Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

WPŁYW JEDNEGO CZŁOWIEKA

 

„Szukałem wśród nich jednego męża, który naprawiłby wyłomy w murze (tego miasta) i stanąłby przede mną w obronie tej ziemi, abym jej nie zniszczył. Ale nie znalazłem ani jednego (Ez 22:30).


W historii świata, Izraela i Kościoła jest wiele przykładów, gdy w danej sytuacji, osiągnięcie Bożych celów zależało od jednego człowieka, bo jeden człowiek pełniący Bożą wolę, w oczach Boga zawsze będzie większością.

 

Noe


Gdy w czasach Noego świat był pogrążony w niegodziwości i buncie przeciwko Bogu, to chociaż na ziemi było wtedy ośmiu bogobojnych ludzi, to jednak wypełnienie Bożych celów zależało od wierności tylko jednego człowieka, którym był Noe. Noe był wówczas jedynym człowiekiem, który w tamtym czasie znalazł łaskę w oczach Boga (Rdz 6:8). Gdyby Noe nie był wierny Bogu, to zostałaby zgładzona cała ludzkość i dzisiaj nikt z nas by nie żył !! Z pewnością możemy dzisiaj dziękować Bogu za to, że Noe pozostał wierny.

 

Mojżesz


Gdy Izraelici byli w Egipcie, to Bóg nie mógł ich wyzwolić dopóki nie znalazł człowieka, który mógł Go godnie reprezentować. Bóg jest gotów długo czekać, aż taki człowiek będzie gotowy. Gdy Mojżesz się oddalił na zaledwie 40 dni, to zbłądziły całe 2 miliony ludzi (Wyj 32). Wystarczyło kilka dni jego nieobecności, a cały Izrael porzucił żywego Boga i zaczął czcić własne bożki.

 

Jozue


W Księdze Sędziów 2:7 czytamy, że „Izrael służył Panu przez wszystkie dni Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego”. Wpływ Jozuego na Izraelitów był tak wielki, że za jego dni i za dni starszych jego pokolenia, żydzi nie odważyli się czcić bożków. Ale kiedy Jozue umarł, to Izrael odwrócił się od Boga. Taki jest owoc obecności nawet jednego Bożego człowieka.

 

Eliasz


W odniesieniu do Eliasza, Bóg mówi w Księdze Jakuba 5:16-17, że gorliwa modlitwa sprawiedliwego może bardzo wiele zdziałać. Eliasz był człowiekiem, który w pojedynkę nawrócił do Boga cały naród, rozgromił moce nieprawości i zabił wszystkich proroków Baala.

 

Elizeusz


W czasach Eliasza było pięćdziesięciu „uczniów proroków” (uczniów szkół biblijnych), którzy mieli nadzieję, że pewnego dnia zostaną prorokami w Izraelu. Ale Duch Boży ich ominął i zstąpił na Elizeusza, który nie był uczniem proroków (2Krl 2:7-15). Elizeusz był znany w Izraelu tylko jako sługa, który (org) „polewał wodą ręce Eliasza” (2Król 3:11).

 

Daniel


Gdy Bóg chciał wyprowadzić Izraelitów z Babilonu, to też potrzebował pobożnego człowieka i wtedy znalazł Daniela. Daniel był wierny Bogu od wczesnej młodości i celująco zdawał każdy Boży test. Będąc w Babilonie, już jako nastolatek stanął po stronie Jahwe, gdy postanowił, że nie splami się nieczystymi potrawami ze stołu pogańskiego króla, ani jego winem (Dn 1:8). To jest werset, który powinni zapamiętać wszyscy młodzi ludzie. Daniel odmówił spożywania pokarmów z królewskiego stołu, których Bóg zabronił spożywać w Księdze Kapłańskiej, podczas, gdy pozostali żydzi jedli je ze strachu. Tego dnia przy stole siedziało trzech innych młodzieńców, którzy dołączyli do Daniela, gdy zobaczyli jego postawę. Daniel i ci trzej młodzieńcy wywarli na Bogu wielkie wrażenie.

 

Paweł


Apostoł Paweł spędził w Efeskim zborze więcej czasu, niż w jakiejkolwiek innej społeczności. Przez trzy lata, codziennie głosił tam całą Bożą prawdę (Dz 20:31). To był najbardziej uprzywilejowany zbór. Wysoki poziom nauczania Pawła, zawarty w liście do Efezjan wskazuje, że ten zbór był też najbardziej duchowy. Więc jeśli istniał wtedy jakiś zbór, w którym większość wierzących powinna żyć zgodnie z nauką Nowego Testamentu, to powinien to być zbór w Efezie. Ale niestety tak nie było. Nawet starsi tego zboru, tak nie żyli. Dlatego Paweł powiedział im, gdy ich opuszczał: „Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą stada. Także spośród was samych (starszych) powstaną przewrotni mężowie, chcący pociągnąć uczniów za sobą” (Dz 20:29-30). Dopóki Paweł był obecny w Efeskim zborze, to żaden wilk nie mógł do niego wejść, gdyż Paweł był czujnym pasterzem trzody, który nie przed każdym otwierał drzwi zboru.

 

Bóg żadnego pokolenia nie pozostawi bez świadectwa Chrystusa, dlatego w każdym pokoleniu potrzebuje ludzi, którzy będą mieli takie świadectwo i będą głosili wyłącznie prawdę. A czy Ty jesteś w stanie zapłacić cenę, aby być całkowicie dyspozycyjnym dla Boga w naszym pokoleniu?

 

 

                                                                                                 Zac Poonen

 

 

 

The Influence of One Man  / 25.07.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <