Herezje na temat Boga 2010-11-20 Doktryna - cz.7 - Herezje na temat Boga Szymon Matusiak
Odtwórz Doktryna - cz.6 - Duch Święty, jako osoba Boska 2010-11-20 Doktryna - cz.6 - Duch Święty, jako osoba Boska Szymon Matusiak
Odtwórz Wytrwać do końca i zachować czystość 2010-10-03 Wytrwać do końca i zachować czystość Jan Guńka
Odtwórz Nauka i nauczanie - cz.1 2010-07-05 Nauka i nauczanie - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Życie w łasce, a nasze uczynki 2010-06-07 Życie w łasce, a nasze uczynki Szymon Matusiak
Odtwórz Wielkie konsekwencje małych grzeszków 2010-06-07 Wielkie konsekwencje małych grzeszków Szymon Matusiak
Odtwórz Jak sobie radzić z niewdzięcznością 2010-06-07 Jak sobie radzić z niewdzięcznością Szymon Matusiak
Odtwórz Dołącz do najlepszych 2010-06-07 Dołącz do najlepszych Szymon Matusiak
Odtwórz Doceniajmy małe rzeczy 2010-06-07 Doceniajmy małe rzeczy Szymon Matusiak
Odtwórz Swiadkowie Jehowy - cz.4 - jak rozmawiać ze świadkami 2010-06-07 Swiadkowie Jehowy - cz.4 - jak rozmawiać ze świadkami Szymon Matusiak
Odtwórz Swiadkowie Jehowy - cz.3 - organizacja 2010-06-07 Swiadkowie Jehowy - cz.3 - organizacja Szymon Matusiak
Odtwórz Swiadkowie Jehowy  - cz.2 - geneza powstania 2010-06-07 Swiadkowie Jehowy - cz.2 - geneza powstania Szymon Matusiak
Odtwórz Swiadkowie Jehowy - cz.1 - wstęp 2010-06-07 Swiadkowie Jehowy - cz.1 - wstęp Szymon Matusiak
Odtwórz Doktryna - cz.5 - Przedludzki byt Jezusa 2010-06-07 Doktryna - cz.5 - Przedludzki byt Jezusa Szymon Matusiak
Odtwórz Doktryna - cz.4 - Dlaczego tylko Jezus 2010-06-07 Doktryna - cz.4 - Dlaczego tylko Jezus Szymon Matusiak
Odtwórz Doktryna - cz.3 - Jak rozpoznać odstępstwo od prawdy 2010-06-07 Doktryna - cz.3 - Jak rozpoznać odstępstwo od prawdy Szymon Matusiak
Odtwórz Doktryna - cz.1 - Boskość Chrystusa 2010-06-07 Doktryna - cz.1 - Boskość Chrystusa Szymon Matusiak
Odtwórz Doktryna - cz.2 - Wiara w Trójjedynego Boga 2010-06-07 Doktryna - cz.2 - Wiara w Trójjedynego Boga Szymon Matusiak
Odtwórz Rozróżnić rzecz kosztowną od nikczemnej 2010-06-07 Rozróżnić rzecz kosztowną od nikczemnej Jan Guńka
Odtwórz Jezus Chrystus - cz.1 - Odwieczność i wcielenie 2010-05-09 Jezus Chrystus - cz.1 - Odwieczność i wcielenie Szymon Matusiak
Odtwórz Jezus Chrystus - cz.2 - Kim był chodząc po ziemi? 2010-05-09 Jezus Chrystus - cz.2 - Kim był chodząc po ziemi? Szymon Matusiak
Odtwórz Jezus Chrystus - cz.3 - Kim Jezus jest teraz? 2010-05-09 Jezus Chrystus - cz.3 - Kim Jezus jest teraz? Szymon Matusiak
Odtwórz Tylko dzięki Bożej łasce - świadectwo życia 2010-05-09 Tylko dzięki Bożej łasce - świadectwo życia Jan Guńka
Odtwórz Wyrzec się świeckich pożądliwości 2010-04-23 Wyrzec się świeckich pożądliwości Jan Guńka
Odtwórz Bądź gotowy 2010-04-23 Bądź gotowy Jan Guńka
Odtwórz Bezimienna dziewczynka 2010-04-23 Bezimienna dziewczynka Jan Guńka
Odtwórz Błogosławieni cierpiący 2010-04-23 Błogosławieni cierpiący Jan Guńka
Odtwórz Boże obietnice. 2010-04-23 Boże obietnice. Jan Guńka
Odtwórz Boży plan dla mężczyzn - cz.1 2010-04-23 Boży plan dla mężczyzn - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Boży plan dla mężczyzn - cz.2 2010-04-23 Boży plan dla mężczyzn - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Boży plan dla mężczyzn - cz.3 2010-04-23 Boży plan dla mężczyzn - cz.3 Jan Guńka
Odtwórz Boży plan dla mężczyzn - cz.4 2010-04-23 Boży plan dla mężczyzn - cz.4 Jan Guńka
Odtwórz Bóg jest wierny - usługa dla kobiet 2010-04-23 Bóg jest wierny - usługa dla kobiet Jan Guńka
Odtwórz Bóg jest wierny swoim obietnicom - cz.1 2010-04-23 Bóg jest wierny swoim obietnicom - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Bóg jest wierny swoim obietnicom - cz.2 2010-04-23 Bóg jest wierny swoim obietnicom - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Bóg naszym Ojcem 2010-04-23 Bóg naszym Ojcem Jan Guńka
Odtwórz Bóg prowadzi nas do duchowej jedności 2010-04-23 Bóg prowadzi nas do duchowej jedności Jan Guńka
Odtwórz Cena uczniostwa 2010-04-23 Cena uczniostwa Jan Guńka
Odtwórz Życie w mocy Ducha Świętego - cz.1 2010-04-23 Życie w mocy Ducha Świętego - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Życie w mocy Ducha Świętego - cz 2 2010-04-23 Życie w mocy Ducha Świętego - cz 2 Jan Guńka
Odtwórz Chrystus ucieczką naszą 2010-04-23 Chrystus ucieczką naszą Jan Guńka
Odtwórz Chrzest wiary niezbędny do zbawienia - cz.1 2010-04-23 Chrzest wiary niezbędny do zbawienia - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Chwała dla Boga w trudnych chwilach życia 2010-04-23 Chwała dla Boga w trudnych chwilach życia Jan Guńka
Odtwórz Cierpliwość uzupełniona miłością 2010-04-23 Cierpliwość uzupełniona miłością Jan Guńka
Odtwórz Co mamy darowane w Chrystusie 2010-04-23 Co mamy darowane w Chrystusie Jan Guńka
Odtwórz Chrzest wiary niezbędny do zbawienia - cz.2 2010-04-23 Chrzest wiary niezbędny do zbawienia - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Czyste serce 2010-04-23 Czyste serce Jan Guńka
Odtwórz Duchowa dojrzałość zboru 2010-04-23 Duchowa dojrzałość zboru Jan Guńka
Odtwórz Dzieło odkupienia 2010-04-23 Dzieło odkupienia Jan Guńka
Odtwórz Głęboka pokuta 2010-04-23 Głęboka pokuta Jan Guńka
Odtwórz Granice których nie wolno nam przekraczać 2010-04-23 Granice których nie wolno nam przekraczać Jan Guńka
Odtwórz Jednomyślność w Kościele 2010-04-23 Jednomyślność w Kościele Jan Guńka
Odtwórz Krzyż Golgoty musi być w centrum 2010-04-23 Krzyż Golgoty musi być w centrum Jan Guńka
Odtwórz Manipulacja ludźmi przez muzykę 2010-04-23 Manipulacja ludźmi przez muzykę Jan Guńka
Odtwórz Miejsce ucieczki 2010-04-23 Miejsce ucieczki Jan Guńka
Odtwórz Moc Krzyża 2010-04-23 Moc Krzyża Jan Guńka
Odtwórz Modlitwa językami 2010-04-23 Modlitwa językami Jan Guńka
Odtwórz Modlitwa Ojcze Nasz 2010-04-23 Modlitwa Ojcze Nasz Jan Guńka
Odtwórz Mów Panie 2010-04-23 Mów Panie Jan Guńka
Odtwórz Musisz sie na nowo narodzić 2010-04-23 Musisz sie na nowo narodzić Jan Guńka
Odtwórz Napomnienie a krytyka 2010-04-23 Napomnienie a krytyka Jan Guńka
Odtwórz Nasz pośrednik Jezus Chrystus 2010-04-23 Nasz pośrednik Jezus Chrystus Jan Guńka
Odtwórz Nauka i nauczanie - cz.2 2010-04-23 Nauka i nauczanie - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Nauka i nauczanie - cz.3 2010-04-23 Nauka i nauczanie - cz.3 Jan Guńka
Odtwórz Nie mieć nic wspólnego z tym światem 2010-04-23 Nie mieć nic wspólnego z tym światem Jan Guńka
Odtwórz Niebezpieczeństwa czasów ostatecznych 2010-04-23 Niebezpieczeństwa czasów ostatecznych Jan Guńka
Odtwórz Nikodem 2010-04-23 Nikodem Jan Guńka
Odtwórz Obyś nie zapomniał 2010-04-23 Obyś nie zapomniał Jan Guńka
Odtwórz Ojcze nasz 2010-04-23 Ojcze nasz Jan Guńka
Odtwórz Okultyzm 1 - Ezoteryka 2010-04-23 Okultyzm 1 - Ezoteryka Jan Guńka
Odtwórz Okultyzm 2 - Co na to Słowo Boże 2010-04-23 Okultyzm 2 - Co na to Słowo Boże Jan Guńka
Odtwórz Okultyzm 3 - Zgubna fascynacja 2010-04-23 Okultyzm 3 - Zgubna fascynacja Jan Guńka
Odtwórz Okultyzm 4 - Jak to działa w praktyce 2010-04-23 Okultyzm 4 - Jak to działa w praktyce Jan Guńka
Odtwórz Okultyzm 5 - Jak to wygląda w praktyce 2010-04-23 Okultyzm 5 - Jak to wygląda w praktyce Jan Guńka
Odtwórz Okultyzm 6 - Realizacja zwodniczego planu 2010-04-23 Okultyzm 6 - Realizacja zwodniczego planu Jan Guńka
Odtwórz Okultyzm 7 - Diabelskie sidła 2010-04-23 Okultyzm 7 - Diabelskie sidła Jan Guńka
Odtwórz Okultyzm 8 - Tragiczne skutki i uwolnienie 2010-04-23 Okultyzm 8 - Tragiczne skutki i uwolnienie Jan Guńka
Odtwórz Abyście nie minęli celu 2010-04-23 Abyście nie minęli celu Jan Guńka
Odtwórz Chrystus musi wzrastać, a mnie musi ubywać 2010-04-23 Chrystus musi wzrastać, a mnie musi ubywać Jan Guńka
Odtwórz Pamiątka wieczerzy Pańskiej 2010-04-23 Pamiątka wieczerzy Pańskiej Jan Guńka
Odtwórz Panie naucz nas modlić się 2010-04-23 Panie naucz nas modlić się Jan Guńka
Odtwórz Pierwszy zbór w Jerozolimie 2010-04-23 Pierwszy zbór w Jerozolimie Jan Guńka
Odtwórz Posłuszeństwo Bożemu Słowu 2010-04-23 Posłuszeństwo Bożemu Słowu Jan Guńka
Odtwórz Jesteśmy powołani aby przynosić owoce 2010-04-23 Jesteśmy powołani aby przynosić owoce Jan Guńka
Odtwórz Powołanie po nawróceniu 2010-04-23 Powołanie po nawróceniu Jan Guńka
Odtwórz Poznawanie woli Bożej - cz.1 2010-04-23 Poznawanie woli Bożej - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Poznawanie woli Bożej - cz.2 2010-04-23 Poznawanie woli Bożej - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Poznawszy Pana poznać Go jeszcze bardziej 2010-04-23 Poznawszy Pana poznać Go jeszcze bardziej Jan Guńka
Odtwórz Przebaczenie dobrowolną decyzją każdego człowieka 2010-04-23 Przebaczenie dobrowolną decyzją każdego człowieka Jan Guńka
Odtwórz Przebaczenie drogą do uświęcenia 2010-04-23 Przebaczenie drogą do uświęcenia Jan Guńka
Odtwórz Przestrzeganie Bożych praw 2010-04-23 Przestrzeganie Bożych praw Jan Guńka
Odtwórz Przygotowanie do służby - cz.1 2010-04-23 Przygotowanie do służby - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Przygotowanie do służby - cz.2 2010-04-23 Przygotowanie do służby - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Przykazania z góry Synaj 2010-04-23 Przykazania z góry Synaj Jan Guńka
Odtwórz Psalm 22 2010-04-23 Psalm 22 Jan Guńka
Odtwórz Pytać się Pana 2010-04-23 Pytać się Pana Jan Guńka
Odtwórz Radość w próbach i doświadczeniach 2010-04-23 Radość w próbach i doświadczeniach Jan Guńka
Odtwórz Rekolekcje 2010-04-23 Rekolekcje Jan Guńka
Odtwórz Respekt przed Bożym Słowem 2010-04-23 Respekt przed Bożym Słowem Jan Guńka
Odtwórz Siedem czynników jedności 2010-04-23 Siedem czynników jedności Jan Guńka
Odtwórz Słowo Boże jako jedyny autorytet - cz.1 2010-04-23 Słowo Boże jako jedyny autorytet - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Słowo Boże jako jedyny autorytet - cz.2 2010-04-23 Słowo Boże jako jedyny autorytet - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Słowo na dalszą drogę 2010-04-23 Słowo na dalszą drogę Jan Guńka
Odtwórz Spojrzeć na Jezusa z wiarą 2010-04-23 Spojrzeć na Jezusa z wiarą Jan Guńka
Odtwórz Wszyscy staniemy przed sądową stolicą 2010-04-23 Wszyscy staniemy przed sądową stolicą Jan Guńka
Odtwórz Smierć Pańską rozgłaszajcie 2010-04-23 Smierć Pańską rozgłaszajcie Jan Guńka
Odtwórz Pascha i Wieczerza Pańska - cz.1 2010-04-23 Pascha i Wieczerza Pańska - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Pascha i Wieczerza Pańska - cz.2 2010-04-23 Pascha i Wieczerza Pańska - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Tęsknota za wspaniałością Boga 2010-04-23 Tęsknota za wspaniałością Boga Jan Guńka
Odtwórz Uświęcenie na wskroś 2010-04-23 Uświęcenie na wskroś Jan Guńka
Odtwórz Uświęcenie, świętość i świętobliwość 2010-04-23 Uświęcenie, świętość i świętobliwość Jan Guńka
Odtwórz Wędrowcy międzyzborowi 2010-04-23 Wędrowcy międzyzborowi Jan Guńka
Odtwórz Wieczerza Pańska 2010-04-23 Wieczerza Pańska Jan Guńka
Odtwórz Wielu zwodzicieli wyszło na ten świat 2010-04-23 Wielu zwodzicieli wyszło na ten świat Jan Guńka
Odtwórz Sekty i  Ruchy pseudo chrześcijańskie - cz.1 2010-04-23 Sekty i Ruchy pseudo chrześcijańskie - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Sekty i  Ruchy pseudo chrześcijańskie - cz.2 2010-04-23 Sekty i Ruchy pseudo chrześcijańskie - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Wisła - Wykład popołudniowy 2010-04-23 Wisła - Wykład popołudniowy Jan Guńka
Odtwórz Związek Stanowczych Chrześcijan 2010-04-23 Związek Stanowczych Chrześcijan Jan Guńka
Odtwórz Wytrwać aż do końca 2010-04-23 Wytrwać aż do końca Jan Guńka
Odtwórz Jak wytrwać w pokusie 2010-04-23 Jak wytrwać w pokusie Jan Guńka
Odtwórz Wzrost w naszym duchowym życiu - cz.1 2010-04-23 Wzrost w naszym duchowym życiu - cz.1 Jan Guńka
Odtwórz Wzrost w naszym duchowym życiu - cz.2 2010-04-23 Wzrost w naszym duchowym życiu - cz.2 Jan Guńka
Odtwórz Zbór jako świadectwo Bożej wspaniałości 2010-04-23 Zbór jako świadectwo Bożej wspaniałości Jan Guńka
Odtwórz Zbroja Boża 2010-04-23 Zbroja Boża Jan Guńka
Odtwórz Zgodnie z Bożym Słowem 2010-04-23 Zgodnie z Bożym Słowem Jan Guńka
Odtwórz Znaczenie Golgoty 2010-04-23 Znaczenie Golgoty Jan Guńka
Odtwórz Życie z Bogiem czyli wzrastanie w łasce 2010-04-23 Życie z Bogiem czyli wzrastanie w łasce Jan Guńka
Odtwórz Życie w przebaczeniu i świętości 2010-04-23 Życie w przebaczeniu i świętości Jan Guńka